sept 09
2019

30-07-2019

Uitbreiding van de geldigheidsduur van de wilsverklaring euthanasie

Volgens de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie moet de wilsverklaring euthanasie om de vijf jaar hernieuwd worden.

Reeds geruime tijd werd geijverd voor de uitbreiding van de geldigheidsduur van de wilsverklaring.

Artikel 121 van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek voorziet een uitbreiding van de geldigheidsduur (Belgisch Staatsblad 24/05/2019).

Dit artikel treedt echter pas in voege na de opstelling van een Koninklijk Besluit . Bij de publicatie in het Staatsblad van het KB wordt dit direct van toepassing. De bekendmaking in het Staatsblad dient plaats te vinden voor 1 januari 2020. Als het KB vroeger in het Staatsblad verschijnt komt het direct in voege.

Voorlopig blijft dus de oude regeling van 5 jaar geldig. We hebben eerst een nieuwe federale regering nodig vooraleer het KB er komt!

Welke wijzigingen worden voorzien?
Men maakt een onderscheid tussen een geregistreerde en een niet-geregistreerde wilsverklaring.

De niet-geregistreerde wilsverklaring wordt 10 jaar geldig.

Bij de geregistreerde wilsverklaring bij de gemeente kan de persoon zelf de geldigheidsduur van zijn wilsverklaring bepalen. Deze kan dus zelfs kiezen voor een kortere of langere geldigheidsduur dan 10 jaar, zelfs voor een onbepaalde duurtijd. In het geval van een geregistreerde wilsverklaring wordt de persoon drie maanden voor de vervaldag of ten minste om de tien jaar verwittigd van het bestaan van de wilsverklaring en van de mogelijkheid om deze aan te passen, te verlengen of in te trekken.

Wat met de reeds opgestelde wilsverklaringen?

Laat ons 31/12/2019 nemen als datum van de inwerkingtreding van de nieuwe regeling.

Wilsverklaringen opgesteld vanaf 31/12/2019 volgen de nieuwe wetgeving.

Het Koninklijk Besluit zal duidelijkheid moeten verschaffen over wat er gebeurt met de op 31/12/2019 bestaande nog geldige wilsverklaringen.

Wet 5 mei 2019

Hoofdstuk 16
Wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie
Artikel 121

Art. 121. Artikel 4, § 1, zesde lid, van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wordt vervangen als volgt :
"Met de wilsverklaring kan alleen rekening worden gehouden indien zij minder dan tien jaar vóór het moment waarop betrokkene zijn wil niet meer kan uiten, is opgesteld of bevestigd. Wanneer de persoon ervoor kiest om zijn wilsverklaring te registreren, overeenkomstig het achtste lid, kan hij de geldigheidsduur van zijn wilsverklaring zelf bepalen. In het geval van een geregistreerde wilsverklaring, wordt de persoon drie maanden vóór de vervaldag of ten minste om de tien jaar verwittigd van het bestaan van de wilsverklaring en van de mogelijkheid om deze aan te passen, te verlengen of in te trekken. De Koning bepaalt de nadere regels van deze informering.".

Hoofdstuk 29
Inwerkingtreding
Artikel 200

……
Artikel 121 treedt in werking op de datum dat het koninklijk besluit bedoeld in dat artikel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Deze bekendmaking dient plaats te vinden vóór 1 januari 2020.
……Contact:

  André Van Nieuwkerke
   voorzitter LEIF West-Vlaanderen
   0486 14 74 54
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

leifzitdag tielt