LEIF West-Vlaanderen wil op een laagdrempelige wijze via informatieverstrekking, adviesverlening, consultatie en sensibilisatie ondersteuning bieden bij het uitklaren van de vele vragen rond het levenseinde.

Persartikels

5 oktober 2018
  Zitdag Levenseinde Informatieforum
Krant van West-Vlaanderen/De Zeewacht Kust&Westhoek   Elke derde maandag van de maand van 13 tot 16 uur. LEIF West-Vlaanderen wil op een laagdrempelige wijze via informatieverstrekking, adviesverlening, consultatie en sensibilisatie ondersteuning bieden bij het uitklaren van de vele vragen rond het levenseinde. Dienstencentrum De Zonnebloem Veurne, Zuidstraat 67. Enkel op afspraak (tijdens kantooruren) via tel. 058 31 57 78.
26 september 2018   Wobbler-actie rond waardig levenseinde
Deze Week/Tam Tam Brugge   LEIF West-Vlaanderen verstevigt de samenwerking met apothekers via een wobbleractie rond waardig levenseinde. Het levenseinde informatieforum, kortweg LEIF, is al vijf jaar actief in West-Vlaanderen. Medewerkers in de LEIFpunten verstrekken uitleg op maat aan burgers over keuzemogelijkheden en bijhorende documenten en helpen bij het invullen van voorafgaande wilsverklaringen.
Daarnaast wil LEIF de bevolking sensibiliseren om tijdig na te denken over waardige levenseindezorg. Om de burger beter te bereiken heeft LEIF een samenwerking opgezet met het Vlaams Apothekers Netwerk, om het ‘LEIFplan waardige Levenseindezorg’ onder de bevolking te verspreiden. “Mensen weten soms niet dat ze bij hun apotheker het LEIFplan kunnen verkrijgen. Daarom creëerde LEIF in West-Vlaanderen een zogenaamde ‘wobbler’ die in het oog zal springen bij de bezoekers in de apotheek. Als bijkomend sensibilisatie-instrument afficheert de wobbler: ‘Vraag hier je LEIFplan waardige levenseindezorg en de folder met de LEIFdienstverlening in de buurt’”, aldus voorzitter André Van Nieuwkerke van LEIF West-Vlaanderen. LEIF, Kon. Elisabethlaan 92, Brugge, tel. 050 34 07 36, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
27 augustus 2018   LEIF lanceert campagne in apotheken
Focus-WTV   Leif West-Vlaanderen, het informatiecentrum voor een menswaardig levenseinde, lanceert een campagne in samenwerking met apothekers.

De organisatie wil nog méér mensen informeren over hun patiëntenrechten, euthanasie of orgaandonatie. Daarom is het Leifplan, met daarin alle nodige documenten, voortaan te krijgen bij meer dan 500 apotheken in de ganse provincie. Op die manier willen ze naast het verkopen van geneesmiddelen, ook hun steentje bijdragen bij het correct informeren in de eerstelijnszorg.Bekijk het nieuwsitem via https://www.focus-wtv.be/nieuws/leif-lanceert-campagne-apotheken
17 augustus 2018
  Informatieforum levenseinde werkt samen met apothekers
Krant van West-Vlaanderen   Het Levenseinde Informatieforum (kortweg LEIF) werkt samen met het Vlaams Apothekers Netwerk om in West-Vlaanderen informatie over waardig sterven te verspreiden. De vereniging wil vooral mensen aanzetten tot tijdig nadenken over de zorg voor een waardig levenseinde.

LEIF heeft een zogenoemd LEIF-plan. “Zo’n plan beschrijft in een notendop hoe mensen met hun eigen levenseinde kunnen omgaan als ze met een belangrijk gezondheidsprobleem worden geconfronteerd”, legt de vereniging uit.

“Om de mensen beter te bereiken hebben wij over heel Vlaanderen een samenwerking opgezet met het Vlaams Apothekers Netwerk. Bij de apothekers komt een ‘wobbler’: dat is een soort wiebelende promotiestandaard die mensen wijst op de folder van de vzw. In die folder vinden mensen dan info over hoe ze in hun directe omgeving zorg en begeleiding kunnen vragen bij het voleindigen van hun leven.

Het medisch team van LEIF-West-Vlaanderen behandelde de voorbije vijf jaar 397 dossiers. Daarnaast gaf het team in diezelfde periode ongeveer 240 adviezen aan andere artsen die euthanasieverzoeken behandelden. LEIF

in onze provincie is te vinden in Brugge, in het Levenshuis, in de K Elisabethlaan, in Oostende in het stadhuis, in Roeselare in De Mantel in de Handelsstraat en op diverse plaatsen (zitdagen) in de regio Ieper-Poperinge.
27 april 2018   Kerstloop schenkt 12.000 euro aan goede doelen
Brugs Handelsblad
  De organisatie achter de Kerstloop schonk opnieuw de opbrengst weg aan goede doelen uit de regio. De verdeling gebeurt op basis van engagement: de goede doelen dragen zelf ook hun steentje bij aan de organisatie. Ter Dreve, het dienstencentrum voor personen met een verstandelijke beperking of autismespectrumstoornis, kreeg 4.000 euro, basisschool Spermalie kreeg 3.000 euro, Vi-Ge Noordzee en LEIF West-Vlaanderen elk 2.000 euro en Vakantiehuis IRIS 1.000 euro.
2 mei 2018   Opbrengst kerstloop naar goede doelen
Deze Week Tam Tam Brugge
  De Kerstloop van vorig jaar bracht, mede dankzij sponsors, heel wat geld in het laatje. Coördinator Ivan Degrieck schonk een deel van de opbrengst aan volgende goede doelen: Basisschool Spermalie (3000 euro), dienstencentrum Ter Dreve (4000 euro), Leif West-Vlaanderen (2000 euro), Vakantiehuis Iris (1000 euro) en VI-GE Noordzee (2000 euro). De achtste editie van Kerstloop Brugge vindt plaats op vrijdag 7 december 2018. Bij voorinschrijving ontvangt men een verlichte kerstmuts en armband.
     
23 februari 2018   Voordracht over het levenseinde
Krant van West-Vlaanderen/
De Weekbode Tielt
   
    S-Plus Tielt organiseert op dinsdag 13 maart om 14 uur in het Sociaal Huis in de Deken Darraslaan 60 een info- en voordrachtnamiddag over ‘Levenseindezorg en Levenseindedocumenten’. “Ongeveer de helftvan de bevolking sterft door een (medische) beslissing. Idealiter zou de patiënt daarbij moeten betrokken worden in de medische besluitvorming. Weinig mensen zijn echter vertrouwd met alle wettelijke mogelijk heden en voorschriften”, zegt Luc Verbrugge. Op deze info- en voordrachtnamiddag in samenwerking met Leif West-Vlaanderen wordt daarover informatie gegeven. De toegang is gratis en iedereen is welkom.
     
12 februari 2018   Kortrijk start met eerste zitdag voor wie vragen heeft over levenseinde
Het Nieuwsblad
   
    Kortrijk organiseert voor het eerst zitdagen over het levenseinde. Het initiatief ontstond in Brugge. “Er komen meer en meer vragen. De eerste sessie is al bijna volgeboekt”, zegt Bart Denys van De Zonnewijzer.
Wat wij willen, is dat er tijdig wordt nagedacht over het levenseinde
“We krijgen meer en meer vragen over het levenseinde”, zegt Bart Denys van dienstencentrum De Zonnewijzer in Kortrijk. Vanaf dinsdag 23 januari is er maandelijks een sessie in het centrum. Inwoners kunnen er vooral terecht voor individuele informatie.
“Wij zijn koploper in de wereld wat deze problematiek betreft, maar helaas staan ons omringende landen als Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld nog niet zover. Toch is dit belangrijk”, zegt André Van Nieuwkerke, voorzitter van Leif Brugge. Leif staat voor Levenseinde Informatie Forum.
“Waardig sterven houdt iedereen van ons bezig”, zegt Van Nieuwkerke. “Het liefst hebben we dat het in een oogwenk voorbij is, zonder pijn. Helaas is dat voor een op de twee niet het geval. Daarom is het goed om te praten over het levenseinde, niet alleen voor wie oud is, maar het kan evengoed voor een jong iemand. Die kan slachtoffer worden van een verkeersongeval bijvoorbeeld, of in een zware coma belanden.”
Leif is er niet om te overtuigen euthanasie toe te passen, noch om iemand iets op de mouw te spelden.
“Wat wij willen, is dat er tijdig wordt nagedacht over het levenseinde”, verduidelijkt Van Nieuwkerke. “Wij zijn daarbij laagdrempelig en neutraal. We geven de nodige informatie. Die kan best nuttig zijn. Beslissingen over het levenseinde neem je niet zomaar. Welke documenten moeten worden ingevuld? Wat is palliatieve zorg eigenlijk? Wij helpen ook bij medische adviezen. Dan verwijzen we naar een arts.”
Leif wordt in Kortrijk een gedragen initiatief. Er is een partnerschap met het Huis van de Mens in Kortrijk, met het netwerk palliatieve zorg Zuid-West-Vlaanderen en met de mutualiteiten. Medische consultaties kunnen nog niet in Kortrijk. “Wij organiseren vanaf 23 januari een maandelijkse zitdag in dienstencentrum De Zonnewijzer”, zegt OCMW-voorzitter Philippe De Coene (SP.A). “Dit zijn individuele afspraken. Het zelfbeschikkingsrecht van de burger en de patiënt staat centraal. Iedereen beslist zelf wat hij of zij met de informatie doet.”
Er zijn Leifpunten in Brugge, Oostende en Roeselare. Nu komt Kortrijk erbij. Leif werkt hoofdzakelijk met vrijwilligers. “De eerste zitdag in Kortrijk is al bijna volgeboekt”, zegt Bart Denys. “Indien nodig breiden we de zitdag uit.”

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180111_03293121
5 februari 2018
  Levenseinde Informatieforum strijkt binnenkort ook neer in Kortrijk
Het Laatste Nieuws /Mandelstreek    
    Na eerdere uitvalsbasissen in Brugge, Oostende en Roeselare start LEIF, een organisatie die vragen rond levenseinde en de voorafgaande zorgplanning beantwoordt, met een informatiepunt in dienstencentrum De Zonnewijzer in Kortrijk.
Eind februari 2013 startte LEIF, het Levenseinde Informatiecentrum, zijn werking met een informatiepunt in het Levenshuis in Brugge aangevuld met de dienstverlening vanuit verschillende huizen van de Mens verspreid over de provincie. De dienstverlening in de provincie wordt stelselmatig uitgebreid. De verspreiding van LEIFpunten over heel West-Vlaanderen wordt - na Brugge, Oostende en Roeselare - met Kortrijk een feit.
Mensen kunnen vanaf januari 2018 terecht in dienstencentrum De Zonnewijzer in Kortrijk en dat elke 4e dinsdag van de maand tussen 9 uur en 12 uur. Op woensdag 10 januari om 10 uur is een infomoment met betrekking tot de LEIF-dienstverlening voorzien. De eerste zitdag is op dinsdag 23 januari. “LEIF informeert en sensibiliseert rond waardig levenseinde. De zelfbeschikking en het respect voor de burger
en de patiënt staan daar bij centraal”, legt voorzitter André Van Nieuwkerke uit. “Wij willen jong en oud doen nadenken en plannen rond waardig levenseinde: Wat zijn mijn rechten als patiënt? Wat als ik na een verkeersongeval in een onomkeerbare coma terecht kom? Wat is euthanasie en wanneer heb ik daar recht op? Wat als ik wilsonbekwaam wordt? Wat is palliatieve zorg? Welke documenten zijn belangrijk? LEIF wil de informatiearmoede omtrent waardig levenseinde lenigen en dicht bij de bevolking staan, vandaar dat wij vanuit verschillende punten in de provincie opereren en dit verder willen uitbreiden.
Vanaf 2018 is er zitdag elke vierde dinsdag van de maand van van 09 uur tot 12 uur. Enkel op afspraak via 056 24 42 00, bereikbaar tussen 9 uur en 12 uur. In dienstencentrum De Zonnewijzer, Langemeersstraat 6, 8500 Kortrijk. De eerste zitdag is op dinsdag 23 januari.
4 oktober 2017   De Leest start met zitdagen rond levenseinde 
Het Laatste Nieuws /Mandelstreek    
    Dienstencentrum De Leest gaat een samenwerking aan met de vzw LEIF. Er komen elk eerste en derde dinsdag van de maand zitdagen, waarop mensen terechtkunnen met vragen over levenseinde en voorafgaande zorgplanning. Ze zijn alleen op afspraak via het onthaal van Lokaal dienstencentrum De Leest, open elke werkdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur (behalve op woensdagnamiddag) of telefonisch op het nummer 051 33 76 10.
6 oktober 2017   Zitdag LEIF
Krant van West-Vlaanderen/De Weekbode Izegem    
    Op dinsdag 10 oktober van 9 tot 12 uur wordt er een eerste zitdag gehouden van LEIF(LevensEinde InformatieForum). Zij wil jong en oud doen nadenken en plannen rond een waardig levenseinde. Afspraak maken kan alleen via LDC De Leest op het nummer 051 33 76 10 of aan de balie.

Tot eind van dit jaar zijn de volgende zitdagen gepland: op dinsdagen 24 oktober, 7 en 21 november, 5 en 19 december. Vanaf 2018 is het elke eerste en derde dinsdag van de maand.
     
6 oktober 2017   Nood aan orgaandonoren
Krant van West-Vlaanderen alles edities
   
  LEIF West-Vlaanderen voert dit najaar een campagne rond orgaandonatie. De vereniging LEIF staat voor LevensEinde Informatie Forum en informeert mensen vooral over waardig sterven. Maar omwille van de hoge nood aan orgaandonoren, pakt LEIF dit najaar uit met een sensibiliseringscampagne daarrond. In de provincie verspreidt de vereniging daarover folders, er is een infoavond en in Brugge en Oostende wordt de film ‘Réparer les vivants’ getoond.

“De beslissing tot het wegnemen van organen bij een overleden familielid is een moeilijk moment voor de familie. Een familie die hierop door de overledene werd voorbereid, aanvaardt het een stuk gemakkelijker”, zegt Pierre Naessens, de LEIF-campagnecoördinator.

Kortrijk

Intussen voert Kortrijk ook campagne en wil de stad van alle Belgische gemeenten het hoogste aantal donoren per inwoner tellen. Er zijn 1.667 Kortrijkzanen geregistreerd als donor, maar de stad wil er meer. “We willen dat aantal verdubbelen”, zegt schepen Arne Vandendriessche. “Elke inwoner die naar het stadhuis komt, zal geconfronteerd worden met de vraag of hij of zij zich als donor wil registreren.” Ook in het mailverkeer van de stad met haar inwoners wordt campagne voor orgaandonatie gevoerd. Bij een actie tijdens de markt op maandag in Kortrijk hebben zich 70 mensen laten registreren.
     
4 oktober 2017
www.mandelnieuws.be
  http://www.mandelnieuws.be/index.php/8050-izegem-met-vragen-rond-het-levenseinde-en-voorafgaande-zorgplanning-naar-een-leifzitdag-in-sociaal-huis-t-antwoord
     
15 september 2017
  Eerste zitdag LevensEinde InformatieForum Nood aan orgaandonoren
Krant van West-Vlaanderen/Het Wekelijks Nieuws Kust
  Mensen uit de regio kunnen binnenkort met vragen rond het levenseinde en voorafgaande zorgplanning terecht op een LEIFzitdag in Veurne. Dit elke derde maandag van de maand tussen 13 en 16 uur in Lokaal Dienstencentrum De Zonnebloem, Zuidstraat 67. Op maandag 18 september is er een eerste LEIFzitdag.

LEIF ofte LevensEinde InformatieForum informeert en sensibiliseert rond waardig levenseinde. De zelfbeschikking en het respect voor de burger en de patiënt staan daar bij centraal.
LEIF West-Vlaanderen, de eerste regionale uitvalsbasis van LEIF, startte eind februari 2013 zijn werking in het Levenshuis in Brugge, aangevuld met dienstverlening vanuit de huizenvandeMens verspreid over de provincie. De dienstverlening in de provincie wordt stelselmatig uitgebreid, nu ook naar regio Veurne.

André Van Nieuwkerke, voorzitter LEIF West-Vlaanderen: “LEIF wil jong en oud doen nadenken en plannen rond waardig levenseinde: Wat zijn mijn rechten als patiënt? Wat als ik na een verkeersongeval in een onomkeerbare coma terecht kom? Wat is euthanasie en wanneer heb ik daar recht op? Wat als ik wilsonbekwaam word? Wat is palliatieve zorg? Welke documenten zijn belangrijk? We willen de informatiearmoede omtrent waardig levenseinde lenigen en dicht bij de bevolking staan, vandaar dat wij vanuit verschillende punten opereren en verder willen uitbreiden. LEIF is een breed gedragen initiatief, zo is er o.m. de samenwerking met de dienst welzijn van de Provincie, de palliatieve netwerken, mutualiteiten, de Praatcafé’s Kom op tegen Kanker, de huizenvandeMens, sociale huizen, het brede sociaal-culturele veld, ziekenhuizen, woonzorgcentra, artsen...”

Een taboe
“Er heerst veelal nog een taboe rond het bespreekbaar maken van het levenseinde en voorafgaande zorgplanning”, aldus Anja Pilet, Veurns schepen van Welzijn. “Gesprekken worden vermeden of uitgesteld, maar wat als?... Hoe begint men er aan? Bij wie kan men terecht? Welke documenten moet men hierbij invullen? Een resem vragen waar zowel burgers als hulpverleners vroeg of laat mee in aanraking komen. Reden te meer om een samenwerking op te zetten met LEIF. Binnen mijn werkveld, ook binnen de mutualiteit, krijg ik vaak vragen rond levenseindebeslissingen, word ik geconfronteerd met o.m. zieken, terminale patiënten en alleenstaanden die informatie, een wegwijs of hulp nodig hebben rond orgaandonatie of andere beslissingen bij het levenseinde. Hier kan LEIF een oplossing bieden.”

Een deskundig informatiemedewerker staat in voor de permanentie van de zitdag in Veurne en helpt je doorheen alle vragen en maakt je wegwijs in een aantal documenten.

Praktisch
Elke derde maandag van de maand kan je langskomen tussen 13 en 16 uur in Lokaal Dienstencentrum De Zonnebloem, Zuidstraat 67. Dit enkel op afspraak via 058 31 57 78 (bereikbaar tijdens de kantooruren).
Patiënten, hun familie en hun artsen met vragen rond het levenseinde kunnen terecht bij het medisch team West-Vlaanderen, 0471 83 90 10 (telefonisch bereikbaar op maandag van 9 tot 12 uur en op woensdag en donderdag van 18 tot 21 uur). Een afspraak maken kan ook via de informatiemedewerkster in Veurne. Medische consultaties kunnen momenteel enkel in Brugge, Oostende en Roeselare.
     
