13-06-2018

LEIF West-Vlaanderen viert op 20 juni 5-jarig bestaan in uitverkochte Magdalenazaal

LEIF (Levenseinde Informatieforum) West-Vlaanderen organiseert naar aanleiding van het 5-jarig bestaan een informatieavond waardige levenseindezorg in de Magdalenazaal te Brugge. Met 380 inschrijvingen is de avond uitverkocht.

Sinds 5 jaar informeert, sensibiliseert en zorgt LEIF in West-Vlaanderen op open en correcte wijze rond een waardig levenseinde. Zelfbeschikking en respect voor de wil van de patiënt staan hierbij centraal.
Medewerkers in de LEIFpunten verstrekken uitleg op maat aan burgers over keuzemogelijkheden en bijhorende documenten en helpen bij het correct invullen van voorafgaande wilsverklaringen. Het gaat daarbij over patiëntenrechten, palliatieve zorg, euthanasie, orgaandonatie,..


Met voordrachten, vormingen, campagnes en evenementen bereiken we de bevolking, het breed verenigingsleven en de zorgsector.
LEIFartsen en LEIFmedewerkers medische dienstverlening luisteren naar patiënten, hun familie en zorgverleners en beantwoorden vragen. Zij geven advies aan artsen, klaren levenseindevragen mee uit en ondersteunen betrokkenen tijdens en na het uitklaringsproces.
LEIF West-Vlaanderen kan rekenen op ondersteuning van de Vlaamse overheid en werkt samen met onder meer het palliatief netwerk, mutualiteiten en Kom op tegen Kanker.

De infoavond waardige levenseindezorg op 20 juni is gericht naar het ruime publiek en de zorgsector. We reflecteren over 5 jaar informatieve dienstverlening via LEIFpunten en voordrachten, brengen verhalen over waardig levenseinde uit de praktijk en gaan dieper in op psychiatrische en polypathologische casussen met onder meer prof. dr. Wim Distelmans, professor palliatieve geneeskunde, aan het woord.

5 jaar werking LEIF West-Vlaanderen

Sinds de start van LEIF West-Vlaanderen eind februari 2013 kwamen al zo’n 6500 bezoekers informatie vragen in de LEIFpunten, LEIFzitdagen en huizenvandeMens in de provincie. Waarvan 1/3e tijdens het laatste jaar. De uitbreiding van de zitdagen en de bewustwording van de burger zelf veroorzaakte een forse stijging.

Met het luik sensibilisatie (vormingen, voordrachten, evenementen) werden de voorbije jaren een kleine 10 000 mensen bereikt. Daarvan kwamen ongeveer 6000 mensen naar een voordracht luisteren, de overigen waren aanwezig op een evenement.

Het medisch team behandelde tot nu toe 397 dossiers. Waarbij het gaat om euthanasieverzoeken die zij zelf uitgeklaard hebben. Daarnaast gaven zij ongeveer 240 adviezen aan andere artsen die euthanasieverzoeken behandelden.
De patiënten die met vragen rond euthanasie aankloppen zijn in eerste instantie vooral bejaarde patiënten met polypathologie (een combinatie van ouderdomsaandoeningen al of niet in hun eindstadium die als geheel de levenskwaliteit sterk doen dalen tot vernietigen).
In tweede instantie gaat het om psychiatrische patiënten die al dan niet verwezen worden door hun behandelende psychiater en dit omdat ze óf uitbehandeld óf als therapieresistent kunnen worden beschouwd.
In laatste instantie gaat het om ook om kankerpatiënten of patiënten met een zeer ernstige neurologische aandoening waarvan de behandelende arts het verzoek naast zich neerlegt.
Tot op heden werden 61 euthanasies uitgevoerd door het medisch team en werd bij 87 andere patiënten ondersteuning gegeven aan de behandelende arts bij de uitvoering.

Contact:

Algemeen en over de missie /luik informatieverstrekking en sensibilisatie/ de samenwerkingsverbanden:
  André Van Nieuwkerke, voorzitter LEIF West-Vlaanderen
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  0486 14 74 54

Inzake het medisch luik:
  Luc Proot, coördinerend LEIFarts
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  0474 31 75 56