LEIF West-Vlaanderen wil op een laagdrempelige wijze via informatieverstrekking, adviesverlening, consultatie en sensibilisatie ondersteuning bieden bij het uitklaren van de vele vragen rond het levenseinde.

Euthanasie voor minderjarigen

Wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken

 

 

6.       Een andere onafhankelijke arts raadplegen die zich moet uitspreken over de ernstige en ongeneeslijke aandoening en zich vergewissen van het aanhoudend en ondraaglijk fysiek lijden dat niet gelenigd kan worden.

7.       Raadpleging van een kinder- en jeugdpsychiater of psycholoog. Deze moet de oordeelsbekwaamheid van de minderjarige beoordelen en schriftelijk attesteren.

8.       De behandelende arts bespreekt met de wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige alle informatie over de ziekte van de minderjarige zoals beschreven in punt 4 en vergewist zich ervan dat zij akkoord gaan met het verzoek van de minderjarige patiënt.

9.       Het verzoek van de patiënt alsook de instemming van de wettelijke vertegenwoordigers moet op schrift worden gesteld.

10.   Het verzoek bespreken met het verpleegkundig team indien dit bestaat.

11.   Het verzoek bespreken met de naasten en de personen die de minderjarige aanwijst.

12.   Nadat de arts het verzoek van de patiënt heeft behandeld wordt psychologische bijstand geboden aan de betrokkenen.


dr. Luc Proot, coördinerend LEIF arts
LEIF West-Vlaanderen


Raadpleeg de wettekst

Een toelichting bij de wettekst door Franky Bussche, bestuurslid LEIF West-Vlaanderen

België kent sinds 2002 een euthanasiewet. Krachtens deze wet konden niet-ontvoogde minderjarigen geen euthanasie vragen. Op 13 februari 2014 keurde de plenaire vergadering van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken goed.

Drie maand na publicatie in het Belgisch Staatsblad zal de wetswijziging in voege treden.

De voorwaarden euthanasie bij een niet-ontvoogde minderjarige

1.       De minderjarige moet oordeelsbekwaam zijn en bewust. (geen leeftijdsbeperking).

2.       De oordeelsbekwame minderjarige moet zich bevinden in een medische uitzichtloze toestand van aanhoudend en ondraaglijk fysiek lijden (psychisch lijden is uitgesloten) dat niet gelenigd kan worden en binnen afzienbare termijn het overlijden tot gevolg zal hebben (= terminaal zijn d.w.z. lijden aan een uitbehandelde en progressieve ziekte).

3.       Het verzoek moet vrijwillig, overwogen en herhaald zijn en tot stand gekomen zonder externe druk.

4.       De patiënt moet ingelicht worden over zijn gezondheidstoestand en zijn levensverwachting, over de resterende therapeutische mogelijkheden en van de palliatieve zorg en zijn gevolgen.

5.       De behandelende arts moet zich verzekeren van het aanhoudend fysiek lijden en het duurzaam karakter van het verzoek.
 
     

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

copyright & disclaimer