11 juli 2017   “We streden tegen censuur” - Interview met LEIFvrijwilliger Lieven Van Eeghem
KW Brugs Handelsblad   Lieven Van Eeghem, broer van Kurt en Marc, haalt herinneringen op aan Summer of Love in 1967 BRUGGE - Hoe beleefden de Bruggelingen de Summer of Love vijftig jaar geleden ? Hadden sommigen oner hen wilde haren en zijn ze die nu kwijt ? Psycholoog Lieven Van Eeghem (68), de oudste broer van presentator Kurt en acteur Marc, legt zijn ziel bloot en haalt herinneringen op aan de magische zomer van 1967, die symbool stond voor absolute vrijheid en het zich afzetten tegen de gevestigde orde.
...
Euthanasie

“Zelfbeschikking blijf ik zeer belangrijk vinden. Daarom engageer ik mij nog altijd voor het CGSO en sympathiseer ik met Leif West-Vlaanderen, een vereniging die streeft naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat. Tot nu toe heb ik al een dertigtal keer een wilsbeschikking ingevuld voor vrienden en kennissen die euthanasie wensen als ze niet meer in staat zijn tot wilsuiting of niet willen dat artsen therapeutisch hardnekkig hun leven rekken...”, aldus Lieven Van Eeghem.
   
5 mei 2017   Organisator Kerstloop schenkt geld aan goede doelen
KW Brugs Handelsblad   Naar jaarlijkse gewoonte schonk Ivan Degrieck de opbrengst van zijn Kerstloop Brugge aan het goede doel. De zesde editie was weer een groot succes, waardoor hij in het Brugse stadhuis verschillende organisaties gelukkig kon maken. Er was een cheque van 3.000 euro voor de basisschool Spermalie voor slechthorende en dove kinderen, 3.000 euro voor Ter Dreve, 2.500 euro voor LEIF West-Vlaanderen, 1.200 euro voor het Vakantiehuis Iris, 1.300 euro voor Vige Noordzee en 1.000 euro voor Think Pink. De verdeling van de gelden gebeurt op basis van engagement van de verschillende projecten, waaronder deelname in groep aan het event, meewerken aan de voorbereidingen de dag zelf en de afbraak,… Voor de zevende editie van de Kerstloop op vrijdag 8 december zijn de inschrijvingen reeds geopend, want al snel zal deze loop terug volzet zijn. Er worden immers niet meer dan vijfduizend lopers toegelaten.
     
3 mei 2017   Opbrengst Kerstloop gaat naar het goede doel
Het Laatste Nieuws/Oostkust   Vijfduizend lopers namen op vrijdag 9 december 2016 deel aan de zesde Kerstloop in Brugge. De opbrengst van deze loopwedstrijd is zopas weggeschonken aan het goede doel. Er ging geld naar basisschool Spermalie, vzw Ter Dreve, LEIF West-Vlaanderen, vakantiehuis IRIS, GI-GE Noordzee en Think Pink. Ze namen hun cheque dankbaar in ontvangst.
     
3 mei 2017   LEIFzitdag rond levenseinde
Deze week middenkust   Mensen uit de regio Middelkerke kunnen vanaf nu met vragen rond het levenseinde en voorafgaande zorgplanning terecht op een LEIFzitdag. Dit elke vierde donderdag van de maand tussen 14 en 16u in het Welzijnshuis-Lokaal Dienstencentrum De Stille Meers, Sluisvaartstraat 17 in Middelkerke. LEIF (LevensEinde InformatieForum) informeert en sensibiliseert rond waardig levenseinde. De zelfbeschikking en het respect voor de burger en de patiënt staan daar bij centraal.
     
27 april 2017   Infomoment over palliatieve zorg
Het Laatste Nieuws   LEIF, wat staat voor LevensEindeInformatiefForum, is vanaf nu ook in Middelkerke te vinden. LEIF geeft mensen informatie over euthanasie en palliatieve zorg. Iedere vierde donderdag van de maand is er in De Stille Meers aan de Sluisvaartstraat een zitdag. Afspraak maken via 059/ 31. 92.10.
     
25 april 2017   Euthanasie wordt voortaan bespreekbaar bij de vzw Broeders van Liefde
Radio2   Euthanasie wordt voortaan bespreekbaar bij de vzw Broeders van Liefde, die bij ons onder meer verantwoordelijk is voor het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Amandus. De katholieke organisatie verzette zich lange tijd tegen euthanasie, maar zegt dat de samenleving geëvolueerd is en dat ze eventuele vragen van patiënten bespreekbaar wil maken.

De beslissing van de vzw krijgt onder meer positieve kritiek van het vrijzinnige huisvandeMens, dat begeleidt mensen onder meer als ze euthanasie overwegen. 'De beslissing om euthanasie bespreekbaar te maken zal heel wat patiënten, vreemd genoeg, motiveren om toch te blijven leven.', zegt Mieke Werbrouck. 'Het idee dat er een uitweg is als het echt te zwaar wordt, maakt de problemen voor veel mensen beter draagbaar. Lang niet iedereen die informatie inwint over euthanasie zet achteraf ook effectief de stap'.

Het huisvandeMens pleit intussen wel voor een doorverwijzingsplicht bij artsen die euthanasie niet zien zitten. 'We hebben alle begrip dat je daar als arts tegen bent, omwille van je geloof of andere redenen', zegt Werbrouck nog. 'Tegelijk vinden we wel dat je respect moet opbrengen voor je patiënt en zijn of haar beslissingen. Een tijd geleden begeleidde ik een oudere dame die al lange tijd aan een zware depressie leed en ook nog eens last had van ouderdomskwalen. Haar dokter had het bijzonder moeilijk met euthanasie, maar heeft haar naar een collega doorverwezen. En dat is de juiste keuze. Al doen dus niet alle artsen dat'.
  Beluister hier de radioreportage met het interview met Mieke Werbrouck, consulent huisvandeMens Kortrijk
     
21 april 2017   LEIF-zitdag nu ook in Middelkerke
KW editie De Zeewacht + Het Wekelijks Nieuws editie kust   Vanaf deze maand wordt er iedere vierde donderdag van de maand een LEIF-zitdag georganiseerd in Middelkerke. LEIF staat voor LevensEinde InformatieForum en informeert rond een waardig levenseinde. LEIF werd in 2013 opgestart in Brugge. Voorzitter André Van Nieuwkerke: “Met LEIF willen we jong en oud doen nadenken rond een waardig levenseinde. De mensen moeten op de hoogte zijn van hun rechten als patiënt, euthanasie, wilsonbekwaamheid en palliatieve zorg. De LEIF-zitdagen vinden plaats in het Welzijnshuis-lokaal dienstencentrum De Stille Meers in de Sluisvaartstraat 17, iedere vierde donderdag van 14 tot 16 uur. Je moet wel vooraf een afspraak maken via 059 31 92 10.” OCMW-voorzitter Dirk Gillaert: “Toen wij de vraag kregen om in het Welzijnshuis een maandelijkse zitdag te organiseren, hebben wij onmiddellijk toegezegd. Dit initiatief is een meerwaarde voor de totale werking van ons Welzijnshuis.” Op de foto Annelies Vandamme (Welzijnhuis), Martine Stroef en André Van Nieuwkerke (LEIF West-Vlaanderen) en Dirk Gilliaert.
     
23 februari 2017
  "Grondigere evaluatie van de euthanasiewet is nodig"
   
Op woensdag 22 februari gaf coördinerend LEIFarts WVL Luc Proot samen met Wim Distelmans, Gilles Genicot en Jacqueline Herremans toelichting voor het verslag/rapport van de commissie euthanasie in het Parlement. Er verschenen hierover een aantal artikels in de pers:

Ga naar de artikels
     
28 oktober 2016   Progress Prijs 2016 voor LEIFpunt Brugge
KW Brugs Handelsblad    
    De nieuwe vzw Amicom heeft haar eerste Progress Prijs uitgereikt aan LEIFpunt Brugge, dat sensibiliseert rond een waardig levenseinde.

In Theaterzaal De Biekorf heeft de nieuwe vzw Amicom voor het eerst haar Progress Prijs uitgereikt. “Deze prijs zal jaarlijks gaan naar een Brugse vereniging of plaatselijk initiatief dat de woorden ‘PROGRESSiviteit’ en ‘pluralisme’ hoog in het vaandel voert en zich inzet voor een eerlijke, leefbare samenleving zonder onderscheid te maken tussen het geslacht, de afkomst, de levensovertuiging of de status van de personen voor wie ze pal staan”, zegt Koen De Brabander, voorzitter van Amicom.

Waardig einde

De vzw besloot de Progress Prijs 2016 toe te kennen aan LEIFpunt Brugge. LEIF, een afkorting van LevensEinde InformatieForum, informeert en sensibiliseert rond een waardig levenseinde. Het zelfbeschikkingsrecht en het respect voor de burger en de patiënt staan hierbij centraal. “De dienstverlening die LEIF aanbiedt, vormteen reële meerwaarde voor mensen die op dit vlak ondersteuning vragen”, zegt Koen De Brabander. “In het Levenshuis startte LEIF West-Vlaanderen eind februari 2013 zijn eerste werking in onze provincie op.”

André Van Nieuwkerke, voorzitter van LEIF West-Vlaanderen, nam de Progress Prijs 2016 in ontvangst. Naast een geldsom van 1.000 euro bestaat deze prijs uit een kunstwerk van de hand van letterbeeldhouwster Maud Bekaert met een tekst van haar partner Peter Verhelst, dichter, auteur en theatermaker.
     
28 oktober 2016   Progress-prijs voor LEIFpunt
Het Laatste Nieuws Oostkust    
    De Amicom Progress prijs gaat dit jaar naar LEIFpunt. De prijs wordt jaarlijks aan een Brugse vereniging of initiatief uitgereikt die de woorden progressiviteit en pluralisme hoog in het vaandel draagt, zich inzet voor een eerlijke, leefbare samenleving zonder daarbij onderscheid te maken tussen geslacht, afkomst, overtuiging of status van de personen voor wie zij zich inzet. Het LEIFpunt zet zich in voor een menswaardig levenseinde. Maud Bekaert maakte het kunstwerkje met een tekst van Brugs auteur Peter Verhelst. Er is ook een geldsom van 1.000 euro voor de winnaar.
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-brugge/progress-prijs-voor-leifpunt-a2944836/
     
28 oktober 2016
  LEIF-zitdagen De Panne
KW Het Wekelijks Nieuws Kust    
    Sinds kort kunnen mensen uit de regio De Panne-Adinkerke met vragen rond het levenseinde en voorafgaande zorgplanning terecht op een LEIF-zitdag in De Boare, Koningsplein 1, elke eerste vrijdag van de maand tussen 11 en 15 uur. LEIF - LevensEinde InformatieForum - is een organisatie die informeert en sensibiliseert rond een waardig levenseinde. Een deskundige beantwoordt praktische vragen over je rechten als patiënt, over euthanasie, wilsonbekwaamheid, over wat er gebeurt als je in een onomkeerbare coma terechtkomt, palliatieve zorg, belangrijke documenten….
Info en contact: 050 34 07 36.
     
17 oktober 2016   Maandelijkse zitdag rond levenseinde te Bredene
Het Nieuwsblad    
    Vanaf december kunnen inwoners terecht in het sociale huis met hun vragen rond levenseinde. Het Levenseinde Informatie Forum (LEIF) West-Vlaanderen organiseert er dan namelijk maandelijks een zitdag, dit telkens de eerste dinsdag van de maand.

LEIF biedt ondersteuning via informatie, sensibilisatie en advies bij het uitklaren van de vele vragen rond het levenseinde. Deze vragen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de wilsverklaring euthanasie, donorschap, begrafenis of schenking van het lichaam aan de wetenschap.

De eerste zitdag vindt plaats op 6 december van 16 tot 18 uur. LEIF zal voorafgaand nog een infosessie organiseren en het nieuwe initiatief zal ook aangekondigd worden in de Seniorenbrief en het Bredens magazine.
     
12 oktober 2016   Maandelijkse zitdag rond levenseinde te Bredene
Het Laatste Nieuws    
    Vanaf december kunnen inwoners van Bredene terecht in het sociale huis met hun vragen rond levenseinde. Het Levenseinde Informatie Forum (LEIF) West-Vlaanderen organiseert er dan namelijk maandelijks een zitdag, dit telkens de eerste dinsdag van de maand. LEIF biedt ondersteuning via informatie, sensibilisatie en advies bij het uitklaren van de vele vragen rond het levenseinde. Deze vragen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de wilsverklaring euthanasie, donorschap, begrafenis of schenking van het lichaam aan de wetenschap. De eerste zitdag vindt plaats op 6 december van 16 tot 18 uur. LEIF zal voorafgaand nog een infosessie organiseren en het nieuwe initiatief zal ook aangekondigd worden in de Seniorenbrief en het Bredens magazine.
     
7 oktober 2016   “Nood aan meer duidelijkheid”
KW Brugs Handelsblad    
    In het stadhuis van Blankenberge kunnen mensen elke tweede woensdagochtend van de maand terecht met vragen rond een waardig levenseinde en de voorafgaandelijke zorgplanning. Wat als ik na een ongeval in een onomkeerbare coma terecht kom? Wanneer heb ik recht op euthanasie? Wat als ik wilsonbekwaam word? Welke documenten zijn belangrijk? “Optimale levenskwaliteit nastreven is belangrijk, maar een menswaardig einde is minstens even belangrijk”, zegt schepen Katrien Van Ryssel.

LEIF, het Levenseinde Informatieforum, informeert en sensibiliseert rond een waardig levenseinde. Centraal daarbij staan de zelfbeschikking van en het respect voor de burger en de patiënt. Eind februari 201 3startte de werking in het Levenshuis in Brugge, de eerste regionale uitvalsbasis van LEIF, aangevuld met dienstverlening vanuit de Huizen van de Mens, verspreid over de provincie. De dienstverlening werd door de jaren heen stelselmatig uitgebreid en nu is dus ook de Blankenbergse regio aan de beurt. “Hiermee willen we jong en oud doen nadenken over een waardig levenseinde”, zegt André Van Nieuwkerke, voorzitter van LEIF West-Vlaanderen.

Informatiearmoede

Wat zijn mijn rechten als patiënt? Wat als ik na een verkeersongeval in een onomkeerbare coma terecht kom? Wat is euthanasie en wanneer heb ik er recht op? Wat als ik wilsonbekwaam word Wat is palliatieve zorg? Welke documenten zijn belangrijk? Het zijn maar enkele van de veelgestelde vragen. “Met LEIF willen we de informatiearmoede rond dit onderwerp lenigen en dicht bij de bevolking staan. Vandaar dat we vanuit verschillende punten in de provincie opereren. Het initiatief wordt bovendien breed gedragen. Zo is er onder meer de samenwerking met de dienst Welzijn van de provincie, de palliatieve netwerken, de ziekenfondsen, Kom op tegen Kanker, sociale huizen, ziekenhuizen, woonzorgcentra en artsen”, aldus André Van Nieuwkerke.

Veelbesproken item

“Optimale levenskwaliteit nastreven is belangrijk, maar een menswaardig levenseinde is minstens even belangrijk. Het recht van ieder individu om zelf zijn leven in handen te nemen staat hierbij centraal: het zelfbeschikkingsrecht is fundamenteel”, benadrukt ook seniorenschepen Katrien Van Ryssel. “Op bijeenkomsten van de seniorenraad hoor ik regelmatig dat het levenseinde een item is waar mensen toch even bij stilstaan. Onderwerpen als wilsbeschikking, palliatieve zorg en euthanasie zijn vandaag de dag bespreekbaar. Bij de groep senioren is er zeker nood aan meer duidelijkheid, ze weten niet altijd wat kan en/of mag.”

Jeannine Bellaert verzorgt de permanentie van de zitdag in Blankenberge. De afgelopen drie jaar was ze actief in Brugge. “Toen al kwamen heel wat mensen uit Blankenberge en omgeving bij ons aankloppen met vragen en bekommernissen. De badstad is een gegeerde plek voor veel gepensioneerden. Daarom stelde ik voor om ook hier een zitdag op te starten”, legt Jeannine uit.

Gerust gemoed

“Wanneer je mensen goed kan informeren over hun rechten, hen een luisterend oor kan bieden en samen alle nodige documenten kan doornemen, vertrekken ze meestal met een gerust gemoed, wetende dat hun wensen mocht dat ooit nodig zijn zullen gerespecteerd worden. Dat is de voornaamste reden waarom ik mij geëngageerd heb als vrijwilliger en coördinator van de informatievrijwilligers bij LEIF West-Vlaanderen”, besluit Jeannine Bellaert.

De eerste zitdag in Blankenberge vindt plaats op woensdag 12 oktober van 9 uur tot 11.30 uur in het lokaal van de preventiedienst op de tweede verdieping van het stadhuis. Jeannine Bellaert beantwoordt er al uw vragen. Een afspraak maken kan op 050 34 07 36 (elke werkdag van 9 tot 17 uur).

bekijk het artikel
     
7 oktober 2016   Zitdag LEIF De Panne
KW Het Wekelijks Nieuws Kust    
    Om de bevolking en zorgverleners te ondersteunen bij hun vragen rond levenseindezorg, breidt LEIF West-Vlaanderen haar netwerk uit. Vanaf oktober houdt LEIFpunt Oostende een maandelijkse zitdag in De Panne, elke eerste vrijdag van de maand van 13.30 uur tot 17.30 uur in Trefpunt ‘Huis van Gust’, Veurnestraat 13. De eerste zitdag in De Panne is op vrijdag 7 oktober. Iedereen is welkom, mits voorafgaand een afspraak vast te leggen. Dit kan elke werkdag van 9.00u tot 17.00 uur op het nummer 050 34 07 36. Bovendien geeft LEIF op 12 oktober een gratis voordracht voor zorgverleners en gemeentepersoneel. Geïnteresseerden worden om 13.30 uur verwacht in de raadzaal van het gemeentehuis. Vooraf inschrijven is vereist via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     
30 september 2016   Zitdag LEIF Bredene
KW De Zeewacht    
    Vanaf december kunnen inwoners met hun vragen rond levenseinde terecht in het Sociale Huis. Het Levenseinde Informatie Forum (LEIF) West-Vlaanderen organiseert er dan elke eerste dinsdag van de maand een zitdag. LEIF biedt ondersteuning via informatie, sensibilisatie en advies bij het uitklaren van de vele vragen rond het levenseinde. Deze vragen kunnen betrekking hebben op de wilsverklaring euthanasie, donorschap, begrafenis of schenking van het lichaam aan de wetenschap. De eerste zitdag vindt plaats op 6 december van 16 tot 18 uur. LEIF zal voorafgaand nog een infosessie organiseren.
     
28 september 2016   Brugs Is Oltied Schoane
De Streekkrant/West-Vlaanderen Noord    
    De voorstelling ‘Brugs Is Oltied Schoane’ was vorig jaar in geen tijd volledig uitverkocht. Een vervolg kon dan ook niet uitblijven, en om zeker iedereen te kunnen plezieren zijn er van ‘Brugs Is Oltied Schoane LIVE 2’ twee voorstellingen gepland.
Muziek, Brugse sketches en humor worden je in een wervelend tempo voorgeschoteld door Benny Scott, De Mugge van Brugge en Koen De Brabander. Dansballet Les Femmes zorgt voor dansspektakel en Nico Blontrock en Hedwig Dacquin praten de show aan elkaar en vertellen intussen ook grappige Brugse anekdotes.
Voorstellingen op zondag 9 oktober om 14 en 19 uur in Theater De Biekorf. (cgra/foto grf)
Tickets via In&Uit (Concertgebouw) en www.brugsisoltiedschoane.be. Een deel van de opbrengst gaat naar LEIF Brugge.
     
