Kalender

UITGESTELD naar 3/5 Wim Distelmans over het recht op een waardig levenseinde

Datum: Dinsdag, 01 Februari 2022

Uur: 19:30 - 21:30
Locatie: Aula RADar in AZ Delta (Deltalaan 1, Rumbeke)
Inschrijven via het inschrijvingsformulier. Betalen kan enkel online.


Jammergenoeg moet deze infoavond uitgesteld worden omwille van corona:

  • De veiligheidsprotocollen in AZ Delta werden aangescherpt waardoor nog max. 70 deelnemers toegelaten zijn in RADar.
  • Er waren echter al 165 personen ingeschreven, waardoor meer dan de helft van hen zouden moeten ontgoocheld worden.
  • Omschakelen naar een online event leek niet gepast, gezien het thema en de doelgroep.

Gelukkig werd er snel geschakeld en ligt er al een nieuwe datum vast: dinsdag 3 mei om 19.30 uur.ARhus zal alle deelnemers verwittigen. Zij krijgen meteen de kans om zich opnieuw in te schrijven voor de nieuwe datum.

“De kern van mijn werk is dat ik patiënten meer macht over hun eigen leven probeer te geven." Aan het woord is Topdokter Wim Distelmans. Het is een misverstand dat hij dé voorstander is van euthanasie. Wel is hij de grootste pleitbezorger en verdediger van het recht òp euthanasie. Meer nog, zonder zijn verontwaardiging en geestdrift om iets te veranderen, is de kans groot dat er in België vandaag niet eens sprake was van een deftige euthanasiewetgeving. Het is dezelfde verontwaardiging die hem er indertijd toe dreef om zich te specialiseren in oncologie. “Het choqueerde me dat in die tijd - begin jaren ‘70 - de helft van de kankerpatiënten doodging. De dokters liepen de kamers van terminale patiënten voorbij omdat ze toch opgegeven waren. Hallucinant.” Die verbolgenheid motiveerde hem om samen met enkele anderen de palliatieve zorg in ons land te introduceren. En het is vooral in die medische tak dat ons land internationaal het verschil maakt. “Mensen denken nu dat ik de godganse dag met euthanasie bezig ben, omdat ik daar alleen mee in de media kom, maar dat klopt niet.” Wim wil in de eerste plaats de beste zorg voor patiënten. En als hij daarbij en passant taboes doorbreekt - zowel bij het grote publiek als bij beleidsmakers - des te beter. Hij bouwt bruggen met zijn patiënten, maar is tegelijk ontegensprekelijk professioneel. En hij krijgt er gratis levenslessen voor terug. “Als je iets wil doen, stel het dan niet uit naar morgen.” 

We ontvangen professor Distelmans voor een gesprek over het recht op een waardig levenseinde.  

Professor Distelmans schenkt zijn vergoeding voor deze lezing graag integraal aan het palliatief dagcentrum TOPAZ. 

I.s.m. CM gezondheidsfonds, Bond Moyson, AZ Delta, LEIF, De Mantel, Liberale Mutualiteit Plus
Kostprijs: basistarief €5 | kortingstarief €2,5 voor als je een vrijetijdspas kan voorleggen; een European Disability Card hebt (de korting geldt ook voor je eventuele begeleider);  je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit.
Inschrijven: via het inschrijvingsformulier. Betalen kan enkel online. 

zie ook https://www.arhus.be/kalender/