feb 18
2021

19-02-2021

In deze coronaperiode biedt Kom Op Tegen Kanker enkele online workshops aan ter ondersteuning van patiënten en naasten.

Voor wie van dichtbij of veraf met kanker geconfronteerd wordt, zullen de komende maanden nog steeds zorgen voor gepieker, extra stress, angsten of gevoelens van eenzaamheid. Normaal bieden de zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker een luisterend oor in verschillende ziekenhuizen of ondersteunen ze lokaal praatcafés en koffiemomenten. Daar KOTK dit nu niet meer kan aanbieden, zetten ze in tussen tijd in op onderstaande activiteiten.
• Elke maand organiseren ze een online praatcafé rond een bepaald thema. Alle info: www.komoptegenkanker.be/wat-we-doen/zorg/komende-praatcafes-koffiemomenten 
• Elke laatste donderdag van de maand is er nu ook een online workshop Look good, feel better. Alle info: https://www.allesoverkanker.be/activiteiten/online-workshop-look-good-feel-better-1?activity=20972_1
• Verder blijven ze ook de individuele wandel-, raam- en belbabbels aanbieden tussen een patiënt/naaste en een van onze zorgvrijwilligers. Alle info: www.komoptegenkanker.be/babbel-met-een-zorgvrijwilliger