Website ocmw Blankenberge   http://www.ocmw-blankenberge.be/ocmw/8056-www.html?branch=1&language=1
     
14 september 2016   Meer weten over een waardig levenseinde
www.hetnieuwsvandaag.be    
    Vanaf de maand oktober start Leif (Levens Einde Informatie Forum) met een zitdag in Blankenberge waar mensen terecht kunnen met hun vragen over een waardig levenseinde. 
Het gaat om mensen die zich vragen stellen over euthanasie en palliatieve zorgen. Sinds 2013 zijn ze met Leif reeds actief in Brugge maar nu willen ze uitbreiden naar Blankenberge waar Jeannine Bellaert elke tweede woensdag van de maand in de voormiddag de vragen zal beantwoorden.
Bekijk het artikel met foto online
     
14 september 2016    
Krant van Blankenberge
   
    Vanaf oktober kunnen mensen uit de regio Blankenberge met vragen rond het levenseinde en voorafgaande zorgplanning terecht op de LEIFzitdag in het Stadhuis van Blankenberge. De info momenten gaan door elke tweede woensdag van de maand van 9:00 tot 11:30 uur. De eerste zitdag is op 12 oktober.

LEIF, het LevensEinde InformatieForum, informeert en sensibiliseert rond een waardig levenseinde waarbij de zelfbeschikking en het respect voor de burger en de patiënt centraal staan. De eerste regionale uitvalsbasis van LEIF in West-Vlaanderen, startte eind februari 2013 zijn werking met een LEIFpunt in het Levenshuis te Brugge. Sindsdien wordt deze dienstverlening in de provincie stelselmatig uitgebreid, vanaf nu dus ook naar de regio Blankenberge.

Tijdens de infomomenten op het Stadhuis van Blankenberge kan je terecht bij deskundig LEIF-medewerkster Jeannine Bellaert. Zij helpt je doorheen alle vragen rond het thema waardig levenseinde en maakt je tevens wegwijs in een aantal documenten.

"Tijdens de voorbije drie jaar dat ik bij LEIF actief ben als informatiemedewerkster kwamen heel wat mensen uit Blankenberge en omgeving aankloppen in het LEIFpunt Brugge met vragen en bekommernissen inzake een waardig levenseinde", zegt Jeannine Bellaert.

"Blankenberge is immers een gegeerde plek voor veel burgers op rust. Vandaar dat ik heb voorgesteld om eveneens een LEIFzitdag op te starten in de badstad. Wanneer je mensen goed kan informeren omtrent hun rechten als patiënt, hen een luisterend oor kan bieden en samen de gewenste documenten kan bespreken, vertrekt de bezoeker meestal met een gerust gemoed, wetende dat zijn wensen zullen gehoord worden mocht dat ooit nodig zijn. Dat is trouwens ook de reden waarom ik mij geëngageerd heb als vrijwilliger en coördinator van de informatievrijwilligers bij LEIF West-Vlaanderen ... een taak die me heel veel voldoening geeft."

Praktisch: De LEIFzitdag voor de regio Blankenberge gaat door elke tweede woensdag van de maand van 9:00 tot 11:30 uur in het lokaal van de Preventiedienst op de 2de verdieping van het Stadhuis van Blankenberge. De eerste zitdag is op woensdag 12 oktober. Vanaf 20 september kan je een afspraak maken via ☎ 050/34 07 36 (bereikbaar elke werkdag van 9:00 tot 17:00 uur).
    Bekijk het artikel met foto online
     
15 juli 2016   Tentoonstelling in bib

 

KW West
   
     ‘Leven als lijfmotief: poëzie raakt kunst’ is een tentoonstelling die sensibiliseert rond het thema zelfbeschikkingsrecht, met gedichten van de poëziewedstrijd van het Levenshuis en kunst van Peter Jonckheere. Tot en met 31 juli houdt deze reizende tentoonstelling halt in Heuvelland. De tentoonstelling bevat de 11 winnende gedichten van de poëziewedstrijd ‘Leven als lijfmotief’ en de bijhorende kunstwerken van Brugs kunstenaar Peter Jonckheere. Ze is te bezichtigen in de bibliotheek in de Schoolstraat 12A op woensdag van 13.30 tot 18.30 uur, vrijdag van 16 tot 20 uur en zaterdag van 9.30 uur tot 12 uur. Met het project wil het Levenshuis zijn werking in de kijker zetten en de toeschouwers sensibiliseren rond het thema zelfbeschikkingsrecht. Mensen uit Heuvelland met vragen rond het levenseinde en voorafgaande zorgplanning kunnen terecht op de LEIF-zitdag in het Sociaal Huis, elke laatste dinsdag van de maand van 14 tot 18 uur, behalve in juli.
     
29 juni 2016   Expo over recht op zelfbeschikking in bibliotheek
Het Laatste Nieuws/Westhoek    
    'Leven als lijfmotief: poëzie raakt kunst' is een tentoonstelling die sensibiliseert rond het thema zelfbeschikkingsrecht, met gedichten van de poëziewedstrijd van het Levenshuis en kunst van Peter Jonckheere. Van 1 tot en met 31 juli houdt deze reizende tentoonstelling halt in Heuvelland. De tentoonstelling bevat de 11 winnende gedichten van de poëziewedstrijd en de bijhorende kunstwerken van Brugs kunstenaar Peter Jonckheere. De expo is te bezichtigen in de bibliotheek in de Schoolstraat op woensdag van 13.30 tot 18.30 uur, vrijdag van 16 tot 20 uur en zaterdag van 9.30 tot 12 uur. Met het project wil het Levenshuis zijn werking in de kijker zetten en de toeschouwer sensibiliseren rond het thema zelfbeschikkingsrecht.
     
10 juni 2016   Infobeurs over zorg rond levenseinde
KW editie Kortrijks Handelsblad en Gaver
   
    Op dinsdag 21 juni is er van 17 tot 21 uur een informatiebeurs met het programma ‘Zorg rond het levenseinde’ georganiseerd door het Huis van de Mens Kortrijk in samenwerking met HVV/OVM Avelgem. Tussen 17 en 19 uur worden twee voordrachten gegeven. Mieke Werbrouck, consulent van Huis van de Mens, geeft uitleg over wilsverklaringen en wetgeving. Dokter Frank Declercq, LEIF West-Vlaanderen, heeft het over het levenseinde en verhalen uit de praktijk. Van 19 tot 21 uur zullen deskundigen specifieke vragen beantwoorden rond wilsverklaring euthanasie en negatieve wilsverklaring, orgaandonatie en ons lichaam schenken aan de wetenschap, palliatieve zorgen, teraardebestelling en registratie van wilsverklaringen en erfenisrecht. De toegang is gratis, inschrijven kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 056 25 27 51.

     
13 mei 2016   Infosessie over een waardig levenseinde
KW editie De Weekbode Izegem
   
    Op donderdag 19 mei organiseert het Sociaal Huis, samen met twee partners, twee infosessies over een waardig levenseinde in ’t JOC Ingelmunster.
Mensen hebben vaak heel wat vragen over zaken die met hun levenseinde te maken hebben. Tijdig zorgen voor je zorg bij het levenseinde, is dat een goed idee ? Iedere dag maken mensen plannen. Iedereen praat voortdurend over wat ons overkomt en wat op ons afkomt, maar zelden of nooit over hoe we (de zorg bij) ons levenseinde zien. Stilstaan bij je eigen levenseinde roept heel wat vragen op en maakt de mensen soms bang en onzeker. Het is confronterend om hierover te praten. Toch voelen mensen zich vaak gerustgesteld als ze dit onderwerp kunnen bespreken met hun kinderen, ouders, huisarts, enz. Tijdens het gratis infomoment maken verantwoordelijken de mensen wegwijs in de wetgeving en de administratie. Ze proberen een antwoord te bieden op de vragen van de aanwezigen. André Van Nieuwkerke, voorzitter Leif West-Vlaanderen, en Veronique Hoste, palliatief netwerk De Mantel, zorgen voor de toelichting. Wie vragen heeft over dit onderwerp kan deze – tijdens de pauze – anoniem in een bus deponeren. Nadien zullen alle vragen worden overlopen en geven de experts tips. Verschillende organisaties zoals bijvoorbeeld de Oostrozebeekse Transplantkring zorgen voor infostandjes. Er zijn twee infosessies op donderdag voorzien: om 15.30 en 19.30 uur, telkens in ’t JOC. Deze infosessie heeft plaats met de steun van de provincie West-Vlaanderen en Vroegtijdige Zorgplanning West-Vlaanderen.
     
1 april 2016   Roeselare krijgt eigen LEIFpunt
KW editie Roeselare
   
    Bekijk het artikel in pdf

LEIF (LevensEinde InformatieForum) opent in april een LEIFpunt in de Gasthuisstraat. Naast Brugge heeft nu ook Roeselare zijn eigen informatieforum voor mensen die met vragen zitten over het levenseinde en de voorafgaande planning.

André Van Nieuwkerke, voorzitter van LEIF West-Vlaanderen vindt het belangrijk dat zowel jong als oud nadenkt over een waardig levenseinde. “Wat zijn uw rechten als patiënt? Wat als u na een verkeersongeval in een onomkeerbare coma terecht kom? Wat is euthanasie en wanneer heeft u daar recht op? LEIF wil proberen op deze vragen een antwoord te geven”, vertelt André Van Nieuwkerke.

LEIF kan ook rekenen op een groot netwerk van vrijwilligers. Erik Swaenepoel is daar een van. “Omdat er veel mensen uit de regio Roeselare met vragen kwamen aankloppen in het LEIFpunt Brugge hebben we beslist om een LEIFdienstverlening op te richten in Roeselare. Mijn motivatie om aan de slag te gaan als vrijwilliger in Brugge en nu in Roeselare ligt bij het feit dat een bekende van mij zelfmoord pleegde. Zijn psychische en medische situatie was blijkbaar uitzichtloos geworden. Ik ben ervan overtuigd dat een goed gesprek en correcte informatie over levenseindezorg kansen konden scheppen voor een meer humaan afscheid. LEIF kan hier heel mooi werk leveren”, aldus Erik Swaenepoel.

Advies

Mensen met vragen over het levenseinde kunnen terecht bij een informatiemedewerker van LEIF in het Welzijnshuis in Roeselare, Gasthuisstraat 10, dit elke tweede en vierde dinsdag van de maand van 9 uur tot 11.30 uur. Ze kunnen ook medisch advies krijgen van een LEIFarts die permanentie houdt in het Huisartsenhuis Midden West-Vlaanderen, Hippoliet Spilleboutdreef 34 in Roeselare, elke eerste en derde maandag van de maand van 18.30 uur tot 20.30 uur. Deze diensten zijn op afspraak.
     
9 maart 2016   LEIFzitdag in Sociaal Huis
De Streekkrant Westland
   
    Bekijk het artikel in pdf

Sinds 23 februari kunnen mensen uit de regio Heuvelland met vragen rond het levenseinde en voorafgaande zorgplanning terecht op de LEIFzitdag in het Sociaal Huis van Heuvelland, elke laatste dinsdag van de maand van 14u tot 18u.

LEIF (LevensEinde InformatieForum) informeert en sensibiliseert rond een waardig levenseinde.

“In september gaven wij een voordracht in Heuvelland voor een volle zaal. De grote interesse van de lokale bevolking en van het gemeentebestuur waren een stimulans om op permanente basis een LEIFzitdag te organiseren in hartje Heuvelland”, zegt André Van Nieuwkerke, voorzitter LEIF West-Vlaanderen. “We maken aansluitend ook werk van vorming voor de artsen in de regio.”

“Het is goed dat mensen geïnformeerd worden over de mogelijkheden die er zijn bij het levenseinde en de voorafgaande zorgplanning. Het plaatselijk hoge suïcidecijfer speelt ook mee in onze motivatie om in zee te gaan met LEIF”, zegt burgemeester Marc Lewyllie van Heuvelland.

De volgende LEIFzitdag in het sociaal huis in Wijtschate vindt plaats op dinsdag 29 maart.
     
4 maart 2016   Beslissingen bij levenseinde
KW Het Wekelijks Nieuws editie kust
   
    Huisarts Marc Bossuyt uit De Panne is sinds een jaar ook LEIF-arts en wil vanuit die functie een aantal misverstanden uit de wereld helpen rond beslissingen bij het levenseinde en euthanasie. Op woensdag 9 maart legt hij in De Boare uit wat burgers in welke situaties kunnen doen.

Marc Bossuyt vindt dat hij via LEIF, dat staat voor LevensEinde InformatieForum, mensen op een nuttige manier kan helpen om hun miserie een beetje te verzachten wanneer hun levenseinde of dat van een naaste nadert. Maar ook preventief kunnen er zinvolle zaken geregeld worden.

“LEIFarts ben ik geworden door de filosofische overtuiging dat elke mens het recht heeft op zelfbeschikking en op waardig sterven”, legt Marc Bossuyt uit. “Maar elke dag stel ik vast dat mensen hier nog veel te weinig over weten. Ze zien ons eerder als promotoren van euthanasie. Wij zijn hoegenaamd geen doodseskaders! LEIF is enkel een forum dat zowel advies biedt aan het ‘gewone’ publiek als aan collega-artsen.” Om zijn getuigschrift van LEIF-arts te krijgen, volgde Marc een opleiding in Wemmel waar alle aspecten rond het levenseinde juridische, medische en existentiële aan bod kwamen met voordrachten van filosofen, psychiaters en psychologen, juristen.

Misverstanden

Marc wil een paar zaken duidelijk stellen: “Mensen denken dikwijls dat ze een soort wilsbeschikking kunnen opmaken waarin ze naar eigen goeddunken vermelden wanneer ze euthanasie willen plegen, maar zo werkt het niet. Euthanasie is complexe materie. Diverse betrokken partijen nemen daarover heel tegenstrijdige standpunten in. Ik doe mijn best om mensen te informeren over ‘vroegtijdige zorgplanning’ waarbij een huisarts en zijn patiënt afspraken vastleggen via bepaalde documenten. Het gaat om enkele wettelijk toegelaten documenten waarmee je zelf beslist over de omstandigheden van je levenseinde.” Een eerste document is de ‘wilsverklaring euthanasie’ dat enkel geldt bij een onomkeerbaar coma. Dan is er nog een ‘negatieve wilsverklaring’, waarmee je bepaalde behandelingen of onderzoeken kan weigeren. Een derde document is een ‘verklaring voor orgaandonatie’.

“Op mijn voordracht zal ik daar verder op ingaan, maar mensen vinden ook al heel veel informatie terug op de website van LEIF. Via het LEIF-blad en de LEIF-lijn krijgen ze een antwoord op de meest uiteenlopende vragen, ook over palliatieve zorg, waarvoor ik nu zelf een extra cursus volg”, zegt Marc.

LEIF-kaart

Volgens LEIF-arts Marc Bossuyt is het zinvol om deze kaart aan te schaffen en altijd bij je te hebben. Het bezorgt zorgverleners nuttige informatie, bijvoorbeeld bij een ongeval, want de kaart vermeldt je naam en rijksregisternummer, over welke wilsverklaringen je beschikt en de gegevens van de contactpersoon die je documenten bezit.

Info: voordracht 9 maart om 14 uur in De Boare – vooraf inschrijven.
     
19 februari 2016   LEIFzitdag in het Sociaal Huis
KW editie West
   
    Bekijk het artikel in pdf

Heuvellanders die met vragen zitten rond het levenseinde en voorafgaande zorgplanning kunnen vanaf 23 februari terecht op de LEIFzitdag in het Sociaal Huis van Heuvelland. Dit kan op elke laatste dinsdag van de maand van 14 tot 18 uur. “Kwaliteit geven aan je levenseinde is een opdracht voor iedereen”, zegt burgemeester Marc Lewyllie.

LEIF staat voor LevensEinde InformatieForum en informeert en sensibiliseert rond een waardig levenseinde. Zelfbeschikking en het respect voor de burger en de patiënt staan hierbij op de eerste plaats. LEIF West-Vlaanderen is de eerste regionale uitvalsbasis van LEIF die startte eind februari 2013. Er is al een LEIFpunt in het Levenshuis in Brugge, alsook in Oostende en Roeselare. Deze punten worden aangevuld met LEIF-dienstverlening vanuit de huizenvandeMens, verspreid over de provincie.

Nu is ook Heuvelland aan de beurt. “LEIF wil op een simpele manier het gebrek aan informatie omtrent een waardig levenseinde opvangen en dicht bij de bevolking staan. Daarom opereren wij vanuit verschillende punten in de provincie en willen we dit verder uitbreiden. In september gaven we al een voordracht in Heuvelland voor een volle zaal. De grote interesse van de lokale bevolking en van het gemeentebestuur waren een stimulans om op een permanente basis een LEIFzitdag te organiseren in hartje Heuvelland”, zegt André Van Nieuwkerke, voorzitter LEIF West-Vlaanderen.

Hoge zelfmoordcijfers

Heuvelland worstelt met hoge zelfmoordcijfers. In die zin was een informatiepunt rond levenseinde meer dan noodzakelijk. “Kwaliteit geven aan je leven is een opdracht voor iedereen, maar kwaliteit geven aan de manier waarop je uit het leven stapt is minstens even belangrijk. Daar ben ik van overtuigd”, zegt Marc Lewyllie, burgemeester van Heuvelland. “Daarom is het ook belangrijk dat mensen geïnformeerd worden over de mogelijkheden die er zijn bij het levenseinde en de voorafgaande zorgplanning. Ik beschouw het als zeer nuttig dat er een lokale LEIF-dienstverlening komt in onze regio. Het stemt me blij dat we dit hebben kunnen mogelijk maken in het Sociaal Huis”, voegt de burgemeester er nog aan toe.

Grote vraag

“Vanuit mijn jarenlange ervaring als zorgverstrekker in Heuvelland kan ik getuigen dat steeds meer mensen met vragen zitten over het levenseinde”, aldus OCMW-voorzitter en arts Ward Dierickx. “Zowel in moeilijke situaties als in de dagdagelijkse omgang. Meestal wordt de nieuwsgierigheid getriggerd door één of andere gebeurtenis in de eigen omgeving. Ze horen over wilsbeschikking, euthanasie en palliatieve zorg en begrijpen niet goed waarover het gaat. Met de LEIF-dienstverlening krijgen mensen deskundige antwoorden in een gepaste omgeving, zonder druk.”

