nov 19
2018
Datum: 05/10/2018
Bron: Krant van West-Vlaanderen/De Zeewacht Kust&Westhoek

Elke derde maandag van de maand van 13 tot 16 uur. LEIF West-Vlaanderen wil op een laagdrempelige wijze via informatieverstrekking, adviesverlening, consultatie en sensibilisatie ondersteuning bieden bij het uitklaren van de vele vragen rond het levenseinde. Dienstencentrum De Zonnebloem Veurne, Zuidstraat 67. Enkel op afspraak (tijdens kantooruren) via tel. 058 31 57 78.

nov 19
2018
Datum: 26/09/2018
Bron: Deze Week Tam Tam Brugge

LEIF West-Vlaanderen verstevigt de samenwerking met apothekers via een wobbleractie rond waardig levenseinde. Het levenseinde informatieforum, kortweg LEIF, is al vijf jaar actief in West-Vlaanderen. Medewerkers in de LEIFpunten verstrekken uitleg op maat aan burgers over keuzemogelijkheden en bijhorende documenten en helpen bij het invullen van voorafgaande wilsverklaringen.
Daarnaast wil LEIF de bevolking sensibiliseren om tijdig na te denken over waardige levenseindezorg. Om de burger beter te bereiken heeft LEIF een samenwerking opgezet met het Vlaams Apothekers Netwerk, om het ‘LEIFplan waardige Levenseindezorg’ onder de bevolking te verspreiden. “Mensen weten soms niet dat ze bij hun apotheker het LEIFplan kunnen verkrijgen. Daarom creëerde LEIF in West-Vlaanderen een zogenaamde ‘wobbler’ die in het oog zal springen bij de bezoekers in de apotheek. Als bijkomend sensibilisatie-instrument afficheert de wobbler: ‘Vraag hier je LEIFplan waardige levenseindezorg en de folder met de LEIFdienstverlening in de buurt’”, aldus voorzitter André Van Nieuwkerke van LEIF West-Vlaanderen. LEIF, Kon. Elisabethlaan 92, Brugge, tel. 050 34 07 36, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

nov 19
2018
Datum: 27/08/2018
Bron: Focus-WTV

Leif West-Vlaanderen, het informatiecentrum voor een menswaardig levenseinde, lanceert een campagne in samenwerking met apothekers.

De organisatie wil nog méér mensen informeren over hun patiëntenrechten, euthanasie of orgaandonatie. Daarom is het Leifplan, met daarin alle nodige documenten, voortaan te krijgen bij meer dan 500 apotheken in de ganse provincie. Op die manier willen ze naast het verkopen van geneesmiddelen, ook hun steentje bijdragen bij het correct informeren in de eerstelijnszorg.Bekijk het nieuwsitem via https://www.focus-wtv.be/nieuws/leif-lanceert-campagne-apotheken

nov 19
2018
Datum: 17/08/2018
Bron: Krant van West-Vlaanderen

Het Levenseinde Informatieforum (kortweg LEIF) werkt samen met het Vlaams Apothekers Netwerk om in West-Vlaanderen informatie over waardig sterven te verspreiden. De vereniging wil vooral mensen aanzetten tot tijdig nadenken over de zorg voor een waardig levenseinde.

LEIF heeft een zogenoemd LEIF-plan. “Zo’n plan beschrijft in een notendop hoe mensen met hun eigen levenseinde kunnen omgaan als ze met een belangrijk gezondheidsprobleem worden geconfronteerd”, legt de vereniging uit.

“Om de mensen beter te bereiken hebben wij over heel Vlaanderen een samenwerking opgezet met het Vlaams Apothekers Netwerk. Bij de apothekers komt een ‘wobbler’: dat is een soort wiebelende promotiestandaard die mensen wijst op de folder van de vzw. In die folder vinden mensen dan info over hoe ze in hun directe omgeving zorg en begeleiding kunnen vragen bij het voleindigen van hun leven.

