sept 12
2019
Datum: 12/09/2019
Bron: KW

"Iets waar we met zijn allen bewuster rond zijn geworden", zegt coördinator Barbara Roose. Inwoners konden al terecht in het Levenshuis in de Koningin Elisabethlaan maar hebben er nu, dankzij een samenwerking met de dienst Burgerzaken van Stad Brugge, dus een maandelijkse zitdag bij in het Huis van de Bruggeling.
Laagdrempelig
De nieuwe dienstverlening is volgens Barbara Roose extra laagdrempelig. "Want intussen vinden de mensen ook goed de weg naar het Huis van de Bruggeling voor andere zaken", klinkt het. LEIF informeerde daar sinds mei een vijftiental inwoners. De zitdag vindt plaats elke tweede donderdag van de maand, telkens van 9 uur tot 12 uur. Het onthaal is kosteloos maar wel op afspraak: 050 44 80 00 (elke werkdag van 8.30 uur tot 17 uur).

 

mei 10
2019
Datum: 10/05/2019
Bron: Het Nieuwsblad

Coördinator Ivan Degrieck overhandigde in Unicars samen met het stadsbestuur de opbrengst van de Kerstloop aan vijf goede doelen: basisschool Spermalie (2.800 euro), vzw Viro (3.700 euro), LEIF (1.800 euro), Vakantiehuis Iris (800 euro) en Vi-Ge Noordzee (1.700 euro). De voorbije tien jaar werd in totaal al 230.000 euro aan goede doelen geschonken. De negende Kerstloop vindt plaats op 6 december.

mei 09
2019
Datum: 09/05/2019
Bron: Het Laatste Nieuws

Bruggelingen kunnen voortaan elke maand terecht in het Huis van de Bruggeling om er te spreken over hun levenseinde.
Een medewerker van LEIF, het centrum dat in onze provincie voor zo’n begeleiding instaat, komt naar het administratief centrum om de drempel voor geïnteresseerden te verlagen.
In 2002 is in België de euthanasiewet ingevoerd. Die wet omschrijft duidelijk in welke omstandigheden het opzettelijk beëindigen van iemands leven toegestaan is. Op verzoek van de patiënt mag een arts euthanasie toepassen als voldaan is aan alle voorwaarden die in de wet zijn vastgelegd. Alle informatie daarover is terug te vinden op de website van de FOD Volksgezondheid.
In dat moeilijke, juridische proces kan je rekenen op LEIF (LevensEinde InformatieForum). Dat is een open initiatief van mensen
en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat. Nergens in Vlaanderen is de organisatie zo goed uitgebouwd als in onze provincie. Dat heeft de organisatie te danken aan een 60-tal vrijwilligers die zitdagen organiseren verspreid over heel West-Vlaanderen. Bruggelingen kunnen al terecht in het Levenshuis
in Brugge langs de Koningin Elisabethlaan 92, maar krijgen er dus vanaf deze maand een maandelijkse zitdag in het Huis van de Bruggeling bij. “De eerste geïnteresseerden zijn al langsgekomen”, zegt Barbara Roose van LEIF. “Het is belangrijk dat mensen weten waar ze terecht kunnen. Op deze plaats komen ze sowieso al vaker langs, dus is het eenvoudiger om even binnen te springen.” Meer info vind je op de website van LEIF: www.levenshuis.be.

feb 20
2019
Datum: 14/12/2018
Bron: Krant van West-Vlaanderen/Brugsch Handelsblad Brugge

“Ik ben vereerd en zal campagne voeren om LEIF extra naambekendheid te geven”, zegt Barbara Roose (51), gehuwde moeder van drie zonen en enige werknemer van LEIF West-Vlaanderen. “Ons land beschikt over een vooruitstrevende wetgeving die elke burger toelaat op een waardige manier van het leven afscheid te nemen. Deze wetgeving is nauwelijks gekend door zorgverleners en burgers. Artsen kennen hun plichten niet en burgers hun rechten niet. LEIF West-Vlaanderen wil hen informeren. Langzaam wordt de bevolking zich bewust van het zelfbeschikkingsrecht dat deel uitmaakt van de patiëntenwetgeving sinds 2002. De nood aan juiste informatie om ook in de laatste levensfase een aantal zaken voorafgaand te regelen is hoog.”

feb 20
2019
Datum: 14/12/2018
Bron: Krant van West-Vlaanderen/Brugsch Handelsblad Brugge

De LEIF-lopers waren een groep waar je moeilijk naast kon kijken: ook dit jaar weer waren ze met een zestigtal. “In verspreide slagorde, sommigen liepen de zes kilometer en anderen de tien kilometer. Alle beetjes helpen om onze organisatie een duwtje in de rug te geven”, zegt André Van Nieuwkerke, voorzitter LEIF West-Vlaanderen.

WK1 50 ATLET Kerstloop Foto4

feb 20
2019
Datum: 07/12/2018
Bron: Krant van West-Vlaanderen/De Weekbode Tielt

Mensen uit de regio Tielt kunnen vanaf januari 2019 met vragen rond het levenseinde en voorafgaande zorgplanning terecht op een LEIF-zitdag in dienstencentrum ‘t Vijverhof, Kortrijkstraat 68 in Tielt. Dit elke derde dinsdag van de maand van 9 tot 12 uur.