Afspraak

Mensen die langsgaan op de LEIFzitdag worden er verwelkomd en te woord gestaan door Mariola Farina (62) uit Brugge. Vanaf 23 februari staat zij elke laatste dinsdag van de maand op post van 14 uur tot 18 uur. Je kan er langsgaan zonder afspraak en je kan Mariola vinden in het Sociaal Huis aan het Sint-Medardusplein 1 in Wijtschate. Wie toch een afspraak wil maken kan dat via 057 45 04 80 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
     
18 februari 2016   “Iedereen heeft recht op waardig levenseinde”
Het Nieuwsblad/Regionaal: Oostende-Westhoek    
    Bekijk het artikel in pdf

“Het einde is te belangrijk om er niet bij stil te staan.” Onder dit motto worden maandelijks zitdagen georganiseerd voor mensen uit de regio van Heuvelland die zich willen informeren over een waardig levenseinde.

“Hij zei: als je me echt graag ziet, is dit het laatste bewijs van je liefde voor mij. Hij legde zijn hoofd op mijn schouder en ik gaf zoentjes op zijn slapen. De dokter gaf een spuitje, het duurde maar enkele seconden.” Herman, de partner van Mariola Farina (63), vroeg in 2010 euthanasie aan na vier jaar aftakeling door een ongeneeslijke verlammingsziekte. “Het was ook een
opluchting voor mezelf om te weten dat ik hem kon helpen”, vertelt ze. “We merkten destijds dat we bitter weinig wisten over een waardig levenseinde. Nu ben ik ervaringsdeskundige en wil ik mijn knowhow doorgeven aan anderen, onder meer via zitdagen in het Sociaal Huis van Wijtschate. De zitdag vindt plaats elke laatste dinsdag van de maand van 14 tot 18 uur en start vanaf 23 februari.”

Jonge mensen

Volgens Mariola is de informatie belangrijk voor jong en oud. “Herman was nog heel actief, tot hij op een dag zijn evenwicht verloor en moeilijker begon te spreken. Van de ene dag op de andere kan iemand wilsonbekwaam worden door een hersenbloeding of een ongeval. Wat kan ik nú doen voor wanneer ik later niet meer zelf kan beslissen? Het is belangrijk je familie hierbij te betrekken. In deze streek zijn heel veel zelfmoorden. Vaak gaat het om jonge mensen. Ook bij psychisch ondraaglijk lijden kan je begeleiding krijgen en recht hebben op euthanasie.”

Noodrem

De zitdagen zijn een initiatief van LevensEinde InformatieForum (LEIF). “We willen iedereen informeren en sensibiliseren, waarbij de wil van de patiënt voorop staat”, zegt voorzitter André Van Nieuwkerke. “Je kan opnieuw genieten van het leven, wetende dat je niet onnodig hoeft af te zien als een ziekte te erg wordt. Er bestaat een noodrem. In België overlijdt de helft van de bevolking met de hulp van een arts. Een patiënt moet zoveel mogelijk in medische beslissingen betrokken worden om zijn lot zelf te bepalen. Een arts heeft je toestemming nodig om een behandeling op te starten. Je kan een behandeling weigeren, ook al ben je daar zelf niet meer toe in staat. Je kan ervoor zorgen dat je organen na je overlijden gebruikt worden om anderen te redden. Je kan de manier waarop je begraven wordt vooraf vastleggen.”
     
17 februari 2016
  "LEIF-zitdag meer dan ooit nodig" 
WTV    
    http://www.focus-wtv.be/nieuws/leif-zitdag-meer-dan-ooit-nodig

Voortaan kunnen inwoners van Heuvelland één keer per maand in het sociaal huis terecht voor een LEIF-zitdag, dat gaven wij gisteren al mee.

"En dat is méér dan ooit nodig", zegt burgemeester Marc Lewyllie. LEIF staat voor Levenseinde Informatieforum en daar kunnen mensen terecht met al hun vragen rond een waardig levenseinde.   Het kan gaan om waardig sterven, palliatieve zorg, euthanasie, of de wilsbeschikking,  LEIF wil informatie geven over echt alle mogelijkheden die er bij het levenseinde zijn. Mensen die met zelfdodingsplannen zitten, kunnen op die manier ook op andere gedachten gebracht worden. En zelfdoding is een groot maatschappelijk probleem in de Westhoek.
     
22 januari 2016   “Een mens moet bezig blijven in het leven”  - interview met Luc Proot nav 'krak van je gemeente'
 KW Brugs Handelsblad en weekbode Torhout
   
    Gepensioneerd chirurg Luc Proot (69) is een bezige bij. Na een gevulde carrière in het AZ Sint-Jan in Brugge besloot hij LEIF-arts te worden. Sinds 2012 staat hij artsen bij in de uitvoering van euthanasie en maakt hij hen wegwijs in de aspecten van de levenseindezorg. Voorts is hij ook voorzitter van het Vrijzinnig Centrum De Molensteen, dat hij elf jaar geleden mee hielp oprichten.

Luc Proot (69) woont met zijn echtgenote Josee Segers, een gepensioneerd anesthesist,
in de groene Bosdreef in Waardamme. Luc was meer dan 40 jaar verbonden aan het AZ Sint-Jan in Brugge, waar hij hoofd was van de dienst Algemene, Vaat- en Kinderheelkunde.

In 2011 ging hij met pensioen, maar nog lang niet op rust. In 2012 werd hij LEIF-arts en was hij mede-oprichter van LEIF West-Vlaanderen. “LEIF staat voor Levens Einde Informatie Forum”, verduidelijkt Luc Proot. “We maken artsen en psychiaters wegwijs in de complexe medico-legale aspecten van levenseindezorg en begeleiden mensen met een euthanasievraag waarmee ze nergens terecht kunnen. Het taboe rond euthanasie is de jongste jaren sterk aan het afnemen, zelfs in de katholieke woonzorgcentra. De euthanasievraag is ook sterk gestegen. In 2015 waren er meer dan 2.000 aanvragen. In 2014 waren dat er iets meer dan 1.800.”

Van 1994 tot 2013 was Luc verantwoordelijk geneesheer van het medisch centrum in de Brugse gevangenis en tot voor kort was hij ook voorzitter van de Penitentiaire Gezondheidsraad voor het gevangeniswezen. “Dat laatste heb ik bijzonder graag gedaan. Ik heb in die tijd met zeer bekwame en gedreven mensen van de ministeriële kabinetten samengewerkt en dat gaf zeer veel voldoening. We hebben grote vorderingen gemaakt op vlak van de gezondheidszorg binnen het gevangeniswezen. Al is er nog altijd heel wat werk voor de boeg, vooral op vlak van psychiatrie.”

Humanistische waarden

Ondanks zijn drukke werkzaamheden vond Luc elf jaar geleden de tijd om samen met een tiental gelijkgestemden het Vrijzinnig Centrum De Molensteen op te richten. “Onze hoofdbetrachting is om mensen te wijzen op het belang van de humanistische waarden, zoals solidariteit en gelijkheid tussen mannen en vrouwen ongeacht hun seksuele geaardheid,  en hoe die belangrijk zijn om een democratische samenleving op te bouwen. Tegenwoordig telt De Molensteen al 600 leden.”

“We zijn absoluut niet tegen religie en vellen geen oordeel over religieuze mensen. Als voorzitter is het voor mij heel belangrijk dat we niet antiklerikaal zijn. De relaties met het gemeentebestuur zijn overigens opperbest en heel wat van mijn vrienden zijn CD&V’ers. Uiteindelijk ijveren we allen voor dezelfde waarden, maar vanuit een andere achtergrond. We willen met iedereen samenwerken die wil meewerken aan een betere leefbaarheid in onze gemeente.”
     
22 januari 2016   “Ik ben geen dokter van de dood” 
KW Brugs Handelsblad
   
    Bekijk het artikel in pdf

Een indringende videoreportage in The Economist over een Brugse jonge vrouw die net voor de uitvoering afzag van euthanasie omwille van psychisch lijden, zorgt voor internationale controverse. De Brugse dr. Marc Calmeyn is een van de 65 psychiaters die psychisch lijden uit de euthanasiewet geschrapt willen zien. We confronteren hem met de visie van LEIF-arts dr. Luc Proot, die al tal van euthanasies uitvoerde. Ook omwille van ondraaglijk psychisch lijden. Uiteraard hebben we het ook over de polemische euthanasie-uitspraken van de voormalige Brugse bisschop mgr. De Kesel, die nu aartsbisschop is.

Zedelgemnaar Marc Calmeyn (57) is sedert tien jaar psychiater in het psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw in Sint-Michiels. De Oostkampse dr. Luc Proot (69) was dertien jaar departementshoofd heelkunde aan het AZ Sint-Jan en is nu LEIF-arts (Levenseinde Informatie Forum) en UL-teamarts (Uitklaring Levenseinde vragen).

Wat vindt u van de uitspraken van mgr. Jozef De Kesel die zegt dat elke katholieke instelling het recht heeft om euthanasie te weigeren ?

Luc Proot : “De realiteit is anders. Wij stellen vast dat euthanasie ook uitgevoerd wordt in katholieke instellingen. Zeker in West-Vlaanderen. Die instellingen hebben draaiboeken die zij volgen, waarin alles netjes is neergeschreven wanneer euthanasie bij hen kan. Het is wel zo dat heel wat artsen problemen hebben met de uitklaring van een euthanasieverzoek voor een niet-terminale patiënt.”

Marc Calmeyn : “De aartsbisschop heeft niks gezegd dat indruist tegen de wet. Vanuit zijn geloof doet hij uitspraken, hij mag toch uitkomen voor zijn standpunt !”

Dr. Calmeyn, u hebt samen met 65 professoren een open brief ondertekend waarin u oproept om euthanasie op basis van psychisch lijden uit de wet te schrappen. Waarom ?

Marc Calmeyn : “Psychisch lijden kan ondraaglijk zijn, maar het schoentje nijpt bij psychiatrische aandoeningen. Zij leiden in tegenstelling tot bepaalde lichamelijke aandoeningen niet sowieso letterlijk en figuurlijk tot de dood. Je kan dus niet stellen dat er geen verbetering meer mogelijk is of dat therapeutische hulp niet meer aangewezen is. De voorspelbaarheid van het verloop ontbreekt in de psychiatrische problematiek.”

Luc Proot : “De wet spreekt niet over de dood, wel over uitzichtloos fysisch of psychisch lijden dat niet kan gelenigd worden ! Dus komt psychisch lijden ook in aanmerking voor euthanasie. Van de 242 euthanasie-uitklaringen die ik tot nu toe begeleidde waren er 121 psychiatrische patiënten bij. Een groot aantal patiënten werd door hun psychiater doorverwezen naar het UL-team, omdat die van oordeel was dat zijn patiënt therapieresistent was. Belangrijk om weten is dat wij eisen dat patiënten tijdens de procedure voor zijn standpunt !”

Dr. Calmeyn, u hebt samen met 65 professoren een open brief ondertekend waarin u oproept om euthanasie op basis van psychisch lijden uit de wet te schrappen. Waarom ?

Marc Calmeyn : “Psychisch lijden kan ondraaglijk zijn, maar het schoentje nijpt bij psychiatrische aandoeningen. Zij leiden in tegenstelling tot bepaalde lichamelijke aandoeningen niet sowieso letterlijk en figuurlijk tot de dood. Je kan dus niet stellen dat er geen verbetering meer mogelijk is of dat therapeutische hulp niet meer aangewezen is. De voorspelbaarheid van het verloop ontbreekt in de psychiatrische problematiek.”

Luc Proot : “De wet spreekt niet over de dood, wel over uitzichtloos fysisch of psychisch lijden dat niet kan gelenigd worden ! Dus komt psychisch lijden ook in aanmerking voor euthanasie. Van de 242 euthanasie-uitklaringen die ik tot nu toe begeleidde waren er 121 psychiatrische patiënten bij. Een groot aantal patiënten werd door hun psychiater doorverwezen naar het UL-team, omdat die van oordeel was dat zijn patiënt therapieresistent was. Belangrijk om weten is dat wij eisen dat patiënten tijdens de procedure in behandeling blijven bij hun psychiater. Anders doen wij geen uitklaring, ook al staat dit niet in de wet.”

“Het lijden van mensen die al 20 of 30 jaar zonder resultaat in therapie zijn, is ondraaglijk. Curatieve therapie veronderstelt recht op slagen binnen een redelijke termijn. Gebrek aan resultaten zorgt voor een uitzichtloze situatie. Als alle therapie uitgeput en zinloos is, ontstaat de doodsgedachte. Maar wij gaan niet in op elke vraag.”

“Grosso modo wordt een vijfde van de aanvragen goedgekeurd. Een doodsverlangen kan ook een symptoom zijn van een psychiatrische ziekte. Het moet echt om existentieel lijden gaan. Daarom duurt het proces vrij lang, tot zelfs twee jaar, eer de euthanasie effectief uitgevoerd wordt. Jammer genoeg is euthanasie voor heel wat psychiaters onbespreekbaar. Daarom komen die patiënten bij ons.”

Marc Calmeyn: “De term ‘ongeneeslijk’ gaat niet op voor psychiatrische aandoeningen. Er is altijd mogelijkheid tot verandering of verbetering van de situatie. Daarom is de huidige wet niet geschikt voor psychiatrische patiënten. Hoe kun je trouwens een patiënt verder behandelen, als die bezig is met de uitklaring van zijn doodvraag ? Het is dus genees of sterf ! Als je niet meer behandeld kunt worden, moet je maar kiezen voor euthanasie. Ik ben het daar niet mee eens. Therapie is genezen, de dood aanzien als een vorm van therapie is in mijn ogen het verdraaien, het perverteren van wat therapie hoort te zijn.”

Luc Proot : “Ons UL-team staat niet lijnrecht tegenover het leven. Het is niet onze bedoeling om absoluut euthanasie te willen uitvoeren, als iemand erom vraagt. Wij zijn geen artsen van de dood. Het doet ons deugd, als wij een patiënt terugkrijgen in het regulier psychiatrisch circuit. Wij zoeken ook samen met de patiënt naar andere wegen dan euthanasie. Een aantal patiënten stoppen hun aanvraag in de loop van de procedure, anderen gaan door tot het einde, maar laten de euthanasie niet uitvoeren en vinden toch steun in die mogelijkheid.”

Is er soms sprake van therapeutische hardnekkigheid bij psychiaters, waardoor mensen jarenlang psychisch lijden ?

Luc Proot: “Ja, maar het vermindert gelukkig. Heel wat psychiaters zijn nu bereid om binnen een multidisciplinair team te werken en via overleg te zoeken naar andere oplossingen.”

Marc Calmeyn: “Mag ik een citaat van een patiënt uit een vakartikel aanhalen over hopeloosheid ? ‘Zonder therapie is het overleven, met therapie is het leven.’ We leven in een wereld waarin korte maar krachtige therapie snel resultaat moet opleveren. Maar ook al levert de therapie niet het gewenste wetenschappelijk resultaat, toch hebben patiënten er veel aan. Hoop en een goede, vaak jarenlange therapeutische relatie zijn cruciaal. Zelfs als de behandeling zogezegd uitgewerkt is, is er bijvoorbeeld nog de schelpzorg : de patiënt kan, omringd door goede psychiatrische zorgen, een fatsoenlijk leven lijden.”

Luc Proot : “Ik onderschrijf het belang van hoop en therapie. Daarom zijn we verbolgen als een psychiatrische patiënt met een euthanasie verzoek uit de instelling wordt gezet ook al heeft hij geen onderkomen en hierdoor terecht komt in een home voor daklozen! Schandalig !”

Volgens u hebben ook niet-terminale patiënten recht op waardig sterven….

Luc Proot : “We voeren regelmatig euthanasie uit bij o.a. neurologische patiënten. De fysieke beperkingen, de psycho-emotionele weerslag en het gebrek aan therapeutische mogelijkheden maakt voor hen het leven zinloos. Zo'n mensen moeten waardig kunnen afscheid nemen. Maar het vraagt een zeer zorgvuldige uitklaring.”

overleven, met therapie is het leven.’ We leven in een wereld waarin korte maar krachtige therapie snel resultaat moet opleveren. Maar ook al levert de therapie niet het gewenste wetenschappelijk resultaat, toch hebben patiënten er veel aan. Hoop en een goede, vaak jarenlange therapeutische relatie zijn cruciaal. Zelfs als de behandeling zogezegd uitgewerkt is, is er bijvoorbeeld nog de schelpzorg : de patiënt kan, omringd door goede psychiatrische zorgen, een fatsoenlijk leven lijden.”

Luc Proot : “Ik onderschrijf het belang van hoop en therapie. Daarom zijn we verbolgen als een psychiatrische patiënt met een euthanasie verzoek uit de instelling wordt gezet ook al heeft hij geen onderkomen en hierdoor terecht komt in een home voor daklozen! Schandalig !”

Volgens u hebben ook niet-terminale patiënten recht op waardig sterven….

Luc Proot : “We voeren regelmatig euthanasie uit bij o.a. neurologische patiënten. De fysieke beperkingen, de psycho-emotionele weerslag en het gebrek aan therapeutische mogelijkheden maakt voor hen het leven zinloos. Zo'n mensen moeten waardig kunnen afscheid nemen. Maar het vraagt een zeer zorgvuldige uitklaring.”

Marc Calmeyn en Luc Proot (eensgezind) : “Men heeft recht op een uitklaring en op een onderzoek naar euthanasie, maar niet op de uitvoering ervan. Noch juridisch, noch medisch !”

Wat vindt u van het dossier van de jonge Brugse vrouw die in allerlaatste instantie afzag van euthanasie ? Illustreert dit het pleidooi voor een wetswijziging ? Of bewijst het enkel de zelfbeschikking van elke patiënt die uiteindelijk zelf beslist ?

Luc Proot : “Altijd vragen we aan de patiënt wanneer het verzoek gunstig beoordeeld werd of hij/zij het echt wil. Euthanasie is tenslotte onomkeerbaar. Dat gebeurt ook bij terminale kankerpatiënten.”

Onze euthanasie- en abortuswetgeving staat verder dan in andere landen. Worden wij nu internationaal aanzien als een soort neonazi’s die naar hartenlust spuitjes geven om het leven te beëindigen ?

Luc Proot : “In de VS is euthanasie al toegelaten in enkele staten. Canada stemt eerstdaags een euthanasiewet.”

Marc Calmeyn : “In de British Medical Journal wijst professor Stefaan Claes van de KU Leuven dat in ons land euthanasie

uitvoering bij psychiatrische patiënten vooral door een en dezelfde psychiater gunstig geadviseerd wordt. Dit stemt tot nadenken.”

Luc Proot : “Ons UL-team stuurt patiënten met levenseindevragen naar meerdere psychiaters om advies. Zeer belangrijk is de therapeutische relatie met de behandelende psychiater, die ook betrokken wordt bij de beslissing. Het duurt echt minimum zes maanden tot een jaar eer een beslissing genomen wordt.“

Hoeveel euthanasies worden er in ons land uitgevoerd ?

Luc Proot : “In 2015 werden er in België 2.000 euthanasies geregistreerd, waarvan 80% in Vlaanderen. We zitten met een communautair probleem. Ofwel registreren de Walen niet ofwel voeren zij nauwelijks euthanasies uit. Dat laatste geloof ik niet. Overigens gaat het in 80% van de gevallen om terminale kankerpatiënten."

Moet men een onderscheid maken tussen hopeloos gevoel en de hopeloosheid van de situatie ? Kunnen mensen psychisch ondraaglijk lijden?