Het medisch team van LEIF-West-Vlaanderen behandelde de voorbije vijf jaar 397 dossiers. Daarnaast gaf het team in diezelfde periode ongeveer 240 adviezen aan andere artsen die euthanasieverzoeken behandelden. LEIF

in onze provincie is te vinden in Brugge, in het Levenshuis, in de K Elisabethlaan, in Oostende in het stadhuis, in Roeselare in De Mantel in de Handelsstraat en op diverse plaatsen (zitdagen) in de regio Ieper-Poperinge.

nov 19
2018
Datum: 27/04/2018
Bron: Brugs Handelsblad

De organisatie achter de Kerstloop schonk opnieuw de opbrengst weg aan goede doelen uit de regio. De verdeling gebeurt op basis van engagement: de goede doelen dragen zelf ook hun steentje bij aan de organisatie. Ter Dreve, het dienstencentrum voor personen met een verstandelijke beperking of autismespectrumstoornis, kreeg 4.000 euro, basisschool Spermalie kreeg 3.000 euro, Vi-Ge Noordzee en LEIF West-Vlaanderen elk 2.000 euro en Vakantiehuis IRIS 1.000 euro.

nov 19
2018
Datum: 22/05/2018
Bron: Deze Week Tam Tam Brugge

De Kerstloop van vorig jaar bracht, mede dankzij sponsors, heel wat geld in het laatje. Coördinator Ivan Degrieck schonk een deel van de opbrengst aan volgende goede doelen: Basisschool Spermalie (3000 euro), dienstencentrum Ter Dreve (4000 euro), Leif West-Vlaanderen (2000 euro), Vakantiehuis Iris (1000 euro) en VI-GE Noordzee (2000 euro). De achtste editie van Kerstloop Brugge vindt plaats op vrijdag 7 december 2018. Bij voorinschrijving ontvangt men een verlichte kerstmuts en armband.

nov 19
2018
Datum: 23/02/2018
Bron: Krant van West-Vlaanderen/ De Weekbode Tielt

S-Plus Tielt organiseert op dinsdag 13 maart om 14 uur in het Sociaal Huis in de Deken Darraslaan 60 een info- en voordrachtnamiddag over ‘Levenseindezorg en Levenseindedocumenten’. “Ongeveer de helftvan de bevolking sterft door een (medische) beslissing. Idealiter zou de patiënt daarbij moeten betrokken worden in de medische besluitvorming. Weinig mensen zijn echter vertrouwd met alle wettelijke mogelijk heden en voorschriften”, zegt Luc Verbrugge. Op deze info- en voordrachtnamiddag in samenwerking met Leif West-Vlaanderen wordt daarover informatie gegeven. De toegang is gratis en iedereen is welkom.