LEIF staat voor LevensEinde InformatieForum en informeert, sensibiliseert en zorgt in West-Vlaanderen op open en correcte wijze rond een waardig levenseinde. Zelfbeschikking en respect voor de wil van de patiënt staan daarbij centraal.

André Van Nieuwkerke, voorzitter LEIF West-Vlaanderen: “LEIF wil jong en minder jong doen nadenken en plannen rond een waardig levenseinde. Wat zijn mijn rechten als patiënt? Wat als ik na een verkeersongeval in een onomkeerbare coma terecht kom? Wat is euthanasie en wanneer heb ik daar recht op? Wat als ik wilsonbekwaam word? Wat is palliatieve zorg? Welke documenten zijn belangrijk? LEIF wil de informatiearmoede omtrent waardig levenseinde lenigen.”

Pascale Baert, voorzitter OCMW Tielt: “We merken een duidelijke honger naar kennis van de burger bij lezingen of infosessies rond levenseinde en voorafgaande zorgplanning. We zijn daarom op zoek gegaan naar vrijwilligers, die we gevonden hebben in Johan Latruwe en Annie Degroote, om gerichte en persoonlijke vragen te kunnen stellen. De enige bedoeling van de zitdag wordt dus mensen correct informeren over alle mogelijkheden, zodat ze zelf een weloverwogen en bewuste keuze met kennis van zaken kunnen maken.”

De eerste zitdag is op dinsdag 15 januari. Een afspraak maken kan via 051 40 26 46.

feb 20
2019
Datum: 05/12/2018
Bron: Het Nieuwsblad/Regionaal: Roeselare-Tielt-Izegem

Tieltenaren met vragen over het levenseinde en voorafgaande zorgplanning zijn vanaf 15 januari welkom op een maandelijkse LEIF-zitdag in dienstencentrum 't Vijverhof. “Dit is geen promotiecampagne voor euthanasie”, benadrukt OCMW-voorzitter Pascale Baert.

LEIF staat voor LevensEinde InformatieForum en is sinds 2013 actief in West-Vlaanderen. Het is de bedoeling op een open en correcte manier te communiceren over een waardig levenseinde. “Zelfbeschikking en respect voor de wil van de patiënt staan voorop”, zegt provinciaal voorzitter André Van Nieuwkerke. “Velen denken dat dit uitsluitend een aangelegenheid is van ouderen, maar in feite zou elke Tieltenaar naar een van de maandelijkse zitdagen moeten komen. Mocht jou iets overkomen, dan is het voor de nabestaanden een stuk gemakkelijker als er al op papier staat hoe je aankijkt tegen bijvoorbeeld orgaandonatie en euthanasie.”

“De zitdagen zijn geen promotiecampagne voor euthanasie, maar een buitenkans om correct geïnformeerd te worden over zelfbeschikking”, zegt OCMW-voorzitster Pascale Baert (Iedereen Tielt). “In Tielt is er veel interesse, want de zalen zitten telkens nokvol als die thematiek aan bod komt. Er is een grote behoefte aan antwoorden op persoonlijke vragen.”

Die krijgen de bezoekers vanaf 15 januari elke derde dinsdag van de maand van 9 tot 12 uur in dienstencentrum 't Vijverhof in de Kortrijkstraat. Twee vrijwilligers volgen een opleiding om hun stadsgenoten bij te staan: Annie Degroote (68) en Johan Latruwe (63).

Zelf beslissen

“Ik moet zelf nog de nodige documenten invullen in verband met mijn levenseinde, maar we moeten de mensen waarschuwen dat daarmee niet alles in kannen en kruiken is. Zo kan een wilsverklaring over euthanasie een vals gevoel van zekerheid geven. Dat geldt echt maar in specifiek voorgeschreven situaties. Voor mij persoonlijk is het duidelijk: als ik me in een onomkeerbare coma bevind, hoeft men me niet langer kunstmatig in leven te houden”, zegt Annie, die twintig jaar in de palliatieve zorg gewerkt heeft.

Haar collega Johan kwam als hoofdverpleegkundige van de nachtdienst in het Sint-Andriesziekenhuis bijna dertig jaar met lijden en dood in aanraking. “Ik heb te veel therapeutische halsstarrigheid gezien. Ik wil zelf zo veel mogelijk over mijn levenseinde beslissen.”

feb 20
2019
Datum: 04/12/2018
Bron: Het Laatste Nieuws

Vanaf januari kunnen mensen die met vragen zitten rond euthanasie en alles wat daar bij komt kijken elke derde dinsdag van de maand terecht in dienstencentrum ’t Vijverhof. Het OCMW van Tielt slaat daarvoor de handen in elkaar met provinciaal informatiecentrum LEIF.