Marc Calmeyn : “Natuurlijk kunnen ook zij ondraaglijk lijden. Maar de hulp die je aanbiedt hoeft niet noodzakelijk euthanasie te zijn.”

Luc Proot : “Niet de ziekte als dusdanig is het belangrijkst, wel de impact van die ziekte op iemands leven. Maar het is wel de patiënt die de artsen moet overtuigen van het ondraaglijk karakter van zijn lijden. Als hij vindt dat het genoeg geweest is, moet dat zorgvuldig onderzocht worden.”

Is het protest tegen euthanasie bij psychisch lijden ingegeven vanuit een katholieke levensovertuiging ?

Marc Calmeyn : “Ik ben gelovig, maar ik staaf mijn visie vanuit mijn klinische praktijk en mijn professioneel denken”
     
22 december 2015   LevensEinde InformatieForum houdt zitdagen
Het Laatste Nieuws Oostkust
   
    LEIF (LevensEinde InformatieForum) start met een maandelijkse zitdag in Knokke-Heist. LEIF West-Vlaanderen startte de werking in 2013 vanuit het Levenshuis in Brugge. In 2014 kwam er een infopunt bij in Oostende en nu breidt het de werking uit naar Knokke-Heist. Elke twee dinsdag van de maand kan je van 13.30 tot 16 uur terecht in het Sociaal Huis (Kraaiennestplein 1).
     
18 december 2015   Medewerkers van LEIF trokken loopschoenen aan
Brugs Handelsblad    
    De organisatie steunt ook het Brugse levenshuis Leif West-Vlaanderen. Zij bieden een aanvulling op wat palliatieve netwerken in onze provincie doet. Leif was met een pak medewerkers onder de deelnemers.
     
30 juli 2015   Weten dat een zachte dood mogelijk is brengt gemoedsrust
deredactie.be    
    http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/opinie/1.2403380
     
26 juni 2015   "Ook niet-terminale patiënten hebben recht op waardig sterven"
Krant
van West-Vlaanderen
   
    Lees het artikel of download de pdf
     
19 juni 2015   LEIF West-Vlaanderen bestaat 2 jaar
Focus/WTV    
    http://www.focus-wtv.be/nieuws/leif-west-vlaanderen-bestaat-twee-jaar
     
17 april 2015   Slotevent poëziewedstrijd over zelfbeschikking
Brugs Handelsblad    
    Op vrijdag 24 april om 19 uur vindt de prijsuitreiking van de poëziewedstrijd 'Leven als lijfmotief' van het Levenshuis plaats in het Provinciaal Hof op de Markt. Tijdens deze avond draagt Maaike Cafmeyer de winnende gedichten voor en wordt kunst van Bruggeling Peter Jonckheere tentoongesteld.De wedstrijd liep van begin juli tot en met eind november 2014. Het nodigde mensen uit stil te staan bij het thema zelfbeschikkingsrecht. Er werden 681 gedichten ingestuurd door 441 verschillende dichters, waarvan 231 uit Vlaanderen en 100 uit Nederland. 31 jongeren tussen 12 en 18 jaar stuurden een gedicht in. De jury (Daniel Billiet, Philip Hoorne en Albrecht B Doemlicht van het Venijnig Gebroed) koos 46 gedichten voor publicatie in een dichtbundel.Kaarten kosten 10 euro en kunnen gereserveerd worden bij huisvandeMens Brugge via 050 33 59 75 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . De gratis tentoonstelling 'Poëzie raakt kunst' loopt tot en met donderdag 30 april, dagelijks van 11 tot 17 uur.
     
2 maart 2015   Club-fan stapt een dag na zijn eerbetoon uit het leven  / Fan geeft aftrap als laatste wens voor euthanasie
Sporza / Het Laatste Nieuws    
    Sporza:
Lorenzo Schoonbaert heeft maandagavond euthanasie gepleegd. De terminaal zieke Club-fan gaf gisteren nog de aftrap voor Club-Moeskroen en kreeg toen een mooi eerbetoon van het hele stadion.
Lees meer
Het Laatste Nieuws:
Kippenvel, gisteren bij de aftrap van het duel tussen Club Brugge en Moeskroen-Péruwelz. Op de middenstip stond niet zomaar een voetballer, maar Lorenzo Schoonbaert (41), een terminaal zieke supporter, met zijn dochtertje van zes. Hij heeft darmkanker en kan niet meer genezen.
Ruim tien jaar geleden begon de miserie toen een maagring zich in zijn darmen werkte, 37 operaties later is de man moegestreden. Daarom heeft hij beslist om binnenkort euthanasie te plegen, maar als hevige fan wou hij graag nog één keer de spelers van Club Brugge ontmoeten. "Eén van mijn jeugddromen is uitgekomen. Jammer genoeg was het kort,
maar ik ben heel blij dat ik dit met mijn dochter beleefd heb. De impact van de staande ovatie was enorm, de tranen liepen over mijn wangen." Zo kreeg hij "het mooiste afscheid dat hij zich kon inbeelden". Na de match ontmoette Lorenzo nog zijn grote idool Mathew Ryan. De Australiër was erg onder de indruk. "Hoe moet je je daarbij voelen, hé?", blies Ryan. "Dit plaatst alles in perspectief, zeker zo kort na een match. Dit raakt mij enorm." Tegen zijn dochtertje is Lorenzo eerlijk geweest: "Ik heb bijna haar hele leven in het ziekenhuis gelegen. Ze is nog jong, maar ik heb haar mijn keuze uitgelegd. Ik vertel dat papa een sterretje zal zijn aan de hemel, dat fel voor haar zal schijnen. En ik heb ervoor gezorgd dat ze de komende tien jaar nog kerst- en verjaardagkaartjes zal krijgen."
     
27 februari 2015   Euthanasiedebat met senator De Gucht is succes
Het Laatste Nieuws Leiestreek
   
    50 Actief Deerlijk en Open Vld Deerlijk sloegen met succes de handen in elkaar voor de organisatie van een gespreksavond over euthanasie. Het werd een serene avond met uiteenzettingen van senator Jean-Jacques De Gucht (Open Vld), de Deerlijkse huisarts Eric Vandeputte, deskundige palliatieve zorg Jo Verhalle en Mieke Werbrouck, leif-consulente van Het Huis van de Mens. De meer dan 150 aanwezigen kregen twee uur lang boeiende ervaringen en inzichten te horen.
     
27 februari 2015   Veel belangstelling voor debat over euthanasie
KW editie Gaver +Kortrijks Handelsblad
   
    50 Actief Deerlijk en Open VLD Deerlijk sloegen met succes de handen in elkaar voor de organisatie van een gespreksavond over euthanasie. Het werd een serene avond met uiteenzettingen van senator Jean-Jacques De Gucht (Open VLD), de Deerlijkse huisarts Eric Vandeputte, deskundige palliatieve zorg Jo Verhalle en Mieke Werbrouck, leif-consulente van Het Huis van de Mens. De meer dan 150 aanwezigen kregen twee uur lang boeiende ervaringen en inzichten te horen.
     
24 februari 2015   Senator Jean-Jacques De Gucht praat over euthanasie
Het Nieuwsblad/
Kortrijk-Waregem-Menen
   
    50-Actief en Open VLD Deerlijk organiseerden een gespreksavond over euthanasie. Gastspreker was senator Jean-Jacques De Gucht, die de wet euthanasie voor minderjarigen gestemd kreeg. Hij ging in debat met de Deerlijkse huisarts Eric Vandeputte, deskundige palliatieve zorg Jo Verhalle en Mieke Werbrouck, leif-consulente van het Huis van de Mens. 'De meer dan 150 aanwezigen kregen twee uur lange zeer boeiende ervaringen en inzichten over een zeer actueel en emotioneel thema', zegt gemeenteraadslid Bert Schelfhout.
     
23 februari 2015   Leif pleit voor mogelijkheid op euthanasie bij dementie
De Standaard
   
    Op een studiedag van Leif is ervoor gepleit om euthanasie mogelijk te maken voor wie dementeert of door een andere onomkeerbare ziekte het bewustzijn of het besef van zijn eigen persoonlijkheid heeft verloren.

Veel mensen denken dat ze een wilsverklaring kunnen invullen die tot gevolg heeft dat ze later, als ze ooit dement zijn geworden, euthanasie kunnen krijgen. Dat is niet geval. Vandaag geldt een wilsverklaring enkel in het geval van onomkeerbare coma.

Leif, of het LevensEinde InformatieForum, pleit er nu voor om die wilsverklaring toch te laten gelden in het geval van gevorderde dementie of in een andere onomkeerbare toestand waarbij de patiënt niet meer bij bewustzijn is of geen besef meer heeft van zijn eigen persoonlijkheid. Leif lanceert daartoe een nieuwe term: niet-aangeboren wilsonbekwaamheid.

'Natuurlijk zal er weerstand zijn bij artsen voor die nieuwe toepassing, maar die weerstand is er nu ook', zegt professor Wim Distelmans, voorzitter van Leif. 'Het is niet omdat een patiënt erom vraagt, dat hij onmiddellijk euthanasie krijgt.'

Juridische steun

'Dus nee, een dementerende bejaarde die blij op een terras in de zon zit, zal niet geëuthanaseerd worden. Ook niet als er eerder een wilsverklaring is ondertekend en als de vertrouwenspersoon er op dat moment om vraagt. Je zal heus geen arts vinden die daartoe bereid is. Maar in een latere fase, als de toestand van de bejaarde veel verslechterd is, dan heeft de arts tenminste een juridische tool die hem ondersteunt.'

Experts debatteerden zaterdag over dit voorstel op een studiedag in Wemmel. 'Over de modaliteiten bestaat nog discussie, maar iedereen is het erover eens dat er íéts moet gebeuren', zegt Distelmans.

Geen ethische stop

Senator Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) was ook aanwezig en bestreed ter plekke de suggestie als zou de huidige regering besloten hebben om het niet over ethische kwesties te hebben in deze regeerperiode. 'Er is niets afgesproken over een ethische stop.'

Drie oud-politici kregen een Lifetime Achievement Award: Frank Vandenbroucke en Magda Aelvoet, omdat ze de palliatieve zorg beleidsmatig ondersteunden, en Vic Anciaux omdat hij als eerste voorzitter van de Vlaamse Liga tegen Kanker van in het begin bepleitte dat er geld voor palliatieve zorg werd vrijgemaakt
     
26 januari 2015   Interview met Marc Cosyns, maker van de documentairefilm End Credits
Radio 1 De Bende van AnnemieHet Nieuwsblad/Kortrijk-Waregem-Menen,
   
    Arts en euthanasiespecalist Marc Cosyns maakte de documentaire 'End Credits', waarin hij het verhaal brengt van twee mensen die kiezen voor euthanasie.

In De bende van Annemie vertelt hij dat er opnieuw, met een open blik, gediscussieerd zou moeten worden over de euthanasiewet.
Het interview kan je hier herbeluisteren:
http://radioplus.be/#/radio1/herbeluister/3d5c6f56-31bf-11e4-96d0-00163edf75b7/
Het fragment vind je tussen tijdscode 01:10:30 en 01:24:45.

De documentairefilm kan je via deze link integraal bekijken: http://www.endcredits.be/en/
     
8 januari 2015
  Van Den Bleeken: euthanasie kan nog
De Morgen
   
    Het is niet omdat geïnterneerde Frank Van Den Bleeken nu naar Gent of op termijn naar Nederland mag, dat euthanasie daarmee finaal van tafel is geveegd. 'Het is aan hem om te beslissen', benadrukt psychiater en LEIF-arts Lieve Thienpont.

Dat de euthanasie van Frank Van Den Bleeken zondag niet doorgaat, is nu een vaststaand feit. Zijn behandelend arts wil niet langer de dodelijke injectie toedienen. Deze week nog wordt de 51-jarige zedendelinquent naar het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Gent overgebracht, op lange termijn kan hij misschien naar Nederland.

Ondanks alle verwikkelingen is zijn wens om te sterven hiermee niet per se verdwenen. "Mijnheer Van Den Bleeken is niet van de ene dag op de andere een andere persoon geworden", legt zijn advocaat Jos Vander Velpen uit. "Ik heb het gevoel dat hij op dezelfde manier denkt, voelt en lijdt als een week of een jaar geleden."

Wat niet betekent dat Van Den Bleeken niet bereid is om eventuele behandelingen te proberen. Toen hij anderhalf jaar geleden het voorstel kreeg om naar de Nederlandse Pompestichting te gaan, een kliniek voor seksueel delinquenten, stond hij daarvoor open.

"In het verleden heeft hij zich altijd constructief opgesteld tegenover de voorstellen van de artsen", zegt Vander Velpen. "Hij begreep dat de dokters zekerheid wilden dat er geen therapeutische oplossing mogelijk is. Ik vermoed dat hij nu ook zo zal reageren. Al kan ik dat natuurlijk niet met zekerheid zeggen. Dit is voor hem echt een onverwachte klap, het zal even duren voor hij weer bij zijn positieven is."

Of een verblijf in Gent of Nederland het verschil zal maken, is moeilijk te zeggen. "Hopelijk leidt dat tot een verzachting van zijn lijden. Maar als blijkt dat hij - ondanks de betere leefomstandigheden - even erg blijft afzien, dan mogen we niet verlangen dat hij zijn euthanasievraag intrekt."

Beslist Van Den Bleeken om na een opname in Gent of Nederland zijn verzoek tot euthanasie door te zetten, dan is de kans groot dat artsen die vraag zullen inwilligen. Maar ook als hij weigert, blijft de kans op euthanasie reëel.

"Indien een behandeling zijn situatie wezenlijk zou wijzigen, dan verandert dat de zaak", zegt psychiater Lieve Thienpont, LEIF-arts en gespecialiseerd in ondraaglijk psychisch lijden. "Maar in zijn geval zijn we het er allemaal over eens dat zoiets niet mogelijk is. De aard van zijn aandoening is niet behandelbaar. Alle zorg die ze hem voorstellen, is palliatieve zorg. Hij kan de rest van zijn dagen in de Pompestichting in Nederland comfortabel doorbrengen. Maar dat is zijn keuze. Het is niet aan een arts om iemand te verplichten tot palliatieve zorg."

Falend systeem

Feit is dat Van Den Bleeken tot voor enkele dagen niet de keuze had om naar het FPC Gent of Nederland te gaan. Indien hij binnen enkele maanden zou beslissen om zijn verzoek tot euthanasie in te trekken, dan is dat de ultieme illustratie van het falende systeem. Het zou het bewijs zijn dat iemand voor euthanasie kiest wegens ontoereikende zorg.

"Klopt, maar dat maakte zijn vraag voorheen niet minder legitiem", legt Thienpont uit. "Een heleboel euthanasie-aanvragen van mensen die psychisch lijden, spiegelen de tekortkomingen van de maatschappij, de psychiatrie en de gevangenissen. Psychisch lijden kun je niet los zien van de maatschappelijke context. Een behoorlijk percentage van de mensen die euthanasie vragen, zit aan de rand van de armoedegrens. Uiteraard moeten we ons daartegen verzetten, moeten we dat aanklagen, maar dat betekent niet dat die mensen geen recht hebben op euthanasie. Het meest schrijnende in deze zaak is dat er nu pas actie komt bij Justitie. Als Justitie nu opeens allerlei zaken in beweging kan zetten, dan illustreert dat vooral hoe het al die jaren in gebreke is gebleven."

Lees ook http://www.demorgen.be/wetenschap/en-wat-nu-voor-frank-van-den-bleeken-nederland-of-toch-ooit-euthanasie-a2173578/
     
19 december 2014
  Medewerkers LEIF met loopschoenen aan
Brugs Handelsblad
   
    Sinds maart 2013 geeft LEIF (Levenseinde Informatiecentrum, red.) West-Vlaanderen via LEIF-artsen en deskundige medewerkers informatie en advies bij levenseindevragen. Een groot deel van de medewerkers en sympathisanten kozen ervoor om deel te nemen de Kerstloop. Zij konden rekenen op de steun van sportschepen Annick Lambrecht. Alle info op www.levenshuis.be/leif.

KerstloopLEIF2014Foto: Brugs Handelsblad - copyright Alain Creytens

Ga naar het artikel
     
     
9 december 2014
  Tweede advies bij euthanasie eindelijk vergoed
De Morgen
   
    Leif-artsen die een tweede, wettelijk verplicht advies geven bij euthanasie, zullen daar voortaan een vergoeding voor krijgen. Levenseindespecialist Wim Distelmans (VUB) is opgetogen dat er na zeven jaar verwarring eindelijk erkenning volgt.

Patiënten die euthanasie aanvragen, mogen daarvoor niet alleen aankloppen bij hun behandelende arts. De wet bepaalt dat die steeds een advies moet vragen aan een collega. Bij niet-terminale patiënten moet zelfs een derde geneesheer betrokken worden.

Voor deze bijkomende medische consults wordt vaak een beroep gedaan op Leif-artsen (Leif staat voor Levenseinde InformatieForum). Alleen: deze groep artsen wacht al sinds 2007, toen ze met de ziekenfondsen tot een overeenkomst kwamen, op een vergoeding. Dat komt omdat het koninklijk besluit, dat de terugbetaling zou regelen, werd tegengehouden door diverse groepen, onder wie vier artsen. Zij dienden bij de Raad van State een bezwaarschrift in.

"Dat verzet is vorige week verworpen", aldus Ri De Ridder, directeur-generaal geneeskundige verzorging van het Riziv. Volgens de man kan de terugbetaling nu eindelijk georganiseerd worden.

Concreet betekent dit dat de 400 artsen die in het Nederlandse taalgebied een Leif- of gelijkwaardige opleiding volgden of volgen, voor hun tussenkomst als tweede of derde dokter een honorarium kunnen krijgen van 160 euro. Hetzelfde geldt voor de Franstalige collega's van EOL (End Of Life).

"Eindelijk", zegt professor palliatieve geneeskunde Wim Distelmans, die zelf het Leif-centrum oprichtte. Voor hem was het uitblijven van de terugbetaling al lang een doorn in het oog. "In Nederland was er bij het in voege treden van de euthanasiewet meteen een vergoeding van 330 euro geregeld. Bij ons stond de teller na twaalf jaar nog steeds op 0 euro." Hallucinant, vindt

hij. "Leif-artsen werden gedwongen pro Deo te werken. Zelfs al vroegen ze het gewone consultatiegeld, dan nog woog dat niet op tegen de vele uren werk en de emotionaliteit en intensiteit die hierbij komt kijken", stelt Distelmans.

Er zijn ongeveer 400 Leif-artsen in Vlaanderen, op een totaal van 20.000. "Het is een klein clubje, dat vaak wordt opgeroepen en het halve land doorkruist. Omdat ze zoveel expertise hebben, worden ze door de behandelende artsen ook vaak gevaagd om de euthanasie uit te voeren."

Volgens Distelmans zijn het zeker niet alleen de dokters die door de terugbetaling erkenning krijgen. "Ook voor de patiënt is dit heel belangrijk. Tot nu toe waren zij afhankelijk van de goodwill van de Leif-artsen. Niet iedereen is immers bereid zwaar en onbetaald extra werk te leveren."
     
