dec 28
2022
Als voorzitter van LEIF in West-Vlaanderen, sluit ik het jaar af met heuglijk nieuws. Op zaterdag 22 april 2023 viert LEIF in West-Vlaanderen zijn 10-jarig bestaan. Wat begon in het Levenshuis Brugge is ondertussen uitgegroeid tot 10 regionale LEIFpunten, mooi verspreid over de hele provincie. Dankzij een ploeg gedreven en goed opgeleide vrijwillige medewerkers kunnen burgers vandaag met hun vragen terecht rond waardig levenseinde op zitdagen in 20 locaties. En ook met talrijke informatieve voordrachten in het breed verenigingsleven begeleidt LEIF honderden mensen, die willen nadenken over waardig levenseinde en aan voorafgaandelijke zorgplanning willen doen. Wie wil, kan dus vooraf heel wat nuttige informatie opslaan.

Professor Hugo Van den Enden hierover in zijn boek ‘Ons levenseinde humaniseren’ uit 1995: “Mensen hebben recht op informatie, zodat ze inspraak kunnen hebben. Je kunt alleen maar goed beslissen als je alle mogelijkheden, inclusief de voor-en nadelen uitgelegd krijgt.” De meeste burgers die onze zitdagen bezoeken, verkeren nog in goede tot redelijke gezondheid. En laat dit nu juist het hoofddoel zijn van onze werking.

Naast deze informatieve werking, is een Provinciaal Medisch Team actief, onder leiding van onze coördinerende LEIFarts Luc Proot, dat prangende levenseindevragen van patiënten, die nergens anders gehoor vinden, uitklaart. Dit team heeft in het afgelopen decennium heel wat expertise verworven inzake levensbeëindiging op verzoek van niet-terminale patiënten, zoals ouderen met velerlei kwalen en mensen met psychiatrische aandoeningen.

Waardig levenseinde kan maar dankzij de wetgeving patiënten rechten, palliatieve zorg en euthanasie, die dit jaar trouwens 20 jaar bestaat. Deze wetgeving maakt een waardig levenseinde in eigen regie mogelijk. Een open dialoog tussen patiënt, huisarts en behandelende arts is hierbij wel noodzakelijk. Enerzijds is er de medische expertise van de artsen en anderzijds de zelfbeschikking van de patiënt. In de laatste levensfase komen vier op tien patiënten in aanraking met een medische beslissing. Het is dus van belang dat ‘de burger als toekomstige patiënt’ zich goed op die fase voorbereid. Wat kan, wat niet? LEIF wil hierbij op correcte wijze steun geven. In 2003 richt professor palliatieve geneeskunde Wim Distelmans LEIF op. LEIF viert in 2023 zijn 20-jarig bestaan!

Iets doen aan ondraaglijk lijden, is een prachtige zingeving. Aan de basis van dit ethisch handelen, ligt de gulden regel: “behandel de ander, zoals je zelf wil behandeld worden”. En, deze leefregel behoort de hele mensheid toe. Sinds eeuwen duikt hij op in één of andere vorm in tal van filosofische en religieuze teksten. Van oude oosterse wijsheid tot de Grieks-Romeinse oudheid, van grote boekgodsdiensten als Jodendom, Christendom en Islam tot de Verlichting. Hij geldt dus als een universele leefregel. In die zin, kan iedereen met een gerust geweten aan waardige levenseindezorg doen en rustig bij LEIF aankloppen.

Over dit alles en veel meer zie ik je graag op zaterdag 22 april 2023 in het Beurs Meeting en Congrescentrum Brugge.

Ondertussen een gezond en goed 2023 toegewenst!
 
 
André Van Nieuwkerke

voorzitter LEIF West-Vlaanderen

andre