nov 19
2018

Onze missie

LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat. Onderzoek toont aan dat er nog heel wat werk verzet moet worden voor we zover zijn.

LEIF West-Vlaanderen wil op een laagdrempelige wijze via informatieverstrekking, adviesverlening, consultatie en sensibilisatie ondersteuning bieden bij het uitklaren van de vele vragen rond het levenseinde. We bieden een aanvulling op wat palliatieve netwerken in onze provincie doen. LEIF West-Vlaanderen werd opgericht in samenspraak met Prof Dr. Wim Distelmans en LEIF vzw. We werken nauw samen.

Onthaalvrijwilligers geven basisinformatie en verwijzen zo nodig door naar professionele hulp. Andere vrijwilligers en consulenten van het huisvandeMens samen met artsen en verpleegkundigen, allen opgeleid door LEIF, nemen de persoonlijke begeleiding en het medisch luik op zich. Het hele team zet zich in voor de signaalfunctie en de organisatie van activiteiten.

LEIF West-Vlaanderen vormt samen met het CGSO Brugge het ‘Levenshuis’ waar mensen met allerlei levensvragen, van vóór conceptie tot het levenseinde, terecht kunnen. Beide hebben een samenwerkingsverband met het huisvandeMens.

Lees in het recentste jaarverslag hoe wij onze missie realiseren.


Onze doelgroep

Al wie levenseindevragen heeft, patiënten (al dan niet met een ernstige, levensbedreigende ziekte of met om het even welke aandoening) en hun familieleden, zorgverstrekkers, leerkrachten, maatschappelijk werkers,...


Onze motivatie

Er is nood aan een toegankelijke plaats in onze provincie met een multidisciplinaire raadpleging rond het levenseinde. Het levenseinde houdt heel wat mensen bezig en er bestaat nog veel onduidelijkheid over de mogelijke beslissingen bij het levenseinde.

Het is belangrijk aandacht te besteden aan de kwaliteit van onze laatste levensfase. Je kan immers zelf instructies geven over de aard van de zorg die je later al dan niet wenst te ontvangen. De familie hierbij betrekken is belangrijk, zo kunnen zij op het cruciale ogenblik de wilsverklaring helpen uitvoeren.


Onze methodiek

Informatieverstrekking: warm onthaal, beluisteren en beantwoorden van individuele vragen, informatie geven die mensen helpt in de keuzes bij het levenseinde. Wegwijs maken in documenten en begeleiden bij het invullen, waarbij we denken aan de verklaring voor orgaandonatie, de verklaring inzake de wijze van teraardebestelling (waarbij je het ritueel van de uitvaartplechtigheid kan vastleggen volgens zijn levensbeschouwing), de negatieve wilsverklaring en de wilsverklaring euthanasie.

Adviesverlening en consultatie: luisterend oor voor mensen (patiënten al dan niet met een levensbedreigende ziekte of psychiatrische patiënten) die ongeneeslijk zijn en hulp vragen bij hun levenseindebeslissing. De hulpvraag uitklaren, aanbevelingen formuleren, terugkoppelen bij de rechtstreekse zorgverleners mits toestemming van de patiënt.

Sensibilisatie en vorming: verspreiden van de filosofie en de goede praktijk rond het waardig levenseinde naar eerstelijnszorg en bevolking. Het opnemen van een signaalfunctie en formuleren van beleidsaanbevelingen aan de diverse overheden.

De dienstverlening gebeurt binnen een wettelijk kader.

Vrijwilligers, consulenten van het huisvandeMens, artsen en verpleegkundigen vormen samen een sterk team!


Onze partners

Eerste lijnszorg: huisartsen, apothekers, thuiszorg, sociale diensten, woonzorgcentra, ziekenhuizen
HuizenvandeMens
Lokale besturen
Mutualiteiten
Netwerken Palliatieve Zorg
Patiëntenverenigingen
Praatcafé's Kom op tegen Kanker
Vlaamse Overheid - Agentschap Zorg en Gezondheid

Praktische info

Hoofdzetel en LEIFpunt Brugge

Levenshuis

Koningin Elisabethlaan 92

8000 Brugge

Ondernemingsnummer: 0500.763.686 

Informatie en sensibilisatie

(invullen van documenten, voordrachten en vormingen)
  050 34 07 36

 Bereikbaar op weekdagen van 9u tot 12u en van 13u tot 17u, op vrijdag van 9u tot 12u en van 13u tot 15u.

  info@leifwestvlaanderen.be

Uitklaren Levenseindevragen

  0471 83 90 10

Bereikbaar elke werkdag van 11u tot 12u.

  mdbrugge@leifwestvlaanderen.be

Het levenshuis is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Verkeert u in deze situatie, aarzel dan niet om ons te contacteren. We zoeken dan samen naar een oplossing.