apr 16
2020

06-04-2020

Vragen en antwoorden in verband met het levenseinde naar aanleiding van de coronacrisis

Naar aanleiding van de coronacrisis ontvangt LEIF veel vragen over het levenseinde en over wilsverklaringen. LEIF zette de vaak terugkerende vragen en antwoorden op een rij.

Je krijgt antwoorden op je vragen via https://leif.be/vragen-antwoorden/corona/