LEIF West-Vlaanderen steunen met een gift ?

Dat kan via overschrijving op rekening BE44 0016 8405 0645 - BIC: GEBABEBB van LEIF West-Vlaanderen.
Wie LEIF West-Vlaanderen steunt met een gift kan vanaf 40 euro een fiscaal attest ontvangen.

De solidariteit van velen is noodzakelijk om onze dagelijkse werking te kunnen garanderen: energie- en communicatiekosten, opleiding van onze vrijwilligers, kantoormateriaal, documentatie en informatieve folders. Het is maar een greep uit de noodzakelijke randvoorwaarden, zonder dewelke LEIF West-Vlaanderen niet kan opereren.

Indien je dit wenst maken wij je als steunverlener bekend via onze website.

Je steunt ons ook door het initiatief bekend te maken, mensen aan te spreken uit sociaal-culturele en economische netwerken of door je aan te bieden als vrijwilliger. Ook zo kan je mee het verschil helpen
maken. Jouw betrokkenheid helpt ons vooruit!

Goed nieuws! Wie dit jaar zijn favoriete vereniging steunt met een gift van minstens €40, zal méér terugkrijgen van de belastingen.

Op vrijdag 12 juni 2020 werd er door de federale regering een akkoord bereikt over een reeks aanvullende steunmaatregelen die deel uitmaken van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming. Bij deze uitbreiding werd er ook gedacht aan de vrijwilligerssector.

De belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen wordt in 2020 verhoogd van 45% naar 60%. Als iemand een gift van bv. € 100 doet, dan vermindert zijn belasting met € 60!

De nieuwe maatregel zal ngo's en non-profitorganisaties - zoals Similes - steunen waarvan de activiteiten van algemeen belang zwaar zijn getroffen door de crisis.

Dus zo heb je nog meer reden om LEIF West-Vlaanderen te steunen!