Sinds de oprichting in 2013 probeert LEIF (Levenseinde informatieforum) zoveel mogelijk mensen te informeren rond een waardig levenseinde. De organisatie breidt de dienstverlening uit en heeft al ankerpunten in Brugge, Roeselare, Oostende en Kortrijk. De Roeselaarse afdeling trekt nu maandelijks een dag naar Tielt. “We willen iedereen doen nadenken en plannen maken rond een waardig levenseinde, ongeacht leeftijd of medische toestand. Correct geïnformeerd zijn is een voorwaarde voor zelfbeschikking”, zegt LEIF-voorzitter André Van Nieuwkerke. “Een op de twee mensen komen later in palliatieve zorg terecht. Het is beter daar nu al op voorbereid te zijn.”

Volgens OCMW-voorzitter Pascale Baert (Iedereen Tielt) leeft de vraag naar informatie wel degelijk. “Tijdens infosessies over zorgplanning of zelfs tijdens lezingen over erfrecht komen er veel vragen naar boven. Met deze samenwerking bieden we daar een antwoord op. Al te vaak horen we nog misvattingen over het wettelijk kader. We moeten mensen correct en tijdig informeren zodat ze een weloverwogen beslissing kunnen nemen.”

De zitdag van LEIF vindt elke derde dinsdag van de maand plaats in ’t Vijverhof tussen 9 en 12 uur. Een afspraak maken kan op 051/40.26.46. De eerste zitdag vindt plaats op dinsdag 15 januari.

feb 19
2019
Datum: 3/11/2018
Bron: Het Nieuwsblad Kortrijk-Waregem-Menen

"Vaak denken mensen niet of te laat na over hun wensen in verband met hun levenseinde”, zegt Heidi Vervaeke, LEIF-consulente bij AZ Groeninge.

De dood is vaak niet bespreekbaar, het blijft een taboe. Soms weet de familie niet wat te doen bij overlijden. Ze moet dan zelf beslissingen nemen. Vroegtijdige zorgplanning helpt de nabestaanden in die moeilijke situatie. Daarom kunnen mensen vooraf bij ons bewust hun wensen en waarden in verband met het levenseinde bespreken en eventueel vastleggen in een wilsverklaring,”

LEIF staat voor LevensEinde InformatieForum en streeft ernaar iedereen een waardig levenseinde te bezorgen. LEIF-consulenten in het AZ Groeninge in Kortrijk zijn Heidi Vervaeke, Inge Keereman, Jo Colpaert en Wim Lutin.

Ze voorzien maandelijks in een spreekuur, ook voor mensen die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen of niet palliatief zijn. Dat gebeurt telkens de eerste maandag van de maand. Maandag 5 november is de eerste beurt.

Je maakt best een afspraak. Er wordt op dat moment enkel geïnformeerd. Ook de medewerkers van het ziekenhuis AZ Groeninge kunnen bij de LEIF-consulente terecht om hen correct te informeren. Een raadpleging is gratis en zonder enige verplichting. Meer informatie op de website van AZ Groeninge via levenseinde.

nov 19
2018
Datum: 05/10/2018 + 26/10/2018 + 02/11/2018 + 09/11/2018 + 16/11/2018
Bron: Krant van West-Vlaanderen/De Zeewacht Kust&Westhoek

Elke derde maandag van de maand van 13 tot 16 uur. LEIF West-Vlaanderen wil op een laagdrempelige wijze via informatieverstrekking, adviesverlening, consultatie en sensibilisatie ondersteuning bieden bij het uitklaren van de vele vragen rond het levenseinde. Dienstencentrum De Zonnebloem Veurne, Zuidstraat 67. Enkel op afspraak (tijdens kantooruren) via tel. 058 31 57 78.

nov 19
2018
Datum: 26/09/2018
Bron: Deze Week Tam Tam Brugge

LEIF West-Vlaanderen verstevigt de samenwerking met apothekers via een wobbleractie rond waardig levenseinde. Het levenseinde informatieforum, kortweg LEIF, is al vijf jaar actief in West-Vlaanderen. Medewerkers in de LEIFpunten verstrekken uitleg op maat aan burgers over keuzemogelijkheden en bijhorende documenten en helpen bij het invullen van voorafgaande wilsverklaringen.
Daarnaast wil LEIF de bevolking sensibiliseren om tijdig na te denken over waardige levenseindezorg. Om de burger beter te bereiken heeft LEIF een samenwerking opgezet met het Vlaams Apothekers Netwerk, om het ‘LEIFplan waardige Levenseindezorg’ onder de bevolking te verspreiden. “Mensen weten soms niet dat ze bij hun apotheker het LEIFplan kunnen verkrijgen. Daarom creëerde LEIF in West-Vlaanderen een zogenaamde ‘wobbler’ die in het oog zal springen bij de bezoekers in de apotheek. Als bijkomend sensibilisatie-instrument afficheert de wobbler: ‘Vraag hier je LEIFplan waardige levenseindezorg en de folder met de LEIFdienstverlening in de buurt’”, aldus voorzitter André Van Nieuwkerke van LEIF West-Vlaanderen. LEIF, Kon. Elisabethlaan 92, Brugge, tel. 050 34 07 36, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.