LEIF West-Vlaanderen wil op een laagdrempelige wijze via informatieverstrekking, adviesverlening, consultatie en sensibilisatie ondersteuning bieden bij het uitklaren van de vele vragen rond het levenseinde.

Zorg rond het levenseinde

klavertje vier

De wijze waarop mensen in onze hoog technologische wereld naar het einde begeleid worden – of zich laten begeleiden – is erg verscheiden. Sommigen willen bewust de regie in eigen handen houden en op elk moment in de besluitvorming betrokken blijven. Daarom willen ze vooraf maatregelen nemen - zoals ‘hun papieren in orde maken’ - opdat men rekening zou houden met de zelfgenomen beslissingen. Anderen zijn niet meer aanspreekbaar en dan zal de arts, in eer en geweten, na overleg met de vertegenwoordiger(s), voor een waardig levenseinde zorgen. Nog anderen laten de manier waarop hun leven eindigt uitsluitend over aan de deskundigheid van hun arts. Hoe dan ook moet in elk van deze situaties de intentie - de onderliggende bedoeling - van elke beslissing van het medisch team steeds terug te vinden zijn. Enkel op deze wijze zal iedereen de kans krijgen op een levenseinde dat zo dicht mogelijk aanleunt bij de eigen wensen. Artsen zijn immers ook maar mensen en sommigen kunnen een goedbedoelde - maar voor de patiënt onjuiste/ongelukkige - beslissing nemen. Er bestaan in België wettelijke regelingen die aan mensen een zo waardig mogelijk levenseinde toelaten.

 

Zorgverleners worden vaak met dezelfde vragen geconfronteerd. Het blijkt telkens opnieuw hoeveel foutieve opvattingen er bestaan -zowel bij de mensen als bij de zorgverleners- rond begrippen als ‘wilsverklaring’ en ‘negatieve wilsverklaring’. Ook de patiëntenrechten, de inhoud en structuur van palliatieve zorg, of de beslissingen bij het levenseinde, zoals het weigeren van een behandeling en euthanasie vragen om verduidelijking. Sommige patiënten komen bijvoorbeeld met een geschreven document omdat ze ’niet willen afzien’: ze willen zeker zijn dat er op het einde van hun leven een goede pijnstilling wordt gegeven. Ze weten niet dat dit een patiëntenrecht is, dat niet op schrift moet gesteld worden. Bovendien bestaat er een goed georganiseerd netwerk van palliatieve teams die de behandelende artsen hierin kunnen bijstaan.
Anderen stellen dan weer eigenhandig een wilsverklaring op om euthanasie te laten toepassen wanneer ze bijvoorbeeld door een hersenbeschadiging hun familieleden niet meer zouden herkennen. Zij beseffen niet dat de huidige euthanasiewet dit niet toelaat.


We komen tot de slotsom dat het nuttig is om je te informeren, ook al lijkt het levenseinde nog ver weg!

 

Aandacht en zorg besteden aan het levenseinde: een introductie tot het thema

Het enige zekere in het leven is dat we allemaal doodgaan, wordt wel eens gezegd. Alleen is het tijdstip en de manier waarop we sterven voor niemand een zekerheid. Feit is dat in ons land 40% van de bevolking met de hulp van een arts overlijdt. De overigen sterven rustig in hun slaap of overlijden plotseling, bijvoorbeeld door een verkeersongeval of een hartinfarct. Ideaal gesproken moet de patiënt in de medische besluitvorming betrokken worden, zijn lot zo veel mogelijk zélf kunnen bepalen. Maar zelfs als hij niet meer bewust is, kan de patiënt zijn beslissingsrecht uitoefenen door voorafgaand een aantal bepalingen vast te leggen, de wetgeving staat hem daarin bij.


LEIF (West-Vlaanderen) wil allerlei vragen rond het levenseinde uitklaren en mensen wegwijs maken in de wetgeving en documenten waarbij we denken aan de patiëntenrechtenwet, de wet betreffende palliatieve zorg en de wet betreffende euthanasie. Weinig mensen zijn met deze wetten en mogelijkheden vertrouwd. Een handige publicatie die een volledig overzicht biedt voor mensen is het LEIF blad.

 

Het is belangrijk genoeg om stil te staan bij het einde. De LEIF werking en het LEIF blad kwam er omdat er heel wat mensen met angst, onzekerheid en onwetendheid zitten over de manier waarop ze hun levenseinde zullen beleven en of er respect zal zijn voor de zelfgenomen beslissingen.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

copyright & disclaimer