nov 19
2018
Datum: 12/02/2018
Bron: Het Nieuwsblad

Kortrijk organiseert voor het eerst zitdagen over het levenseinde. Het initiatief ontstond in Brugge. “Er komen meer en meer vragen. De eerste sessie is al bijna volgeboekt”, zegt Bart Denys van De Zonnewijzer.
Wat wij willen, is dat er tijdig wordt nagedacht over het levenseinde
“We krijgen meer en meer vragen over het levenseinde”, zegt Bart Denys van dienstencentrum De Zonnewijzer in Kortrijk. Vanaf dinsdag 23 januari is er maandelijks een sessie in het centrum. Inwoners kunnen er vooral terecht voor individuele informatie.
“Wij zijn koploper in de wereld wat deze problematiek betreft, maar helaas staan ons omringende landen als Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld nog niet zover. Toch is dit belangrijk”, zegt André Van Nieuwkerke, voorzitter van Leif Brugge. Leif staat voor Levenseinde Informatie Forum.
“Waardig sterven houdt iedereen van ons bezig”, zegt Van Nieuwkerke. “Het liefst hebben we dat het in een oogwenk voorbij is, zonder pijn. Helaas is dat voor een op de twee niet het geval. Daarom is het goed om te praten over het levenseinde, niet alleen voor wie oud is, maar het kan evengoed voor een jong iemand. Die kan slachtoffer worden van een verkeersongeval bijvoorbeeld, of in een zware coma belanden.”
Leif is er niet om te overtuigen euthanasie toe te passen, noch om iemand iets op de mouw te spelden.
“Wat wij willen, is dat er tijdig wordt nagedacht over het levenseinde”, verduidelijkt Van Nieuwkerke. “Wij zijn daarbij laagdrempelig en neutraal. We geven de nodige informatie. Die kan best nuttig zijn. Beslissingen over het levenseinde neem je niet zomaar. Welke documenten moeten worden ingevuld? Wat is palliatieve zorg eigenlijk? Wij helpen ook bij medische adviezen. Dan verwijzen we naar een arts.”
Leif wordt in Kortrijk een gedragen initiatief. Er is een partnerschap met het Huis van de Mens in Kortrijk, met het netwerk palliatieve zorg Zuid-West-Vlaanderen en met de mutualiteiten. Medische consultaties kunnen nog niet in Kortrijk. “Wij organiseren vanaf 23 januari een maandelijkse zitdag in dienstencentrum De Zonnewijzer”, zegt OCMW-voorzitter Philippe De Coene (SP.A). “Dit zijn individuele afspraken. Het zelfbeschikkingsrecht van de burger en de patiënt staat centraal. Iedereen beslist zelf wat hij of zij met de informatie doet.”
Er zijn Leifpunten in Brugge, Oostende en Roeselare. Nu komt Kortrijk erbij. Leif werkt hoofdzakelijk met vrijwilligers. “De eerste zitdag in Kortrijk is al bijna volgeboekt”, zegt Bart Denys. “Indien nodig breiden we de zitdag uit.”

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180111_03293121

nov 19
2018
Datum: 05/02/2018
Bron: Het Laatste Nieuws /Mandelstreek

Na eerdere uitvalsbasissen in Brugge, Oostende en Roeselare start LEIF, een organisatie die vragen rond levenseinde en de voorafgaande zorgplanning beantwoordt, met een informatiepunt in dienstencentrum De Zonnewijzer in Kortrijk.
Eind februari 2013 startte LEIF, het Levenseinde Informatiecentrum, zijn werking met een informatiepunt in het Levenshuis in Brugge aangevuld met de dienstverlening vanuit verschillende huizen van de Mens verspreid over de provincie. De dienstverlening in de provincie wordt stelselmatig uitgebreid. De verspreiding van LEIFpunten over heel West-Vlaanderen wordt - na Brugge, Oostende en Roeselare - met Kortrijk een feit.
Mensen kunnen vanaf januari 2018 terecht in dienstencentrum De Zonnewijzer in Kortrijk en dat elke 4e dinsdag van de maand tussen 9 uur en 12 uur. Op woensdag 10 januari om 10 uur is een infomoment met betrekking tot de LEIF-dienstverlening voorzien. De eerste zitdag is op dinsdag 23 januari. “LEIF informeert en sensibiliseert rond waardig levenseinde. De zelfbeschikking en het respect voor de burger
en de patiënt staan daar bij centraal”, legt voorzitter André Van Nieuwkerke uit. “Wij willen jong en oud doen nadenken en plannen rond waardig levenseinde: Wat zijn mijn rechten als patiënt? Wat als ik na een verkeersongeval in een onomkeerbare coma terecht kom? Wat is euthanasie en wanneer heb ik daar recht op? Wat als ik wilsonbekwaam wordt? Wat is palliatieve zorg? Welke documenten zijn belangrijk? LEIF wil de informatiearmoede omtrent waardig levenseinde lenigen en dicht bij de bevolking staan, vandaar dat wij vanuit verschillende punten in de provincie opereren en dit verder willen uitbreiden.
Vanaf 2018 is er zitdag elke vierde dinsdag van de maand van van 09 uur tot 12 uur. Enkel op afspraak via 056 24 42 00, bereikbaar tussen 9 uur en 12 uur. In dienstencentrum De Zonnewijzer, Langemeersstraat 6, 8500 Kortrijk. De eerste zitdag is op dinsdag 23 januari.