22 oktober 2014
  Tussen woede, wanhoop en dood
Knack    
    Het euthanasieverhaal van Christophe, 28 jaar

Na een jarenlange strijd tegen psychotische depressies stapte Christophe De Vos op 2 augustus 2013 uit het leven door euthanasie.
In Knack lees je het verhaal van zijn leven, zijn ziekte en zijn dood, en van zijn uitputtend gevecht in en met de Belgische psychiatrie. Lees het artikel
     
oktober 2014
   Voortaan ook LEIFpunt in Stadhuis
De Grote Klok stadsmagazine Oostende
   
    Lees het artikel
     
31-10-2014
  LEIFpunt bezorgt info rond waardig levenseinde
KW De Zeewacht    
    Sinds kort zijn er in de Stad aan Zee twee infopunten van LEIF West-Vlaanderen geopend. LEIF staat voor Levenseinde Informatieforum. Wie informatie, advies, consultatie. wil met het oog op een waardig levenseinde kan op twee locaties terecht. Het eerste LEIFpunt bevindt zich in het stadhuis. Er is elk eerste en derde donderdag van de maand onthaal tussen 17.15 uur en 19.30 uur. Maak een afspraak op 0471 35 34 07. Een tweede LEIFpunt werd ingericht in Vrijzinnig Laïciserend Centrum De Geuzetorrre, Kazernelaan 1, elke tweede en vierde donderdag van de maand van 9.30 en 16 uur. Je kan een afspraak maken via 059 51 73 06.
     
20-10-2014
  Zitdagen over menswaardig sterven
Het Laatste Nieuws    
    Voortaan organiseert LEIF zitdagen in het Oostende stadhuis. LEIF staat voor Levens Einde Informatie Forum en wil iedereen helpen die vragen heeft over het levenseinde en sterven. De zitdagen zullen de eerste en derde donderdag van de maand, van 17.15 tot 19.30 uur plaatsvinden. De tweede en de vierde donderdag kunnen geïnteresseerden terecht in de Geuzetorre in de Kazernelaan. Op een neutrale plaats en onder begeleiding van de LEIF-artsen, verplegers en vrijwilligers kan je samen met hen papieren invullen over menswaardig levenseinde, zoals negatieve wilsverklaring, euthanasie en orgaandonatie. Daar komt ook nog de LEIF-kaart bij kijken. Dat is een plastic kaartje waarop staat over welke wilsverklaringen men beschikt. Meer info: www.leif.be
     
18-10-2014
  Zelf sterven en vijf mensen het leven redden
AD.nl    
    Dicky Ringeling (61) liet euthanasie plegen en redde vervolgens zeker vijf mensen met haar organen. Dat die combinatie hoogst uitzonderlijk en bijna onmogelijk te realiseren is, weerhield haar en haar strijdbare dochters er niet van de plannen door te zetten. 'Al tijdens haar leven stond ze voor iedereen klaar. Dit maakt ons enorm trots.'
Lees het artikel
     
17-10-2014
  Infomoment 'Zorg rond het levenseinde'
Krant
van West-Vlaanderen
editie De Zeewacht
   
    HuisvandeMens Diksmuide organiseert in samenwerking met VOC de koepel - Westhoek een beurs met infostanden en voordrachten omtrent het thema 'Zorg rond het levenseinde'. Consulenten maken je wegwijs in de bestaande levenseindedocumenten en in de wetgeving aangaande euthanasie, palliatieve zorg en patiëntenrechten. Je kan bij het huisvandeMens ook hulp vragen bij het invullen van een wilsverklaring. Of een vertrouwelijk gesprek hebben over je twijfels en angsten bij het levenseinde. Notarieel juriste Rosaline Mouton geeft een spoedcursus over erfenisrecht en dokter Frank Declercq van LEIF West-Vlaanderen geeft informatie rond levenseindekeuzes en het in orde brengen van documenten en vertelt over eigen ervaringen als LEIFarts. Voor en na de voordrachten is er een infomarkt. Dit op donderdag 23 oktober, vanaf 18.30 uur in Zaal Zonnebloem.
     
14-10-2014
  Reportage
Yves Desmet trok met euthanasiearts Wim Distelmans naar Auschwitz
De Morgen    
    'Beslissen over leven en dood? Sommige artsen vinden dat nog steeds normaal'
Wim Distelmans nam 80 artsen, verplegers en psychologen mee naar Auschwitz
Lees de reportage
     
10-10-2014
  Diverse activiteiten tijdens de week van de BIB
Krant
van West-Vlaanderen
editie De Leie
   
    Dinsdag 14 oktober om 14 uur is er in de bibliotheek in Wervik de voordracht 'Zorg voor het levenseinde' door André van Nieuwkerke, voorzitter en oprichter van Levens Einde Informatie Forum West-Vlaanderen). België beschikt over een goede wetgeving rond het levenseinde : de euthanasiewet, de wet betreffende de palliatieve zorg en de wet op de patiëntenrechten. Veel mensen weten echter niet wat dit allemaal inhoudt. André Van Nieuwkerke geeft informatie rond levenseindekeuzes en het in orde brengen van documenten. Deelname kost 4 euro. Een deel gaat naar LEIF.
     
30-08-2014
  LEIF opent nieuw infopunt binnen Oostende
Het Nieuwsblad editie  Oostende Westhoek + nieuwsblad.be
   
    Leif West-Vlaanderen, het Levenseinde Informatieforum, opent vanaf 4 september op het stadhuis een tweede infopunt. Nu al kunnen mensen met vragen rond het levenseinde op de tweede en vierde donderdag de hele dag terecht in VC De Geuzetorre in de Kazernelaan. Voortaan zullen vrijwilligers van Leif ook op het stadhuis vragen beantwoorden. Dat zal gebeuren op de eerste en derde donderdag van de maand tussen 17.15 u en 19.30 uur. Dokter Frank Declercq, coördinerend arts van het Leifpunt Oostende: 'We zullen ook inzetten op voordrachten en vorming voor professionals en het brede maatschappelijke veld.'
     
28-08-2014
  LevensEinde InformatieForum voorziet uitrol in heel Vlaanderen

LevensEinde InformatieForum (LEIF) start nieuw infopunt in Oostende en Roeselare
Belga + redactie KW online + MSN nieuws
   
    Het LevensEinde InformatieForum (LEIF), een platform waar iedereen terecht kan voor hulp of inlichtingen over het levenseinde, wil de werking uitbreiden over heel Vlaanderen. Op dit moment zijn er enkel regionale uitvalsbasissen - LEIFpunten genoemd - in West-Vlaanderen, maar binnenkort worden er geopend in Antwerpen, Gent en Ronse. Dat vertelt LEIF naar aanleiding van een nieuw infopunt in Oostende.
LEIF West-Vlaanderen biedt sinds anderhalf jaar ondersteuning bij vragen rond het levenseinde. Mensen die een beroep doen op LEIF zoeken vooral begeleiding bij het invullen van documenten en formulieren rond levenseindebeslissingen, zoals de negatieve wilsverklaring, de wilsverklaring euthanasie en de verklaring voor orgaandonatie.
Het informatieforum kreeg al honderden mensen over de vloer. Er zijn intussen acht LEIFpunten: vijf bij huizenvandeMens in West-Vlaanderen, bij het Levenshuis in Brugge, en sinds deze week twee in Oostende. Roeselare zou snel moeten volgen.
LEIF wil nu ook uitrollen in de rest van Vlaanderen. Zo zijn er al enkele punten in voorbereiding in de provincie Antwerpen (stad) en Oost-Vlaanderen (Gent en Ronse). "Het is de bedoeling om zo veel mogelijk LEIFpunten op te richten", zegt coördinerend arts Frank Declercq. "De LEIFervaringen tonen aan dat heel wat mensen in de zoektocht naar informatie met hun levenseindevragen nergens terecht kunnen. Daarom hebben wij een laagdrempelige en objectieve dienstverlening en hulpverlening opgezet."
     
17-06-2014
  Samen thuis, samen uit - Annie & Francois
Humo    
   

Een keurig appartement op de zevende verdieping. Op het eerste gezicht valt er niks speciaals te bespeuren, maar dan zie je plots de haast lege boekenkast. Het lijkt alsof er een verhuizing op til is. Maar dat is het niet: de bewoners, Anne en François, hebben besloten om hun levens te beëindigen. Het is genoeg geweest. De voorbije 63 jaar hebben ze samen doorgebracht, als getrouwd koppel. Nu willen ze ook samen de eeuwigheid in.
lees hier het volledige artikel in pdf
lees hier het volledige artikel in word
lees hier het bijhorende interview met Wim Distelmans

     
06-06-2014
  Leif-arts over euthanasiezaak diaken Wevelgem
Focus/WTV    
    Sinds 2002 is er in ons land een euthanasiewet. Zo wordt het recht erkend van iedere zieke om te kiezen voor het leven of de dood.

Bij euthanasie moet een strikte procedure worden gevolgd. Wie er vragen over heeft, kan terecht bij het Levenseinde Informatieforum, kortweg Leif in het Levenshuis in Brugge. Wij vroegen aan Leif wat er nu met de diaken van Wevelgem op dit vlak is fout gelopen. Leif-arts Frank Declercq : " Hij is in de fout gegaan door op eigen houtje te handelen en beslissingen te nemen zonder inspraak van de patiënt en wellicht ook zonder inspraak van anderen".

Voor 2002 was er nog geen euthanasiewet maar het is een publiek geheim dat het nu en dan wel gebeurde. "Men veronderstelt dat het af en toe wel voorkwam dat artsen of anderen ingrepen bij het levenseinde met de bedoeling van mensen uit hun lijden te verlossen. Dat is misschien een nobele daad maar het is niet wettelijk", verduidelijkt Frank Declercq.

Volgens de wet moet de patiënt onder meer wilsbekwaam zijn als die schriftelijk euthanasie vraagt. Het ligt ook vast hoe en wie het dan uiteindelijk uitvoert. In heel uitzonderlijke omstandigheden kan een arts zelf handelen.

Link naar de reportage op Focus/wtv: http://www.focus-wtv.be/nieuws/leif-arts-over-euthanasiezaak-diaken-wevelgem
     
15-05-2014
  Honderden mensen vonden al de weg naar het Levenshuis
Tam-Tam regio Brugge    
     
25-04-2014
  "Iedereen heeft recht op een waardig levenseinde"
Krant
van West-Vlaanderen
editie
Brugs Handelsblad
   
    Het Vrijzinnig Centrum de Molensteen organiseert op donderdag 8 mei een avond rond zorgplanning naar het levenseinde toe. Gastspreker is dokter Luc Proot, coördinerend arts van LEIF West-Vlaanderen. Alle nodige documenten zullen aanwezig zijn.

"Sinds 2002 beschikt België over drie wetten die betrekking hebben op het levenseinde?: de wet Patiëntenrechten, de Wet Palliatieve Zorg en de Euthanasiewet", vertelt Johan Keirse, ondervoorzitter van VC De Molensteen. "Deze drie wetten verzekeren de autonomie van de patiënt bij medische beslissingen, ook bij die rond het levenseinde. De mensen zijn hier echter nog niet mee vertrouwd en er is nog al te vaak sprake van therapeutische hardnekkigheid bij ongeneeslijke patiënten. Ook op ondersteunende en palliatieve zorg wordt er te laat een beroep gedaan. En met bepaalde euthanasievragen van niet-terminale of van wilsbekwame psychiatrische patiënten wordt er niet altijd correct omgegaan. Hierdoor worden bepaalde mensen geconfronteerd met vermijdbare ellende. LEIF (LevensEinde InformatieForum, red.) kan dit verhelpen."

Om in deze materie wat duidelijkheid te scheppen wordt dokter Luc Proot, coördinerend arts van LEIF West-Vlaanderen, op donderdag 8 mei om 20 uur uitgenodigd naar de bovenzaal van De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat 42. Alle nodige documenten zullen aanwezig zijn. Iedereen is van welkom. Gratis toegang.
     
04-04-2014
  VC De Molensteen draait al 10 j mee
Krant
van West-Vlaanderen
editie
Brugs Handelsblad
   
    Tijdens de stichtingsvergadering op 7 december 2004 werden de statuten van het Vrijzinnig Centrum Oostkamp goedgekeurd. Dat betekent dat er dit jaar een tienjarig jubileum wordt gevierd. De vereniging die in 2006 haar naam wijzigde in VC De Molensteen-Oostkamp vzw is pertinent aanwezig in het centrum van Oostkamp. De Wieke, de oude dorpsmolen, is haar uitvalsbasis en inspiratiebron.
...
Luc Proot is voorzitter van de vrijzinnige vereniging. Hij was vroeger hoofd van de Algemene kinder- en vaatheelkunde in AZ Sint-Jan. Nu is hij voorzitter van de penitentiaire geondheidsdienst en coördinerend LEIF-arts West-Vlaanderen (Levenseinde Informatieforum, red.) en UL-team (Uitklaring levenseidevragen, red.) en arts in LEIF Wemmel.

Hij vertelt: "Het is onze betrachting om door onze activiteiten en dienstverlening niet alleen aandacht te wekken voor het vrijzinnig humanistisch gedachtegoed, maar dit ook binnen onze gemeenschap te verspreiden. We houden van een kritisch onderzoek en het recht op vrije meningsuiting. Zo proberen we betekenis te geven aan ons leven en wie weet ook aan dat van anderen. Ik ben overtuigd dat we een meerwaarde betekenen voor Oostkamp. We strijden dan ook niet tegen iets of iemand, maar proberen samen met anderen de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren. Essentieel in ons levensbeschouwelijk project is het bewust meewerken aan creëren van een gemeenschap waar menselijkheid heerst. Deze gerichtheid op menselijkheid komt niet van iets of iemand die buiten ons staat, maar is gegeven met ons menszijn zelf."

"Daarnaast speelt onze ethische en morele dienstverlening een steeds belangrijkere rol. Wij verstrekken sinds kort informatie over levenseindezorg. Mensen hebben daar heel veel vragen bij en worstelen met de patiëntenrechtenwet, de wet rond palliatieve zorg en de wet betreffende euthanasie. Wat is een negatieve wilsverklaring?? Kan je zomaar een behandeling weigeren?? Hoe vul ik een wilsverklaring euthanasie in?? Aan al deze informatienood willen we samen met LEIF West-Vlaanderen iets doen. We organiseren op donderdag 8 mei om 20 uur in De Valkaart een info-avond waarop de mensen uitleg krijgen over het invullen van documenten als de negatieve wilsbeschikking en de euthanasieverklaring. ..."
... (>niet het volledige artikel werd hier opgenomen)
     
04-04-2014
   
Krant
van West-Vlaanderen
editie
Brugs Handelsblad
  Hulp bij waardig sterven

LEIF INFORMEERT, ADVISEERT EN SENSIBILISEERT ROND WAARDIG LEVENSEINDE
    Na één jaar werking stelt het Levenseinde Informatieforum West-Vlaanderen, kortweg LEIF, dat de nood aan correcte informatie rond euthanasie, palliatieve zorg en patiëntenrechten bijzonder groot is.

LEIF West-Vlaanderen ontving in Brugge tijdens het voorbije jaar alleen al 350 personen, in West-Vlaanderen ging het om 800 mensen. "Zonder betutteling en met respect voor de rechten van de aanvrager, maar met openheid en alle informatie", aldus voorzitter André Van Nieuwkerke.

Naar die gemoedsrust waren Christian (65) en Régine (62) op zoek. Het zijn fitte zestigers, als je het koppel ziet denk je niet meteen aan de dood. Maar toch hebben zij een negatieve wilsbeschikking opgesteld. Ze hebben geen kinderen, hun beide ouders zijn gestorven. Ze willen vermijden dat één van hen of beide in een situatie zouden komen waarbij er niemand voor hen kan bemiddelen. Ook hun eigen ouders waren daar al mee bezig geweest.

"We willen ons het lijden besparen als we een zware ziekte hebben of als we in coma belanden. Op papier, schriftelijk. We willen voorbereid zijn", zeggen ze.

Toen ze in Brugge het Levenshuis bezochten, stelden ze vast dat hun negatieve wilsbeschikking lacunes vertoonde. De termijn van de beschikking was bijna verstreken, want moet om de vijf jaar vernieuwd worden. "We wisten ook niet dat er toch één erfgenaam als vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger kan fungeren."

Christian en Régine werden begeleid in de toch wel ingewikkelde procedure om alle administratie in orde te maken. "Het is belangrijk dat het gebeurt in samenspraak met een arts", vult Luc Proot, dokter en coördinerend LEIF-arts aan. "Dit is een ingrijpende beslissing en wordt best genomen pas wanneer de aanvrager alle informatie heeft gekregen."

Hoe we ons eigen sterven zien is niet zomaar bespreekbaar, maar een kentering is merkbaar. Daar werd ondergetekende zelf mee geconfronteerd toen een goede vriendin onlangs vertelde dat haar lijden haar zinloos lijkt en niet meer te harden is. Dat vindt ook Luc. Zijn vrouw kon één jaar geleden waardig afscheid nemen. "Haar keuze vrouw was weloverwogen. Ze leed zowel fysiek als psychisch ondraaglijk", vertelt hij.

"In een eerste fase probeer je nog om via kleine dingen het leven voor haar draaglijker te maken. Maar op een bepaald moment moet je het aanvaarden, je eigen gevoelens moet je aan de kant zetten. Bij mijn vrouw is het snel gegaan. Vier maand voor haar dood ging ze nog werken."

"Er was maar een maand tussen de definitieve beslissing en de euthanasie, dit is het minimum. Het proces mag je niet nodeloos rekken, de datum vastleggen en dan het afronden in alle rust was voor haar het beste."

De vrouw van Luc ging zelf op zoek naar informatie in het LEIF-centrum. Ze heeft haar eigen sterven helemaal voorbereid. Ook haar twee jongvolwassen kinderen en haar moeder waren bij het definitieve afscheid.

"De leegte van haar afwezigheid is enorm", klinkt Luc. "Maar het was een zacht heengaan. De kinderen hebben ook het hele proces mee beleefd en beseften gaandeweg dat het geen leven meer was voor hun moeder. Ze hebben haar dat gegund, met pijn in het hart maar ook met veel liefde!"

Mariola Farina is vrijwillig onthaalmedewerker LEIF West-Vlaanderen. Zij heeft zelf ervaren hoe waardevol de ondersteuning kan zijn. "Mijn man leed aan een spierziekte, hij koos voor een zachte dood, de lijdensweg was lang geweest, het was genoeg."

"Nochtans was hij godsdienstleraar. Ook voor hem als katholiek was op het op het eind van zijn leven enkel van belang hoe dit leven ook kon eindigen in waardig sterven", vertelt Mariola.

In Brugge werden er 75 euthanasiedossiers opgestart: 10% werd als onontvankelijk verklaard, 10% staat on hold en 25% werd uitgevoerd. "De andere dossiers zijn nog lopende", aldus voorzitter André Van Nieuwkerke. "De procedure loopt immers makkelijk over negen maanden."

Naast het Levenshuis zijn er ook de huizenvandeMens die fungeren als LEIF-punten over heel de provincie, met een dienstverlening rond het levenseinde.

