LEIF West-Vlaanderen steunen met een gift ?

Dat kan via overschrijving op rekening BE44 0016 8405 0645 - BIC: GEBABEBB van LEIF West-Vlaanderen.
Wie LEIF West-Vlaanderen steunt met een gift kan vanaf 40 euro een fiscaal attest ontvangen.

De solidariteit van velen is noodzakelijk om onze dagelijkse werking te kunnen garanderen: energie- en communicatiekosten, opleiding van onze vrijwilligers, kantoormateriaal, documentatie en informatieve folders. Het is maar een greep uit de noodzakelijke randvoorwaarden, zonder dewelke LEIF West-Vlaanderen niet kan opereren.

Indien je dit wenst maken wij je als steunverlener bekend via onze website.

Je steunt ons ook door het initiatief bekend te maken, mensen aan te spreken uit sociaal-culturele en economische netwerken of door je aan te bieden als vrijwilliger. Ook zo kan je mee het verschil helpen
maken. Jouw betrokkenheid helpt ons vooruit!