In het Levenshuis, Koningin Elisabethlaan 92, kan je terecht zonder afspraak op woensdag van 10 tot 12 en van 17 tot 19 uur. De dienst is bereikbaar op werkdagen van 10 tot 17 uur op 050 34 07 36. In de huizenvandeMens kan je elke werkdag terecht van 09 uur tot 16.30 uur. Meer info : www.levenshuis.be
     
28-03-2014
  Kurt Defrancq te gast in MEC Staf Versluys
Krant
van West-Vlaanderen
editie De Zeewacht
   
    Op donderdag 3 april komt Kurt Defrancq naar het MEC Staf Versluys. Hij zal er zijn monoloog, De buitenkant van meneer Jules, opvoeren. De monoloog, over liefde en afscheid, dient tegelijk als sensibiliseringscampagne en fondsenwerving ten voordele van LEIF (LevensEinde InformatieForum) West-Vlaanderen, dat vorig jaar werd opgestart. De voorstelling start om 20 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 12 euro aan de deur, en zijn online te bestellen via www.stafversluys-centrum.be of aan de balie van het MEC Staf Versluys in de Kapelstraat.
     
19-03-2014
  Levenshuis informeert bevolking over euthanasie
Het Nieuwsblad online webtracker
   
    http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140318_01030844
     
19-03-2014
  Cijfer van de week
Krant
van West-Vlaanderen
   
    Een jaar geleden startte LEIF West-Vlaanderen zijn werking vanuit het Levenshuis in Brugge. Je kan er terecht met al je vragen over een waardig levenseinde. Het team van LEIF zorgt ook voor begeleiding. Zo startte het advies- en consultatieteam 75 euthanasiedossiers op.
     
19-03-2014
  Levenshuis helpt 800 mensen in eerste jaar
Het Laatste Nieuws
Oostkust
   
    Het Levenshuis LEIF in de Koningin Elisabethlaan in Brugge heeft tijdens zijn eerste werkjaar ongeveer 800 mensen kunnen helpen. Het centrum biedt antwoorden op vragen over het levenseinde.

Veel mensen weten immers nog altijd niet waar ze terecht kunnen als ze nadenken over euthanasie of over een wilsbeschikking. In West-Vlaanderen opende daarom een jaar geleden een Levenshuis, uniek in Vlaanderen. "Als je merkt dat al 800 mensen tot hier gekomen zijn met vragen, dan vullen we zeker een behoefte in", zegt voorzitter André Van Nieuwkerke. LEIF is elke woensdag open en rekent op de inzet van 20 vrijwilligers. Het centrum wordt door de provincie ondersteund. Angelique Van den Neste is één van de vrijwilligers. "De vragen waarmee mensen tot bij ons komen, gaan altijd over het levenseinde. Vaak hebben ze iemand in hun omgeving gekend die erg heeft geleden in zijn laatste maanden. Dat willen ze zelf niet meemaken." Bruggeling Luc deed een beroep op LEIF voor de concrete euthanasievraag van zijn echtgenote, die intussen is overleden. "Bij onze huisarts konden we niet terecht. Uiteindelijk werden we hier wel geholpen. Mijn vrouw was al lange tijd erg ziek. Als het leven alleen nog lijden betekent, dan houdt het op. Voor mij was het een bijzonder zwarte periode. Tot op het einde was mijn vrouw bang dat ik de euthanasie zou tegenhouden, maar ik heb haar duidelijk gemaakt dat ik haar steunde. Hoe moeilijk dat ook was." Het Levenshuis begeleidde het afgelopen jaar 75 euthanasiedossiers in West-Vlaanderen. Meestal ging het om niet-terminale patiënten die door een ziekte of psychische aandoening geen toekomst meer zagen. In ons land lieten ongeveer 1.800 mensen vorig jaar euthanasie plegen. De komende maanden willen de vrijwilligers van het Levenshuis nog vaker naar buiten komen om hun diensten bekend te maken. "We geven informatie aan mutualiteiten, OCMW's en dokters. Tot dusver hebben we zo 3.200 mensen bereikt. Er is ook een samenwerking met de West-Vlaamse kankerliga", aldus André Van Nieuwkerke.
     
19-03-2014
  Levenshuis heeft druk eerste jaar achter de rug
Het Nieuwsblad
Brugge-Oostkust
   
    Het Levenshuis in Brugge, een project van het Levenseinde Informatieforum (LEIF), heeft een druk eerste jaar achter de rug. Het voorbije jaar ontving het team van LEIF West-Vlaanderen, de enige regionale uitvalsbasis, niet minder dan 800 personen met vragen over euthanasie.

De organisatie startte in diezelfde periode ook 75 euthanasiedossiers op. Van die aanvragen werd ongeveer een vierde ook effectief uitgevoerd. De echtgenote van Luc, die liever niet met zijn volledige naam in de krant komt, was een van de eerste die door het Levenshuis geholpen werd met haar euthanasieaanvraag.

'Toen mijn vrouw koos voor euthanasie, zeg je natuurlijk niet direct oké. Maar ze was, zowel psychisch als fysiek, ongeneeslijk ziek. Het belangrijkste was dat het lijden stopte. Met de hulp van LEIF heeft ze alles zelf kunnen regelen', zegt Luc, die eerder al zonder succes bij de huisarts en het UZ Gent had aangeklopt. 'En dat maakt de al zo moeilijke situatie nog pijnlijker.'

Volgens Luc Proot, coördinerend arts van LEIF, is dat verhaal typisch: 'Veel artsen, verpleegkundigen en anderen met een job in de zorgsector staan afkeurend tegenover euthanasie of doen er betuttelend over, ofwel door hun eigen overtuiging ofwel door onwetendheid. Veel artsen kennen de wetgeving zelfs niet.' Ook wat het informeren van het brede publiek betreft, wil LEIF daarom een rol spelen. Zo bereikte de West-Vlaamse tak al 3.200 artsen, verpleeg- en zorgkundigen, mutualiteitsmedewerkers en hogeschoolstudenten met informatie- en vormingsmomenten.

'Ingewikkelde procedure'

Van de 800 consultanten die bij het levenshuis komen aankloppen, is lang niet iedereen van plan een euthanasiedossier op te starten. Christian (65) en Régine (62) Van Ballaer uit Nieuwpoort kwamen uit pure voorzorg langs. 'We worden ouder, zijn vaak op de baan en hebben geen kinderen. Voor het geval er iets zou gebeuren, hadden we destijds al een negatieve wilsverklaring laten opmaken', zegt Christian, die bij LEIF echter te horen kreeg dat het document bijna zijn vervaldatum voorbij was. 'Blijkbaar geldt dat maar vijf jaar. Daarvoor zou men ons, net als bij de autokeuring, wel een herinnering voor mogen sturen. Met LEIF gaat het opstellen van zo'n wilsverklaring iets gemakkelijker, maar het blijft een ingewikkelde procedure.'

Voor de financiering van het Levenshuis doet LEIF een beroep op een impulssubsidie van de provincie West-Vlaanderen. 'Maar die is natuurlijk niet eindig en dus dreigen we terug te vallen op giften. We hopen daarom op structurele Vlaamse subsidies', zegt André Van Nieuwkerke, voorzitter van LEIF West-Vlaanderen.
     
18-03-2014
  Steeds meer vragen over levenseindekeuzes in West-Vlaanderen
Belga    
    De belangstelling voor en vragen over levenseindekeuzes in West-Vlaanderen zitten in de lift. Dat blijkt uit cijfers van LEIF West-Vlaanderen, het LevensEinde InformatieForum, naar aanleiding van zijn eerste verjaardag. De vereniging startte het afgelopen jaar ook 75 euthanasiedossiers op.

Veel mensen wensen zelf de omstandigheden van hun levenseinde te bepalen. Zij willen voorbereid zijn, in orde zijn met de papieren en hebben tal van vragen. Om op die vragen een antwoord te bieden, werd begin 2013 LEIF West-Vlaanderen in het leven geroepen. De werking blijkt een succes: steeds meer mensen consulteren het team.

"We stellen vast dat tien jaar na de wetgeving op euthanasie, patiëntenzorg en palliatieve zorg, de bevolking niet goed weet wat de rechten en plichten zijn. Wij spelen daar op in en verstrekken de nodige informatie", aldus André Van Nieuwkerke, voorzitter van LEIF West-Vlaanderen. In een jaar tijd hebben een 800-tal mensen antwoorden gekregen op hun vragen. Die gingen vooral over orgaandonatie, begrafenisregelingen en uiteraard ook over negatieve wilsverklaringen of levenstestamenten en wilsverklaringen euthanasie.

Het zijn vooral 60-plussers die met vragen zitten, maar ook jongere mensen komen bij LEIF langs. De organisatie startte ook al 75 euthanasiedossiers op, waarvan 10 procent onontvankelijk werd verklaard, 10 procent "on hold" staat, en 25 procent werd uitgevoerd. De andere dossiers lopen nog, want de procedure loopt ongeveer negen maanden.

LEIF wil de werking nog verbeteren en focussen op enkele werkpunten, zoals het informeren van huisartsen en patiënten wijzen op hun rechten en plichten.
     
05-02-2014
  Hoezo, meer palliatieve zorg nodig?
De Standaard    
   

Tegenstanders van een uitbreiding van de euthanasiewet zeggen dat er vooral werk gemaakt moet worden van meer palliatieve zorg. Weten zij dan niet meer, vraagt Wim Distelmans, dat het net vrijzinnigen waren die de palliatieve zorg in ons land op de kaart gezet hebben?

De euthanasiewet is nu tien jaar van kracht, en Belgen beseffen intussen dat ze bij het levenseinde zelf keuzes kunnen maken. Bovendien willen ze dat recht zien uitbreiden: vanaf een levensbedreigend verdict willen velen op zijn minst in de medische besluitvorming betrokken zijn. Het emancipatorisch effect van deze wet is dus niet te onderschatten.

Merkwaardig dat bepaalde mensen die hun keuzevrijheid laten beïnvloeden door een hogere verbondenheid - wat voor alle duidelijkheid hun volste recht is - hun levensvisie voortdurend blijven opdringen aan andersdenkenden. Telkens als in de media het recht - niet de plicht - verschijnt op zelfbeschikking zoals het verzoek voor een zelfgekozen levenseinde, benadrukken deze mensen dat er 'meer werk gemaakt moet worden van palliatieve zorg in plaats van te zwaaien met euthanasie' (DS 4 februari) .

Omega en Topaz

Intellectuele eerlijkheid gebiedt ons te melden dat 'andersdenkenden' van de Vrije Universiteit Brussel in 1988 het eerste volwaardige palliatieve initiatief in België, de palliatieve thuisequipe Omega, hebben opgericht. De federatie palliatieve zorg Vlaanderen werd ook mee door dezelfde groep gecreëerd en de eerste voorzitters behoorden tot de VUB; de laatste werd in 2002 evenwel weggestemd wegens betrokkenheid bij de euthanasiewet. Het eerste ondersteunend en palliatief dagcentrum ­Topaz werd analoog door het UZ Brussel opgericht in 1997. Intussen ijveren we verder voor de uitbouw van deze noodzakelijke palliatieve zorg.

Stop nu eens eindelijk met te suggereren dat vrijzinnigen enkel met euthanasie begaan zijn. Toen we 25 jaar geleden de ziekenhuizen en de woonzorgcentra - de meeste zijn christelijk geïnspireerd - trachtten te overtuigen een palliatief team op te starten, kregen we te horen dat ze geen behoefte hadden aan palliatieve zorg, want dat in hun instelling 'niet werd gestorven'. Wanneer we hen nu vragen waarom euthanasie nog zo moeilijk ligt, antwoorden ze dat er binnen hun muren geen nood is aan euthanasie, want dat ze palliatieve zorg en palliatieve sedatie toedienen. Deze instellingen hebben blijkbaar toch palliatieve zorg/sedatie ontdekt en dringen ze nu zelfs soms op aan patiënten die er niet om gevraagd hebben.

Wil men eindelijk eens aanvaarden dat veel mensen zelf de omstandigheden van hun leven(seinde) wensen te bepalen. Zwaar zieken willen boven alles een waardige oplossing voor hun ondraaglijk, uitzichtloos lijden. Voor sommigen is dat palliatieve zorg, voor anderen is dat euthanasie en voor nog anderen is het een combinatie van beide. Het feit dat we dat zelf kunnen kiezen - niet kiezen is ook een keuze - is jammer genoeg uniek in de wereld. Laten we de voorbeeldfunctie die we hebben vooral behouden.

20140206 Palliatieve zorg en euthanasie: twee handen op één buik.

Reactie van Jan Bernheim MC PhD, emeritus professor op het artikel in De Standaard

Terecht schrijft Prof Distelmans (DS 5 febr) dat palliatieve zorg en euthanasie in dit land, anders dan zowat overal ter wereld, helemaal niet  tegengesteld zijn, maar elkaar aanvullend. Wij zijn het enige land waar tegelijk universele toegang tot palliative zorg en tot  euthanasie in één wetgevende beweging werden verzekerd.  In 2003, het daaropvolgende jaar, heeft de Vlaamse beroepsorganisatie Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen bij meerderheid euthanasie aan boord genomen. Haar in 2010 nog bevestigde beleidsresolutie luidde: “Palliatieve zorg en euthanasie zijn alternatieven noch tegenpolen… Euthanasie maakt … deel uit van de palliatieve zorg waarmee de arts en het verzorgend team de patiënt en zijn/haar naasten omringt. (…) Zorgverleners hebben hierbij het volste recht eigen ethische grenzen te stellen, al wordt verwacht dat ze deze grenzen eerlijk, duidelijk en vooral ook tijdig aangeven.” Dit model van wat ik voorgesteld heb ‘Integrale levenseindezorg’ te noemen, wordt elders met argusogen bekeken, en met gevoelens gaande van afgunst tot afgrijzen. Het wordt ook intensief wetenschappelijk opgevolgd door de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de VUB en de UGent.  Het waren inderdaad vrijzinnigen en voorvechters van zelfbeschikking bij het levenseinde die in Brussel de eerste initiatieven van palliatieve zorg genomen hebben. Dit gebeurde echter niet in 1988, zoals Distelmans beweert, maar reeds in 1980. Toen stichtten  samen met Britse expats de verpleegkundige Liesje Custermans, wijlen psychiater Karel Roelandts en ikzelf als oncoloog (allen verbonden aan de VUB) de Continuing Care Community (CCC), de eerste eenheid palliatieve zorg buiten het Verenigd Koninkrijk. Alleen bleek de naam wat ongelukkig gekozen, want de Cellules Communistes Combattantes (CCC) maakten weldra veel meer deining, en verplichtten ons tot omdoping tot Continuing Care (CC). Het initiatief was echter duurzamer en nu heeft ons land, samen met Nederland en het Verenigd Koninkrijk, de meest ontwikkelde palliatieve zorg in Europa (al kan het nog beter).  Ons model is vooralsnog ketters voor de gestelde lichamen in meeste landen (niet voor hun bevolking), maar het is wellicht een prototype van wat ook elders in de toekomst zal gebeuren. 
     
29-01-2014
  Op jaar tijd 20.000 aanvragen voor LEIF kaart
Belga    
    Op één jaar tijd heeft het LevensEindeInformatiecentrum (LEIF) ongeveer 20.000 LEIF-kaarten verspreid onder mensen die de kaart hebben aangevraagd. Op de kaart, die op een plastic bankkaart gelijkt, staan persoonlijke wilsverklaringen over het levenseinde. Er staat ook de naam en het telefoonnummer op van een vertrouwenspersoon die hiervan op de hoogte is en dit aan de arts kan bevestigen.

Bijna een jaar geleden, op 7 februari 2013, namen onder meer actrice Chris Lomme en filosoof-ethicus Etienne Vermeersch als eersten een gepersonaliseerde LEIF-kaart in ontvangst. Daarna zijn dus nog circa 20.000 Vlamingen gevolgd.

"Een gigantisch succes", zegt professor Wim Distelmans, oncoloog aan het UZ Brussel en oprichter van het LEIF-centrum. "Het bewijst dat mensen hun levenseinde zelf willen bepalen en niet willen dat alleen artsen hierover boven hun hoofd een beslissing nemen. Het emancipatorische effect is dan ook enorm."

Ook het bezoek van de LEIF-website is het voorbije jaar geëxplodeerd: "Van een goeie 40.000 bezoekers per maand voor de lancering van de LEIF-kaart tot 272.000 bezoekers sindsdien", zegt Wim Distelmans. "En ook het LEIF-blad, een informatieblad dat via gemeentehuizen, bibliotheken en apothekers wordt verspreid, heeft na zijn achtste druk een oplage van meer dan 350.000 exemplaren. Dat kun je dus gerust een bestseller noemen."

"De plastic LEIF-kaartjes worden gesponsord door deMens.nu, de vrijzinnig-humanistische vereniging", zegt Distelmans, "Maar LEIF als organisatie wordt ook gesteund door o.a. het federale ministerie van Volksgezondheid, het Vlaams ministerie van Welzijn en de Vlaams Liga tegen Kanker. In de bestuursraad zitten ook mensen van christelijke inspiratie zoals Rik Torfs, Manu Keirse en Jef Vermassen. We zijn een volledig pluralistische organisatie", besluit Wim Distelmans.
     
06-01-2014
  Topatleet Emiel Pauwels pleegt morgen euthanasie
Focus/WTV    
    Mieltje Pauwels uit Brugge, met z’n 95 jaar de oudste atleet van het land, stapt morgen uit het leven. Mieltje is zwaar ziek, wil zich niet meer laten behandelen en kiest dus voor euthanasie. Maar dat doet hij niet zonder afscheid te nemen. Vanmiddag was er een drink bij Mieltje thuis en iedereen die dat wou mocht langskomen voor een glas champagne en een laatste babbel.
     
06-01-2014
  Euthanasie Emiel Pauwels: heel wat mensen kiezen voor feestelijk afscheid levenseinde
Focus/WTV    
    Vorig jaar opende in Brugge LEIF WEST-VLAANDEREN de deuren. Daar kan je terecht met al je vragen over een waardig levenseinde. Het centrum heeft intussen al honderden mensen over de vloer gehad die op zoek zijn naar informatie en advies.
Nieuwsreportage:

http://www.focus-wtv.tv/nieuws-van-hier?focus=15285

     
27-09-2013
  Zorg voor levenseinde
Krant
van West-Vlaanderen editie Kortrijk
   
    Op 3 oktober is er van 17 tot 21 uur in Mozaïek op Overleie een informatiebeurs rond 'Zorg voor het levenseinde'. Je vindt er onder meer informatie over levenseindedocumenten, afstaan van een lichaam aan de wetenschap, palliatieve zorg, afscheidsplechtigheden en erfenisrecht. Dokter Luc Proot geeft om 19 uur een voordracht over levenseindebeslissingen. Hij is een van de stuwende krachten achter LEIF (LevensEinde InformatieForum, red.) West-Vlaanderen en zet zich vrijwillig in om mensen met levenseindevragen te begeleiden.
     
16-08-2013   "Wilsbeschikking over levenseinde bespreekbaar maken"
Krant
van West-Vlaanderen editie Zeewacht
   
    VC De Fakkel opent deuren voor LEIF

Op woensdag 7 augustus heeft dokter Luc Proot een bezoek gebracht aan VC De Fakkel. Hij is gangmaker van LEIF West-Vlaanderen, het Levenseinde informatieforum, dat vanaf nu een antenne krijgt in Bredene.

"Luc Proot was ooit hoofdgeneesheer van de dienst heelkunde in het AZ Brugge en van dichtbij betrokken bij de palliatieve zorg in het algemeen ziekenhuis. Professor dokter Wim Distelmans van de VUB, een van de voortrekkers in het euthanasiedebat, heeft hem in contact gebracht met LEIF, het Levenseinde Informatieforum dat ooit door de professor werd opgericht. Sinds enige tijd is Luc Proot samen met oud-Vlaams parlementslid André Vannieuwkerke verantwoordelijk voor de West-Vlaamse afdeling van LEIF", stelt Etienne Vercarre, voorzitter van het vrijzinnig centrum, zijn gast kort voor.

Luc Proot maakt momenteel een ronde van de West-Vlaamse vrijzinnige centra. "In Bredene zijn we alvast op zijn voorstel ingegaan om in ons VC een antenne van LEIF op te richten. Concreet betekent dit dat Bredenaars, of ze nu lid zijn of niet, bij ons terecht zullen kunnen voor informatie over het onderwerp. Mensen zullen in De Fakkel ook de LEIF-kaart, die informatie bevat over de wilsbeschikking bij overlijden, ziekte of ongeval, kunnen aanvragen. Ons centrum zal dan instaan voor de administratieve opvolging en de LEIF-kaarten vervolgens verdelen onder de aanvragers", aldus nog Etienne Vercarre.

"Om de Bredenaar straks goed te kunnen informeren, volgen we binnenkort een opleiding in Brugge. Op die manier zullen we op alle vragen rond de wilsbeschikking bij het levenseinde een antwoord kunnen formuleren", liet Josiane Aers, ondervoorzitter van het VC, noteren. Waarna ze prompt samen met enkele bestuursleden en vrijwilligers van De Fakkel als eerste intekende op het initiatief.
Voor meer informatie over LEIF kun je terecht in VC De Fakkel, Zwanenstraat 12 in Bredene en bij LEIF West-Vlaanderen op 050 34 07 36 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
     
    Er verscheen ook een artikel rond het bezoek van dr. Luc Proot  op nieuwsbredene.be. Ga naar het artikel.
     
10-07-2013   Brief van Wim Distelmans aan de kroonprins
Knack   Geen specifieke berichtgeving over LEIF West-Vlaanderen wel uizonderlijk hier in de kijker:
    Prominente landgenoten geven hun advies aan de toekomstige koning...

Wim Distelmans - Hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel:

Geachte Monseigneur, België is een fantastisch land. Als je wat gereisd hebt, besef je wat het betekent in een democratie te leven die behoort tot de landen met de hoogste levensstandaard ter wereld. Begrijpelijk dat mensen hier blijven of komen wonen. Toch heerst er ook in ons land onrechtvaardigheid, inefficiëntie, gebrek aan respect, verspilling van energie, van middelen en van inzetbare arbeid. Iedereen beoordeelt dat uiteraard vanuit zijn eigen leefwereld, met vooral aandacht voor de eigen problematiek. Ook ik als arts wil u, toekomstige koning en symbolisch nationaal aanspreekpunt, enkele knelpunten voorleggen.
U herinnert zich wellicht ons gesprek niet meer in de foyer van de KVS. U was toen goed ingelicht over mijn engagement voor een waardig levenseinde. Maar door tijdsgebrek hebben we het er nauwelijks over gehad. Weet echter dat er dankzij talloze inspanningen - in de eerste plaats van de Vrije Universiteit Brussel, nog vóór zuster Leontine - in België al 25 jaar goede palliatieve zorg bestaat, waarop ze jaloers zijn in de rest van het Europese vasteland. Bovendien keurden we samen met Nederland - als enige twee landen ter wereld - een wet goed waardoor Belgen het recht kregen een zelfgekozen levenseinde te vragen. Die euthanasiewet werd samen met de wet betreffende palliatieve zorg en de patiëntenrechtenwet in 2002 probleemloos door uw vader ondertekend. Op ethisch gebied staat België daardoor wereldwijd op eenzame hoogte, merkte collega Etienne Vermeersch op.
Maar krijgen de Belgen daardoor nu allemaal een waardig levenseinde? Natuurlijk niet. Blijkbaar overlijden nog te veel mensen in ellendige, vermijdbare omstandigheden. De stervenskwaliteit contrasteert fel met de levenskwaliteit en is vaak lamentabel, ondanks onze prachtige medische technologie en goed ingerichte ziekenhuizen. Belgen worden immers te veel onmondig gehouden door zorginstellingen, artsen en andere zorgverleners met weinig of geen aandacht voor hun wil. Ziekenhuizen en artsen nemen te veel eenzijdige beslissingen, wat vaak leidt tot onherroepelijke frustraties. Palliatieve zorg wordt te weinig of te laat aangeboden als alternatief voor zinloze, uitputtende behandelingen, of ze wordt te snel opgedrongen wanneer de patiënt euthanasie vraagt. Dat komt omdat zorgverleners en directies van zorginstellingen - net als andere professionelen - beïnvloed zijn door hun opvoeding, opleiding en levensbeschouwing, en onvoldoende eerbied opbrengen voor de wil en overtuiging van anderen.
Hoe kan men dan in België zijn wil bij het levenseinde beter laten respecteren? Men kan pas goed zijn wil uiten wanneer men alle informatie en zijn rechten kent. Daarom nam ik begin 2003, kort na de drie geciteerde wetten, het initiatief om het LevensEinde InformatieForum - LEIF - op te richten. Niemand kende immers de inhoud van deze wetten. LEIF informeert onbevooroordeeld (toekomstige) patiënten en hun familie en ook de artsen en zorgverleners. In feite is dit een taak van de overheid. Ik raad u aan eens naar www.leif.be te surfen. LEIFartsen ondersteunen hun collega's in de levenseindezorg en onderhouden uitstekende contacten met hun Franstalige collega's - les médecins-EOL. De leerstoel 'Waardig Levenseinde' van deMens.nu richtte samen met LEIF en het Forum Palliatieve Zorg de 'PALM opleiding' palliatieve zorg op.
Is met dit informatieforum de garantie op een waardig levenseinde dan geregeld? Uiteraard niet. De opleiding en attitude van de artsen, alsook de financiering van de zorgvoorzieningen, moeten herbekeken worden. LEIF overleeft bovendien vooral dankzij privésponsoring. LEIF vraagt ook al jaren een billijke terugbetaling voor de intensieve en emotioneel belastende begeleiding door de LEIFartsen. Uw vader ondertekende maanden geleden het Koninklijk Besluit dat deze vergoeding bij een euthanasievraag zou regelen. Maar nu blijken sommige artsen, om voor mij erg duistere redenen, dit KB aan te vechten bij de Raad van State. Wie heeft daar een boodschap aan? En ook tijdens de recente debatten over een mogelijke uitbreiding van de euthanasiewet wordt het opnieuw intellectueel oneerlijk gespeeld. U merkt het, de wil van de andersdenkende wordt daadwerkelijk weinig gerespecteerd. Zolang dat zo blijft, zullen veel Belgen een onwaardig levenseinde tegemoet gaan.
Hoogachtend,
     
31-05-2013   Het nieuwe sterven
Krant van
West-Vlaanderen
   
    Sinds de goedkeuring van de wet betreffende de euthanasie in 2002 werden we ook in ons land geconfronteerd met ingrijpende verschuivingen in het denken over en het omgaan met het levenseinde van kwetsbare mensen, zegt Paul Vandenbussche, ondervoorzitter van vrijzinnig centrum De Molensteen uit Oostkamp. We kunnen in dit verband spreken van euthanasie als het nieuwe sterven. De tijd is rijp om even stil te staan bij de filosofische, juridische en ethische contouren van dit nieuwe sterven. Daarom organiseert het vrijzinnig centrum De Molensteen op dinsdag 11 juni om 20 uur in de theaterzaal van De Valkaart in Oostkamp een groot debat met als thema Grenzen aan de euthanasiewet. Over dit gevoelige onderwerp en alle bijbehorende facetten zal worden gediscussieerd met een panel van experts. De toegang is gratis. Er volgt in het artikel een voorstelling van de debatsleden Luc Proot, Wim Distelmans, Lieve Thienpondt en Jacinta De Roeck.
     
10-05-2013   Willemsfonds steunt LEIF
Krant van
West-Vlaanderen
   
    Zondag 5 mei vond in De Valkaart in Oostkamp het achtste concert voor vriendschap en verdraagzaamheid plaats, georganiseerd door het Willemsfonds Brugge. Dit jaar ging de opbrengst van het concert naar Leif West-Vlaanderen. Leif staat voor Levenseinde Informatie Forum, en ijvert voor een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat. In februari opende men in de Koningin Elisabethlaan in Brugge Het Levenshuis waar men terecht kan voor informatie, advies en consultatie. Een cheque van 250 euro werd overhandigd aan André Van Nieuwkerke, de voorzitter van Leif West-Vlaanderen.
     
26-04-2013   De LEIF kaart
Radio2    
    De LEIF kaart: wat is het, waar moet je registreren? Over welke documenten spreken we? Lees hier het artikel en beluister de reportage met Wim Distelmans op radio 2.
     
12-04-2013   Voordracht Euthanasie
Krant van West-Vlaanderen    

 

  Op donderdag 25 april verwelkomt Zij-kant Bredene om 19.30 uur professor Wim Distelmans voor een gespreksavond in kader van euthanasie en het levenseinde. Deze voordracht gebeurt samen met de West-Vlaamse LEIF afdeling onder voorzitterschap van eresenator André Van Nieuwkerke. De problematiek van een waardig levenseinde in geval van ernstige, levensbedreigende ziektes is iets waar velen onder ons mee bezig zijn of zelfs persoonlijk mee geconfronteerd worden. Ongetwijfeld komen dan vragen rond begeleiding, advies en wetgeving naar boven. Plaats van afspraak is zaal Mistral van het MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76. Inschrijven verplicht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 0479 62 15 31.
     
04-04-2013   100 aanvragen voor LEIF kaarten
Het Laatste Nieuws    
    Een grote maand na de opening van het Levenshuis in de Koningin Elisabethlaan in Brugge sijpelen heel wat aanvragen voor LEIF-kaarten binnen. 'We kregen in Brugge ondertussen al zo’n honderd aanvragen te verwerken', zegt André Van Nieuwkerke, voorzitter van LEIF West-Vlaanderen. 'We helpen de mensen bij het invullen van de documenten. Momenteel zijn we alleen op woensdag open. Op andere dagen worden de mensen telefonisch bijgestaan. We zullen bekijken of we ook op andere tijdstippen onze deuren kunnen openen.'
     
06-03-2013   Plek voor je levensvragen
De Streekkrant    
    LEIF West-Vlaanderen, een regionale uitvalsbasis van het LevensEindeInformatieForum, en het Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding (CGSO) Brugge hebben elkaar gevonden in het Levenshuis. Daar kan iedereen nu terecht met allerlei levensvragen, van voor de conceptie tot en met het levenseinde. 'Ondanks een goede wetgeving rond het levenseinde, weet de bevolking niet wat dat allemaal inhoudt. Goede info is essentieel, en daarom willen we vanuit LEIF met die info dichter naar de bevolking toe gaan.'
     
01-03-2013   Levenshuis helpt mensen die euthanasie overwegen
Het Nieuwsblad &
De Standaard
   
    'Als een arts een patiënt niet kan of wil helpen met een euthanasieaanvraag, dan bekijken wij of er een andere oplossing is.' Het eerste Levenshuis in onze provincie, dat deze week openden in Brugge, heeft een duidelijke missie.
'Je kan bij ons terecht met vragen over anticonceptie, maar ook over de dood', zegt Chris Marchand, voorzitter van het CGSO, een van de twee organisaties die deze week in Brugge het Levenshuis openden.
Opmerkelijk is dat je in dat 'huis' advies kan vragen over euthanasie. Een team van artsen, psychologen en consulenten geven alle informatie, niet in een dokterskabinet, maar wel in een huiselijke omgeving.
     
01-03-2013   "Wij hebben niet hét juiste antwoord"
Krant van West-Vlaanderen    
    Het citaat uit de brochure van Leif West-Vlaanderen maakt het meteen duidelijk: voor veel mensen is het nog veraf, maar ooit wordt iedereen geconfronteerd met het einde van het leven. Leif, een groep rond professor Wim Distelmans die voluit LevensEinde InformatieForum heet, pleit al jaren voor een waardig levenseinde voor iedereen, waar respect voor de wil van de patiënt vooropstaat. Samen met het CGSO Brugge, het Centrum voor Geboortebeperking en Seksuele Opvoeding, en de verschillende huizenvandeMens in de provincie zijn zij de drijvende kracht achter het nieuwe Levenshuis.
     
28-02-2013   Meteen druk in Levenshuis op eerste dag
Het Laatste Nieuws    
    Op de eerste dag van het Levenshuis, waar je sinds gisteren met allerlei levensvragen terecht kan, is een vijftiental mensen langsgeweest. "Op onze openingsdag heerste hier al meteen een drukte", klinkt het.
Het Levenhuis is een initiatief van het Huis Van De Mens en het Centrum Gezinsplanning Seksuele Opvoeding (CGSO) Brugge, en is uniek in Vlaanderen. Wie vragen heeft over relaties, seksualiteit, orgaandonatie, wilsverklaringen en euthanasie krijgt er van een gespecialiseerd team van artsen, psychologen en consulenten een antwoord. "Door bij ons aan te kloppen, kunnen mensen voor een groot gedeelte hun drempelvrees overwinnen", zegt André Van Nieuwkerke, voorzitter van LEIF West-Vlaanderen, wat staat voor 'LevensEinde Informatief Forum'. "Ook over moeilijke ondewerpen, zoals euthanasie, wordt hier vrank en vrij gesproken."
     
27-02-2013   'Levenshuis' geopend
De Standaard    
    In Brugge is het 'Levenshuis' geopend, een huis waar mensen terechtkunnen voor advies over levensvragen.
'Je kan bij ons terecht met vragen over anticonceptie tot de dood. We overspannen het leven van een mens', zegt Chris Marchand, voorzitter van het CGSO. 'Als een arts een persoon niet wil helpen met een euthanasieaanvraag, zoeken we indien nodig een andere arts', zegt André Van Nieuwkerke, voorzitter van LEIF West-Vlaanderen. Het Levenshuis is enig in zijn soort omdat het expertise koppelt aan laagdrempeligheid. Wim Distelmans, voorzitter van de Federale Commissie Euthanasie bevestigt dat: 'Dit is uniek in Vlaanderen.'
     
27-02-2013   Levenshuis helpt mensen met euthanasievragen
Het Nieuwsblad    
    Vandaag opent het Levenshuis zijn deuren, een samenwerking tussen Levenseinde Informatieforum (LEIF) West-Vlaanderen en het CGSO, het Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding. 'Je kan bij ons terecht met vragen over anticonceptie tot de dood. Wij overspannen dus de levensloop van de mens', zegt Chris Marchand, voorzitter van het CGSO.
     
26-02-2013   LEIF-huis, gesprek met initiatiefnemer van LEIF
Focus/WTV    
    Het Levens Einde Informatie Forum is eigenlijk een initiatief van dokter Wim Distelmans. Grote voorvechter van het recht op euthanasie, en boegbeeld van de vzw. Ons land heeft een van de meest vooruitstrevende wetten op gebied van euthanasie, palliatieve zorg en patiëntenrecht, en dat is mee door zijn toedoen. Dat er in onze provincie een afdeling van zijn organisatie ontstaat, verbaast hem niet.
Nieuwsreportage: www.focus-wtv.tv/video/leif-huis-gesprek-met-initiatiefnemer-van-leif
     
26-02-2013   LEIF-huis opent in Brugge
Focus/WTV    
   

In Brugge opent morgen het eerste West-Vlaamse LEIF-huis de deuren.

LEIF staat voor Levens einde informatie Forum, en wil iedereen die vragen heeft over levenseinde en sterven, helpen. De vzw is opgericht door dokter Wim Distelmans, onze provincie is de eerste met een eigen afdeling. André Van Nieuwkerke (Vzw LEIF West-Vlaanderen): “We stellen vast dat tien jaar na de wetgeving op euthanasie, patiëntenzorg en palliatieve zorg, de bevolking niet goed weet wat de rechten en plichten zijn. En dat is belangrijk om daar op in te spelen, en info te verstrekken.
Nieuwsreportage: http://www.focus-wtv.tv/video/leif-huis-opent-brugge

16-08-2013
Krant van West-Vlaanderen editie Zeewacht
  "Wilsbeschikking over levenseinde bespreekbaar maken"
     
VC De Fakkel opent deuren voor LEIF

Op woensdag 7 augustus heeft dokter Luc Proot een bezoek gebracht aan VC De Fakkel. Hij is gangmaker van LEIF West-Vlaanderen, het Levenseinde informatieforum, dat vanaf nu een antenne krijgt in Bredene.

"Luc Proot was ooit hoofdgeneesheer van de dienst heelkunde in het AZ Brugge en van dichtbij betrokken bij de palliatieve zorg in het algemeen ziekenhuis. Professor dokter Wim Distelmans van de VUB, een van de voortrekkers in het euthanasiedebat, heeft hem in contact gebracht met LEIF, het Levenseinde Informatieforum dat ooit door de professor werd opgericht. Sinds enige tijd is Luc Proot samen met oud-Vlaams parlementslid André Vannieuwkerke verantwoordelijk voor de West-Vlaamse afdeling van LEIF", stelt Etienne Vercarre, voorzitter van het vrijzinnig centrum, zijn gast kort voor.

Luc Proot maakt momenteel een ronde van de West-Vlaamse vrijzinnige centra. "In Bredene zijn we alvast op zijn voorstel ingegaan om in ons VC een antenne van LEIF op te richten. Concreet betekent dit dat Bredenaars, of ze nu lid zijn of niet, bij ons terecht zullen kunnen voor informatie over het onderwerp. Mensen zullen in De Fakkel ook de LEIF-kaart, die informatie bevat over de wilsbeschikking bij overlijden, ziekte of ongeval, kunnen aanvragen. Ons centrum zal dan instaan voor de administratieve opvolging en de LEIF-kaarten vervolgens verdelen onder de aanvragers", aldus nog Etienne Vercarre.

"Om de Bredenaar straks goed te kunnen informeren, volgen we binnenkort een opleiding in Brugge. Op die manier zullen we op alle vragen rond de wilsbeschikking bij het levenseinde een antwoord kunnen formuleren", liet Josiane Aers, ondervoorzitter van het VC, noteren. Waarna ze prompt samen met enkele bestuursleden en vrijwilligers van De Fakkel als eerste intekende op het initiatief.
Voor meer informatie over LEIF kun je terecht in VC De Fakkel, Zwanenstraat 12 in Bredene en bij LEIF West-Vlaanderen op 050 34 07 36 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

copyright & disclaimer